« Попередня Наступна »

4. Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт


Виконання контрольної роботи служить розвитку навичок самостійної роботи в більш глибокому вивченні питань теорії фінансів і використанні теоретичних положень на практиці у фінансово-господарській діяльності відповідних суб'єктів економіки.
Контрольну роботу дозволяється виконувати рукописно, а також з використанням друкарської машинки або за допомогою комп'ютерного набору. У рукописному варіанті контрольна робота повинна мати обсяг в межах 22 - 24 сторінок учнівського зошита в клітинку (текст пишеться через клітинку). Кожна сторінка повинна мати поля стандартної ширини - 20 мм. Текст пишеться акуратно і розбірливо на кожній сторінці аркуша фіолетовими або чорним чорнилом.
При комп'ютерному наборі використовується папір формату А4. Текст пишеться на одній стороні аркуша. Поля, які є необхідним елементом контрольної роботи, мають такі розміри: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 15 мм. Контрольна робота при комп'ютерному наборі повинна мати обсяг 10-12 сторінок тексту, набраного шрифтом 12 пт або 14 пт через 1,2 - 1,5 інтервалу. Наявність достатніх проміжків між рядками і полів необхідно для забезпечення викладачеві можливості робити позначки або зауваження при перевірці контрольної роботи. На титульному аркуші контрольної роботи слід вказувати наступні дані:
Назва навчального закладу.
вид роботи, в даному випадку пишеться «Контрольна робота».
дисципліна, по якій пишеться контрольна робота.
факультет, спеціальність, курс, номер групи студента, який виконував роботу.
прізвище, ім'я, по батькові студента.
домашню адресу і номер телефону, за яким можна зв'язатися
зі студентом.
внизу титульного аркуша вказується (Мінськ, 2004р.).
Докладні відомості про автора роботи допоможуть уникнути помилок при реєстрації контрольної роботи, її передачі на перевірку викладачеві і потім в архів.
На першій сторінці студент вказує номер варіанта роботи та перелік питань, які він повинен розкрити в контрольній роботі. Запитання викладаються в тому ж порядку, в якому вони приводяться в умові. По ходу викладу ставиться номер питання за умовою і його зміст.
За вибором студента один або два питання, крім викладу теоретичних положень, повинні містити приклад практичної реалізації теоретичних положення висновки і пропозиції студента щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності народного господарства, галузі підприємства чи установи. Для цього необхідно використовувати дані про діяльність підприємства, де працює студент, або статистичні дані по іншим підприємствам, галузям народного господарства, що публікуються в пресі.
Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури: підручники, монографії, журнальні та газетні статті, матеріали статистичних збірників, нормативні документи. При використанні даних Інтернету також необхідно зробити посилання на джерело електронної інформації, вказати автора, назву підручника чи монографії.
Вибір варіанта контрольної роботи, що включає п'ять питань з різних розділів курсу, здійснюється на підставі запропонованого переліку. Номер варіанта визначається по початковій букві прізвища студента. Наприклад, студент, чиє прізвище починається на букву А, виконує контрольну роботу варіанта 1 - питання № 4, 21, 32, 44, 53. Студент, прізвище якого починається на букву В, виконує варіант 3 - питання № 2, 11, 31, 42, 50. Контрольна робота, виконана з порушенням правил вибору, повертається студенту без перевірки.

Зміна варіанту або окремого питання допускається за погодженням з викладачем, якщо це пов'язано з продовженням роботи студента над якою-небудь темою або з можливістю використання практичного матеріалу.
Варіанти контрольних робіт

варіанти
Початкова буква
прізвища

Номер питання
1 А 4 21 32 44 53
2 Б 3 22 33 43 49
3 В 2 11 31 42 50
4 Г 1 12 30 41 52
5 Д 5 13 29 40 51
6 Е 6 14 28 39 49
7 Ж 7 15 23 38 48
8 З 8 16 24 37 47
9 И 9 17 25 36 46
10 К 2 18 26 35 45
11 Л 3 19 27 34 49
12 М 10 20 33 40 47
13 Н 6 11 28 44 46
14 О 5 15 27 43 48
15 П 4 12 23 42 52
16 Р 3 14 29 38 50
17 С 2 22 31 39 53
18 Т 1 21 32 34 51
19 У 6 20 33 35 45
20 Ф 7 19 25 36 44
21 Х 8 18 26 37 48
22 Ц 9 17 27 38 49
23 Ч 10 16 28 39 47
24 Ш 1 15 29 40 51
25 Щ 2 14 20 41 50
26 Э 3 13 21 42 46
27 Ю 4 12 32 43 52
28 Я 5 11 33 44 53

