Головна
« Попередня Наступна »

Методичні вказівки до виконання завдання 1задачі №2


Грошовий обіг - це рух грошей у готівковій та безготівковій формах, що обслуговує реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки у господарстві. Воно поділяється на дві сфери: готівкову і безготівкову.
Готівково-грошовий обіг - це рух готівки. Воно обслуговується банкнотами, розмінною монетою і паперовими грошима (казначейськими квитками).
Таблиця 1
Початкові дані

Показник

Варіант*


1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Сума цін реалізованих товарів, С

312380

290340

320240

420300

222230

280260

222320

430310

470320

480310

Сума взаимопогашающихся платежів, В

85

28

128

96

86

26

64

87

26

128

Сума цін товарів, проданих у кредит, К

22 70

42 50

+5260

22 30

22
25

22
35

42 45

40 50

50 70

22
35

Сума платежів за зобов'язаннями, П

22 11О

42 90

30 50

30 40

22 60

80
70

90 80

100 60

30 50

82
50

Кількість оборотів грошової одиниці, О

8,5
8,0

11
7,0

12 6,0

10 7,0

6,5 8,0

15 8,0

12 7,0

15 7,0

45 7,0

8,0

Кількість грошей, необхідних для звернення* У чисельнику - дані звітного періоду, і знаменнику - базового періоду.

Безготівковий обіг - це рух грошей безготівкового обороту. Під ним розуміються насамперед банківські депозити на рахунках клієнтів, використання яких здійснюється за допомогою чеків, кредитних карток, електронних переказів, а також застосовуються векселі, сертифікати і т. Д.
Кількість грошей, необхідних для обігу, визначають за формулою:
Д = (С-К + П-В) / О
де С - сума цін реалізованих товарів;
К - сума цін товарів, проданих у кредит; П - сума платежів за зобов'язаннями; В - сума взаимопогашающихся платежів; О - середнє число оборотів грошей як засобу обігу і як засобу платежу.
Такому чином, на кількість грошей, необхідних для звернення впливають фактори, що залежать від умов розвитку виробництва, рівень цін на товари та послуги. Зворотний вплив на кількість грошей, необхідних для обігу, надають:
 • ступінь розвитку кредиту, так як, чим більша частина товарів продається в кредит, тим менше грошей потрібно в обігу,
 • розвиток безготівкових розрахунків,
 • швидкість обігу грошей.

Умови та закономірності підтримки грошового обігу визначаються взаємодією двох факторів: потребами господарства в грошах і фактичним надходженням грошей в оборот. Якщо в обороті більше грошей, ніж потрібно господарству, то це веде до знецінення грошей - зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Методичні вказівки до виконання завдання 1задачі №2

 1. Кокін А. С .. Методичні вказівки з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» і виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» Частина V. Розробка бюджету компанії. Н. Новгород, 2 006, 2 006
 2. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 3. Мазурова Людмила Петрівна, Крумлікова Світлана Юріївна. Касове виконання бюджетів Російської Федерації: методичні вказівки до практичних занятіям- Кемерово: КузГТУ, 2012, 2012
 4. Басина, Н. А., Жуковська, Н. Ю .. Фінанси: методичні вказівки по виконанню курсової роботи / Н. А. Басина, Н. Ю. Жуковська. - Хабаровськ: Вид-во ДВГУПС, 2012. -29 С., 2 012
 5. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 6. Методичні вказівки до виконання завдання №2
   Кредит - це рух позичкового капіталу. У кредитній угоді суб'єкти кредитних відносин завжди виступають як кредитори і позичальники. Кредиторами є особи (юридичні та фізичні), що надали свої тимчасово вільні кошти в розпорядження заемщікана певний строк. Таблиця
 7. ВИСНОВОК
   У методичних вказівках викладаються цілі, завдання дисципліни «Фінанси» та вимоги до результатів її освоєння відповідно до ФГОС ВПО у напрямку Економіка (кваліфікація «Бакалавр»). Компетентний підхід до підготовки бакалавра економіки відбитий в переліку загальнокультурних і професійних компетенцій, які представлені в методичних вказівках і на формування яких спрямована дисципліна
 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 9. організації виконання обраного УР
   Для етапу організації виконання обраного УР необхідно. Оформити документацію про початок виконання УР із зазначенням: конкретного завдання, складу виконавців, консультантів і контролерів; системи їх підпорядкування, часу виконання завдання, проміжних етапів контролю ходу виконання, виділених ресурсів; системи матеріального стимулювання; Ознайомити і роз'яснити виконавцям зміст і
 10. Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності «Фінанси і кредит» для студентів 5, 6 курсів очного і заочного відділень. Тамбов Видавництво ТДТУ 2005, 2005
 11. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 12. Тема 30. Фінанси пенсійної система РФ
   Пенсійний фонд РФ, його роль у фінансуванні пенсійного забезпечення. Проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійної системи РФ. Системи недержавного пенсійного забезпечення в РФ. Практична частина: Порівняльний аналіз федерального бюджету і бюджету суб'єкта РФ (крайового бюджету) на черговий фінансовий рік Об'єктом аналізу є основні характеристики бюджетів: доходи,
 13. Анотація
   Соціальна робота в даний час займає важливе місце в житті суспільства. Це вимагає вивчення економічних основ діяльності елементів та установ соціального захисту населення. У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи економіки соціальної роботи, основи економіки охорони здоров'я та освіти (галузі соціальної сфери, де найчастіше виконують свої функції фахівці
 14. Кокін А. С .. Короткострокове і середньострокове фінансування / Упоряд. Кокін А. С., Н. Новгород, 2006, 2006
 15. 3.3 Організація підготовки та реалізації управлінського рішення
   Організаційна структура підготовки та реалізації управлінського рішення показана на малюнку 4. Управлінськ-кое рішення i ь. -> Реалізація F - Інформаційна підготовка Розробка варіантів УР {більше 2-х) ь Зовнішнє і внутрішнє погодження варіантів з необхідними фахівцями Вибір одного УР Затвердження одного УР \ 1 - 1 | - Організація J виконання * "- Контроль '' -