Мікроекономіка

МІКРОЕКОНОМІКА

Нурієв Р. М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - 2-е вид., Зм. - М .: Норма, +2005. - 576 с. +2005
Основу підручника складають лекції з сучасної економічної теорії (Економікс), прочитані автором у Вищій школі економіки і отримали широку популярність завдяки опублікуванню в журналах "Питання економіки" і "Консультант директора". Поряд з теоретичним матеріалом до кожної теми даються контрольні питання, основна і додаткова література, короткий перелік найважливіших понять, ілюстративний матеріал, приклади розв'язання типових завдань з відповідями і збірники тестів. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів.