« Попередня Наступна »

Методологічна база дослідження


У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові прийоми аналізу й специфічні прийоми економічного дослідження, зокрема, такі методи фінансового аналізу, як вертикальний, горизонтальний, просторовий, метод фінансових коефіцієнтів, а також метод дисконтування грошових потоків, застосовуваний у оціночної діяльності.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в постановці, теоретичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань вдосконалення процесу реструктуризації банків на мікрорівні банківської системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Методологічна база дослідження.

 1. 3. Податкова база
   податкова база - кількісна характеристика предмета податку, виражена в одиницях обкладення, встановлених для даного виду податку. відповідно до Податкового кодексу податкова база являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристики об'єкта оподаткування, на підставі яких визначається сума податків (ст. 53
 2. 3.2. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
   Про що піде мова? - Чим відрізняється інформаційна база внутрішнього і зовніш-нього аналізу? Як якість інформації пов'язано з якістю фінансового аналізу? Які уніфіковані форми звітності використовуються для аналізу і яка специфіка їх
 3. Глава 3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
   Глава 3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ
 4. Глава Х Методологічні основи управління грошовими потоками підприємства
   Глава Х Методологічні основи управління грошовими потоками
 5. Глава 1. Методологічні основи операційного аудиту в сучасних умовах
   Глава 1. Методологічні основи операційного аудиту в сучасних
 6. 1. Методологічні основи автоматизації підтримки прийняття управлінських рішень
   1. Методологічні основи автоматизації підтримки прийняття управлінських
 7. Глава I. Теоретичні та методологічні аспекти кредитоспроможності підприємства як позичальника
   Глава I. Теоретичні та методологічні аспекти кредитоспроможності підприємства як
 8. Глава 1. Теоретичні та методологічні основи управління оборотними коштами організаці
   Глава 1. Теоретичні та методологічні основи управління оборотними коштами
 9. 11.3 Грошова маса і грошова база
   Д. маса - сукупний обсяг грошей готівкового та безготівкового обороту Д. маса характеризується агрегатами: Мо - готівка Mi = М0 + рахунки до запитання М2 = М1 + ср-ва на термінових рахунках М2Х = М2 + депозити в іноземній валюті (М2Х - світові гроші) Кількість грошей: Формула Фішера N MV = У P - Qi i Формула К. Маркса У Ц - К + П - ВП К - ть Д. знаків =, де швидкість звернення однієї Д.
 10. МАСШТАБ ПОДАТКУ
   - Див. Податкова
 11. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО
 12. 5.7. Порядок обчислення податкової бази
   Податкова база при реалізації платником податку товарів (робіт, послуг) визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг) з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів) і без включення до них податку. При реалізації товарів (робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) операціями, реалізації товарів (робіт, послуг) на безоплатній основі, передачу права власності на предмет застави
 13. ТЕМА 10. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   ТЕМА 10. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО
 14. ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО
 15. 1.1. Система визначень власності та правова база іпотеки
   1.1. Система визначень власності та правова база
 16. Ресурси комерційного банку та його капітальна база
   Ресурси комерційного банку та його капітальна