« Попередня Наступна »

Модель М1 (3.69) формування варіантів схем фінансування інвестиційного проекту

 В роботі [75] визначено чотири основних джерела фінансування інвестиційних проектів:
за рахунок амортизації (А);
за рахунок прибутку (PR);
за рахунок статутного капіталу (IC);
за рахунок кредитування (CR).
Кожній з цих схем відповідає свій певний набір припливів і відтоків. Також існують додатково дві схеми фінансування, які є похідними вищеперелічених:
за рахунок проектного фінансування, відмінність якого від кредитування полягає у відсутності заставного забезпечення, а гарантом повернення грошових коштів є сам проект; при цьому кредитор контролює фінансування та подальшу реалізацію проекту;
за рахунок комбінації різних джерел фінансування, включаючи описані вище схеми.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Модель М1 (3.69) формування варіантів схем фінансування інвестиційного проекту.

 1. 3.3. Оцінка економічної доцільності реалізації інвестиційних проектів
   Для новостворюваного промислового виробництва отримання продукції з заданими споживчими якостями на безлічі We = Me х Re х Se знайти такий варіант w * е We, для якого сума зважених відносних втрат окремих критеріїв має мінімальне значення. Визначення варіанта w * здійснюється з використанням показників: чистої приведеної вартості; індексу рентабельності;
 2. Альтернативи.
   Другим елементом моделі прийняття рішень є сукупність альтернатив, т. Е. Очікувані варіанти дій або комплекс цих дій. Якщо використовується модель прийняття одиничного рішення, то варіант дій порівнюється з однією альтернативою і відбувається порівняння ступеня корисності між взаємно виключають альтернативами, при цьому можна вибирати тільки один варіант дій. Якщо
 3. Застосування ефективних схем фінансування інвестицій. Зокрема лізингових технологій
   Використання лізингових технологій дозволяє підвищити інвестиційну привабливість галузі в сучасних економічних умовах, а також сприятиме підвищенню ефективності використання власних інвестиційних
 4. Документ «Зміна схем мотивації працівників»
   Документ «Зміна схем мотивації працівників» призначений: для опису застосовуваних на підприємстві схем мотивації працівників і введення окремих показників для проведення
 5. Тема 29. Інвестиційна політика держави як інструмент регулювання
   економіки Бюджетне фінансування інвестиційних проектів та цільових програм. Роль і значення. Інвестиційний фонд у складі федерального бюджету. Призначення та джерела формування. Досвід закордонного фінансування інвестицій з державного
 6. СКЛАД МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ
   Склад моделі тренажера. Тренажер складається з трьох блоків алгоритмів динамічних моделей: фірми, ринку збуту продукції при наявності конкурента і договору з банком-кредитором. Динамічна модель фірми. Модель виробничої діяльності фірми передбачає створення основних виробничих фондів, їх функціонування і фінансову діяльність фірми. Для простоти наведених струк-турне схем
 7. Принципи формування інвестиційного портфеля (відповідно до теорії В. Шарпа і Х. Марковіца)
   Успіх інвестицій залежить від правильного розподілу коштів за типами активів. Прибуток визначається: на 94% вибором типу використовуваних інвестиційних інструментів (акції, кредити, векселі і т. Д.); на 4% - вибором конкретних паперів даного типу; на 2% - оцінкою моменту закупівлі цінних паперів. Розглянемо приклад оцінки ризиків при формуванні інвестиційного портфеля. Може бути прийнята одна
 8. 2. Основні завдання і компетенції Експертної Ради
   Основними завданнями Експертної Ради є: Контроль відповідності Інвестиційних проектів стратегії розвитку і вимогам науково-технічної політики Компанії; Експертиза технологічних і виробничих рішень, запропонованих у складі Інвестиційних проектів Компанії; Відбір найбільш технологічно ефективних і обґрунтованих варіантів реалізації Інвестиційних проектів та винесення
 9. Інвестиційний резерв