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4. Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт

 1. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 3. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 4. Кокін А. С .. Методичні вказівки з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» і виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» Частина V. Розробка бюджету компанії. Н. Новгород, 2 006, 2 006
 5. Басина, Н. А., Жуковська, Н. Ю .. Фінанси: методичні вказівки по виконанню курсової роботи / Н. А. Басина, Н. Ю. Жуковська. - Хабаровськ: Вид-во ДВГУПС, 2012. -29 С., 2 012
 6. а) Контрольна робота №1
   Контрольна робота передбачає самостійну роботу студента по збору та письмового викладу матеріалу на задану тему. При виконанні контрольної роботи необхідно вказати номер варіанта, тему та план роботи, виділити в тексті питання плану, проставити номери сторінок, навести список використаної літератури. У списку використаної літератури повинно бути не менше 5-7 джерел, включаючи
 7. Мазурова Людмила Петрівна, Крумлікова Світлана Юріївна. Касове виконання бюджетів Російської Федерації: методичні вказівки до практичних занятіям- Кемерово: КузГТУ, 2012, 2012
 8. Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності «Фінанси і кредит» для студентів 5, 6 курсів очного і заочного відділень. Тамбов Видавництво ТДТУ 2005, 2005
 9. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 10. Алексеев1 Є. Є .. Корпоративні цінні папери: Навчально-методичний комплекс. - Новосибірськ: НГУЕУ, 2006. - 136 с., 2006
 11. ВИСНОВОК
   У методичних вказівках викладаються цілі, завдання дисципліни «Фінанси» та вимоги до результатів її освоєння відповідно до ФГОС ВПО у напрямку Економіка (кваліфікація «Бакалавр»). Компетентний підхід до підготовки бакалавра економіки відбитий в переліку загальнокультурних і професійних компетенцій, які представлені в методичних вказівках і на формування яких спрямована дисципліна
 12. Додаток 8Управленіе кредитним ризиком (Методичні вказівки)
   Додаток 8Управленіе кредитним ризиком (Методичні
 13. Методичні вказівки до виконання завдання №2
   Кредит - це рух позичкового капіталу. У кредитній угоді суб'єкти кредитних відносин завжди виступають як кредитори і позичальники. Кредиторами є особи (юридичні та фізичні), що надали свої тимчасово вільні кошти в розпорядження заемщікана певний строк. Таблиця
 14. ПЕРЕДМОВА
   Посібник висвітлює питання теорії економічного аналізу, пов'язані з вивченням його методів. Пропонований навчальний видання містить робочу програму дисципліни «Теорія економічного аналізу», розроблену відповідно до затвердженого Міністерством освіти РФ Державним освітнім стандартом (ГОС) за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»; варіанти контрольних
 15. 1.3 Нормативне регулювання
   В даний час сформувалася чотирирівнева система нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Законодавчий рівень - представлено федеральними законами, постановами уряду, указами президента (Федеральний закон "Про бухгалтерський облік"). Нормативний рівень - представлений положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку, в яких викладаються принципи та основні правила
 16. Вступ
   Менеджмент - міждисциплінарна наука, що базується на багатьох дисциплінах гуманітарних, єство-наукових, суспільно-соціальних, технічних та економічних наук. Основною метою курсу «Менеджмент» є формування у студентів чіткого уявлення про організацію та управлінні господарюючого суб'єкта, їх місце і роль в системі національної економіки. Методичні вказівки розроблені в
 17. Ахременко І. В .. Порядок проведення перевірок підприємств торгівлі. Методичні рекомендації. - Барнаул: БЮІ МВС Росії, 2003. - 38 с., 2003
 18. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 19. Тема 1. Теоретико - методичні та методичні основи аналізу фінансової звітності
   Тема 1. Теоретико - методичні та методичні основи аналізу фінансової