« Попередня Наступна »

Методи фінансового контролю

 - Конкретні способи здійснення контрольних дій та операцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Методи фінансового контролю

 1. Класифікація методів фінансового аналізу
   - Неформалізовані методи, засновані на описових аналітичних процедурах, на логіці: - метод експертних оцінок; метод сценаріїв; метод побудови системи показників; метод побудови системи аналітичних таблиць. Ці методи характеризуються суб'єктивізмом. - Формалізовані методи засновані на строгих аналітичних залежностях. До них відносяться: класичні методи аналізу господарської
 2. Непрямі методи.
   Засновані переважно на інформації систем зведених макроекономічних офіційної статистики, даних фінансових і податкових органів. Непрямі методи широко застосовуються при неможливості безпосередньої прямої фіксації досліджуваних параметрів. У цій групі методів виділяються метод розбіжностей, італійський метод, монетарний метод. Розглянемо їх та їх модифікації більш
 3. Методи факторного аналізу.
   Для виділення впливу факторів можуть використовуватися такі методи: диференціювання, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, інтегральний
 4. Методи визначення базової ціни
   1. Метод повних витрат. 2. Метод вартості переробки (вартість матер. Витрат + норма власних витрат) 3. Метод прямих витрат і метод маржинальних витрат. 4. Метод рентабельності інвестицій (сумарні витрати + вартість кредиту). 5. Метод ринкових оцінок. оцінка реакції подібна тендерний покупця ціна
 5. Мозковий штурм
   - Оцінки та висновки, отримані групою експертів в результаті обмеженого в часі і просторі обговорення проблеми У маркетинговому дослідженні використовуються і інші методи експертних оцінок, зокрема, метод 635, СИНЕКТИКА, морфологічний метод, метод логіко смислового моделювання проблем. Деякі види експертних оцінок ставляться до методів генерації ідей, наприклад, метод
 6. Питання 2 Фінансова діяльність держави
   Фінансова діяльність держави - особливий вид діяльності по здійсненню державної влади та державного управління фінансами, яка в цілому регулюється нормами державного та адміністративного права. Методи фінансової діяльності держави - це способи теоретичного дослідження та практичного виконання органами державної влади та державного управління
 7. Метод фінансового права
   Метод фінансового права - спосіб впливу на суспільні відносини. У діючій системі? При розподілі та використанні державних коштів застосовуються такі найважливіші методи: метод фінансування (виражається в безоплатному і безповоротній наданні грошових коштів. Цей метод застосовується щодо державних організацій); кредитування (означає
 8. Питання для повторення
   Дайте визначення термінам «метод», «методика», «методологія». Перерахуйте характеристики методів діагностики проблем. Перерахуйте характеристики методів генерування альтернатив. Методи активізації мислення. Перерахуйте характеристики методів генерування альтернатив. Методи з'єднання альтернатив. Опишіть методи оцінки і вибору альтернатив і методи експертних оцінок. Опишіть методи оцінки і
 9. Комплексний підхід
   заснований на коригуванні всіх або всіх основних статей фінансової звітності, схильних до впливу інфляційного зміни. Серед них в якості базових можна назвати метод загальної купівельної спроможності і метод поточної (відновлювальної) вартості. В основі цих методів лежать два підходи до оцінки збереження капіталу. Метод загальної купівельної спроможності передбачає виконання вимог
 10. 2.6. Балансовий метод
   Балансовий метод має універсальне значення, т. К. До цього методу належить провідне місце не тільки в бухгалтерському обліку, але і в економічному аналізі. На промисловому підприємстві за допомогою балансового методу вивчається використання робочого часу, виробничі потужності, про-водиться аналіз руху сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництві, а також аналіз фінансового
 11. Які методи існують для визначення впливу отдельнихфакторов на результуючий показник?
   Для виділення впливу окремих факторів найбільш часто на практиці використовуються наступні методи: індексний метод; метод ланцюгових підстановок; інтегральний метод. Розглянемо названі методи на прикладі зміни прибутку за рахунок зміни обсягу продажів і рентабельності
 12. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ, 'ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ
   Фінансовий механізм являє собою систему дії фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. У структуру фінансового механізму входять п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Фінансовий метод - це спосіб впливу фінансових відносин на