   - Ліміт коштів, передбачений Інвестиційним Бюджетом для компенсації відхилень за обсягами фінансування, що виявляються в процесі реалізації Інвестиційної програми, або для фінансування Інвестиційних проектів, які не включені раніше в Інвестиційну програму і бюджет Компанії. Порядок використання Інвестиційного резерву визначено у Положенні про Інвестиційному
 10. Інвестиційні ресурси
   Всі види грошових чи інших активів підприємства, що формуються для здійснення інвестиційної діяльності. Структура джерел формування інвестиційних ресурсів визначається методами фінансування
 11. Модель М3 (3.71) формування варіантів етапів фінансування інвестиційного проекту.
   TR - сукупність технологічних особливостей процесу виробництва, які можуть вплинути на процес фінансування проекту. Наприклад, для закупівлі сировинних матеріалів з невеликим терміном експлуатації, протягом якого вони зберігають свої корисні властивості, потрібні періодичні витрати для забезпечення безперервності виробництва, а для сировинних матеріалів, що підлягають складуванню,
 12. Зміст
   Введення 3 Глава 1. Теоретичні основи формування поняття 11 Комерсант інвестиційної діяльності банківської системи § 1. Банківська система РФ - становлення, розвиток, об'єктивна 11 необхідність інвестиційної спрямованості ® § 2. Інвестиційне взаємодія банківської системи з 34 реальним сектором Глава 2. Інвестиційні ресурси кредитування 66 підприємницьких проектів § 1.
 13. Основні завдання та компетенції Інвестиційного Комітету
   Основними завданнями Інвестиційного Комітету є: Визначення орієнтирів по можливого обсягу фінансування Інвестиційної програми Компанії; Ранжування і розстановка пріоритетів Інвестиційних проектів, виходячи з показників ефективності та загальних стратегічних напрямів інвестиційної політики Компанії; Розгляд та схвалення проектів Інвестиційної програми і Інвестиційних
 14. 5.5. Положення про використання Інвестиційного резерву 1. Загальні положення
   Це Положення встановлює порядок використання Інвестиційного резерву, що є складовою частиною Інвестиційного бюджету Компанії, сформованого та затвердженого відповідно до "Регламентом взаємодії учасників інвестиційного процесу з формування Інвестиційної програми ВАТ" XXX ". У Положенні використовуються терміни та визначення, передбачені вищезазначеною Регламентом.
 15. 2.3. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВАРІАНТІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
   Розглянемо постановку задачі оцінки якості інвестиційного проекту промислового виробництва, що враховує багатокритеріальний підхід до задачі вибору оптимальних рішень. Для новостворюваного промислового виробництва отримання продукції з заданими споживчими якостями на безлічі W = T0 x Tg x Tv x Re xMe x Se знайти такий варіант W * 6 W, для якого сума зважених відносних
 16. Бюджетна модель
   планова модель, що має характер імітаційної моделі. Б. м., По суті, має на меті показати відносини між різними частинами бюджету при помошц системи рівнянь і визначити наслідки вибору різних варіантів окремих
 17. Опис динамічних моделей тренажерів
   В основі всіх тренажерів лежать динамічні моделі досліджуваного соціально -економічного об'єкта. Існують два способи формального опису алгоритмів динамічних моделей: перший - широко відомий аналітичний спосіб у вигляді формул, другий - у вигляді структурних схем, які застосовуються досить рідко, наприклад, в теорії автоматичного регулювання (ТАР). Опис моделей аналітичними
 18. Етапи оцінки інвестиційного проекту
   Ланцюги та призначення інвестиційної програми Аналіз витрат Оцінка ефективності Стратегія фінансування Напрями інвестиційної діяльності на підприємстві Бізнес-план Структура Зміст Рис. 26. Особливості інвестиційного проекту Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є: оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 19. 11.1. Формування інвестиційного портфеля
   Відповідно до результатів ранжирування проектів ГЦФО «Інвестиції» становить кілька варіантів інвестиційного портфеля. Всі портфелі повинні задовольняти ряду вимог: встановленим макропараметрах, інвестиційним пріоритетам, оптимальною оцінці структури джерел фінансування і т. П. Варіанти інвестиційного портфеля і сформований банк відкладених проектів виносяться на