Головна
Наступна »

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Дипломна робота - це закінчена кваліфікаційна робота, що характеризується високим теоретичним, методологічним і методичним рівнем дослідження. Вона покликана виявити здібності студента на основі узагальнення та систематизації теоретичних знань самостійно представляти й обґрунтовувати висновки і рекомендації, вирішувати конкретні практичні завдання.
У Державному освітньому стандарті вищої професійної освіти наголошується, що дипломна робота - це самостійне дослідження, в якому на основі отриманих знань з фахових дисциплін, а також на основі отриманих знань по вузькій спеціалізації висувається, обґрунтовується позиція автора з тієї чи іншої наукової проблемі, що має теоретичне , методичне або практичне значення.
Перед студентом не стоїть завдання відкрити в дипломній роботі концептуальні, принципово нові наукові положення в галузі банківської справи. Він повинен в процесі викладу теми показати здатність свідомо використовувати, узагальнювати і критично аналізувати сучасні наукові розробки, розуміти і переосмислено застосовувати методологію класиків теорії грошей, кредиту, банків, вміти науково обробити фактичний матеріал, робити правильні соціально-економі-етичні висновки і узагальнення, пов'язувати теоретичні положення з практикою банківської справи, давати конкретні пропозиції та рекомендації щодо їх вдосконалення. У цьому й полягають елементи наукової творчості, самостійності при написанні дипломної роботи. Таким чином, в процесі написання дипломної роботи студент повинен здійснити наступні види діяльності: систематизувати, узагальнити
і розширити творчі та практичні знання з обраної теми дослідження; дати оцінку розробленості обраного напрямку дослідження у вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах; застосувати теоретичні та практичні знання з метою вироблення рекомендацій щодо вирішення конкретних практичних завдань сучасного банківської справи.

У ході виконання дипломної роботи з проблем банківської справи необхідно вирішити ряд конкретних завдань: обгрунтувати актуальність обраної теми, ЇЇ ЦІННІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вивчити теоретичні положення, статистичні матеріали, довідкову та наукову літературу з обраної теми. Зібрати необхідний статистичний матеріал для проведення конкретного аналізу. Викласти свою точку зору з дискусійних питань, що належать до теми. Провести аналіз зібраних даних, використовуючи відповідні методи обробки та аналізу інформації. Зробити висновки та розробити рекомендації на основі проведеного аналізу щодо підвищення ефективності роботи кредитної організації. Оформити дипломну роботу відповідно до нормативних вимог, що пред'являються до подібних матеріалів. Виконати розрахунок фінансової ефективності від впровадження запропонованих заходів.
Підготовка дипломної роботи складається з наступних етапів: переддипломна практика та збір статистичної інформації; ознайомлення з літературою, складання плану і вибір теми; складання бібліографії, вивчення законодавчих актів, нормативних документів, наукових джерел; обробка та аналіз наявної інформації; теоретичне обґрунтування проблеми, формулювання висновків, розробка авторських пропозицій, рекомендацій і якісно нових підходів; оформлення, роздруківка і палітурка дипломної роботи.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Загальні ресурси
  Г'бщіе ресурси, як і суспільні блага, не є винятковими: вони есплатно доступні кожному, хто бажає їх використовувати. Але загальні ресурси - -б'ект суперництва: використання їх однією людиною зменшує можливо- ти споживання інших індивідів. Раз благо надається, політики повинні Заспокоїтися порядком його використання. Розглянемо дану проблему на при- ере притчі «Трагедія
 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1 ЗАГАЛЬНІ
 3. Глава I. Загальні положення
  Глава I. Загальні
 4. Вади «середні»
  витрати в розрахунку на одиницю продукції. Середні загальні витрати (АТС) розраховуються діленням загальних витрат (ТС) на обсяг виробленої продукції (Q): ATC = TC / Q. Середні загальні витрати являють собою суму середніх постійних (AFC) і змінних (AVC) витрат, отже, ATC = AFC + AVC. Оскільки постійні витрати незалежні від обсягу виробництва, їх середні значення будуть зменшуватися по
 5. 1. Валютний ринок: загальні положення
  1. Валютний ринок: загальні
 6. Г л а в а 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
  Г л а в а 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО
 7. Глава 4. Загальні принципи роботи
  Глава 4. Загальні принципи
 8. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
 9. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 10. 4. Структура даних і загальні характеристики вибірки
  4. Структура даних і загальні характеристики
 11. РОЗДІЛ 2. Загальні поняття управління якістю
  ГЛАВА 2. Загальні поняття управління
 12. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
  ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ
 13. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
  ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ
 14. ГЛАВА 4. Загальні функції управління якістю продукції
  ГЛАВА 4. Загальні функції управління якістю
 15. Загальні питання організації діяльності бюджетної установи
  Загальні питання організації діяльності бюджетного
 16. Еластичність за ціною
  А яка еластичність попиту на житло за ціною? Більшість оцінок еластичності за ціною лежать в межах -0,75 і -1,20 (Елвуд і Полінскі, 1979). Всі сходяться на тому. що попит трохи нееластичний за ціною (еластичність трохи нижче 1,0 в абсолютному вираженні). Це означає, що зростання ціни не надто суттєво підвищує загальні витрати на житло: зростання піни знижує необхідне число параметрів зручностей і
 17.  Глава II. Загальні основи суспільно - економічних систем різних суспільств.
   Глава II. Загальні основи суспільно - економічних систем різних
 18. Глава 1. Загальні положення про право на туризм і свободі туристських подорожей
  Глава 1. Загальні положення про право на туризм і свободі туристських
 19. Г л а в а 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОВОГОРЕЖІМА ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСУДАРСТВЕННИХІ муніципальних підприємств
  Г л а в а 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОВОГОРЕЖІМА ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСУДАРСТВЕННИХІ МУНІЦИПАЛЬНИХ
 20. Глава 2 Загальні правила кредитування фізичних осіб в Росії »Основні види споживчих кредитів, їх цільове призначення
  Глава 2 Загальні правила кредитування фізичних осіб в Росії »Основні види споживчих кредитів, їх цільове