Головна
« Попередня Наступна »

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом.
Мети курсової (контрольної) роботи:
- Закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини курсу, за допомогою роботи студента з додатковою літературою;
- Розвиток творчих здібностей студентів;
- Розвиток навичок роботи з законодавчими актами;
- Придбання досвіду підготовки аналітичних оглядів;
- Підготовка до виконання кваліфікаційної роботи.
Для досягнення зазначених цілей курсова (контрольна) робота передбачає виконання трьох завдань, в сукупності дозволяють оцінити ступінь відповідності знань і навичок студента встановленим вимогам.
 Принциповою відмінністю курсової роботи від контрольної є більш глибока опрацювання завдань.
Завдання № 1. Теоретичний питання, що відображає вимоги до необхідного обсягу знань з різних видів корпоративних цінних паперів.
Завдання № 2. Практична задача з теоретичними та практичними питаннями, що відображає вимоги до необхідного обсягу знань у галузі корпоративного права і має на меті розвинути навички аналізу практичні ситуації в галузі корпоративного права з урахуванням вимог законодавства.
Завдання № 3. Практичне завдання переслідує мету практичного застосування теоретичних знань студента в області корпоративних цінних паперів, розвитку навичок пошуку необхідної інформації по конкретних емітентів корпоративних цінних паперів, а також розвитку навичок складання аналітичних оглядів по необхідної тематики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Загальні ресурси
  Г'бщіе ресурси, як і суспільні блага, не є винятковими: вони есплатно доступні кожному, хто бажає їх використовувати. Але загальні ресурси - -б'ект суперництва: використання їх однією людиною зменшує можливо- ти споживання інших індивідів. Раз благо надається, політики повинні Заспокоїтися порядком його використання. Розглянемо дану проблему на при- ере притчі «Трагедія
 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1 ЗАГАЛЬНІ
 3. Глава I. Загальні положення
  Глава I. Загальні
 4. Вади «середні»
  витрати в розрахунку на одиницю продукції. Середні загальні витрати (АТС) розраховуються діленням загальних витрат (ТС) на обсяг виробленої продукції (Q): ATC = TC / Q. Середні загальні витрати являють собою суму середніх постійних (AFC) і змінних (AVC) витрат, отже, ATC = AFC + AVC. Оскільки постійні витрати незалежні від обсягу виробництва, їх середні значення будуть зменшуватися по
 5. 1. Валютний ринок: загальні положення
  1. Валютний ринок: загальні
 6. Г л а в а 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
  Г л а в а 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО
 7. Глава 4. Загальні принципи роботи
  Глава 4. Загальні принципи
 8. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
 9. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 10. 4. Структура даних і загальні характеристики вибірки
  4. Структура даних і загальні характеристики
 11. РОЗДІЛ 2. Загальні поняття управління якістю
  ГЛАВА 2. Загальні поняття управління
 12. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
  ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