Основи економіки

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Невідомий Відповіді на 150 запитань до державного іспиту з економіки +2015
Невідомий Відповіді на питання до іспиту з дисципліни «Економіка» +2015
Невідомий Відповіді на екзаменаційні питання по економіці +2015
Невідомий Відповіді на питання до іспиту з економіки +2015
Невідомий Відповіді на питання до заліку з економіки +2015
Невідомий Відповіді до іспиту з планування та прогнозування +2015
Дерюгіна Є., Пономаренко А. Монетарний індикатор інфляційних ризиків: модель перемикання режимів // Питання економіки, 2013, №9. М .: Видавництво НП «Редакція журналу« Питання економіки »», 2013. - 160 с. С.119-127. +2013
У роботі аналізується взаємозв'язок динаміки монетарних показників та ймовірності значних коливань інфляції. З цією метою в 15 країнах з ринком ідентифікуються періоди переходу в режим високої інфляції. На основі отриманих результатів оцінені панельні моделі, що відображають взаємозв'язок темпів зростання грошової маси та ймовірності такого переходу. На базі оцінених моделей розрахована умовна ймовірність переходу в режим високої інфляції для російської економіки, що можна розглядати як індикатор монетарних інфляційних ризиків.
В. К. Сенчагов У УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ +2012 2012
В умовах повномасштабної економічної кризи дані механізми, спочатку сприяли суттєвому прискоренню розвитку економіки, стали джерелом серйозних дисбалансів. Більше того, неконтрольований національними центральними банками процес мультиплікації валют, що мають вільне ходіння, привів до стрімкого зростання позикових ресурсів. Склалася парадоксальна ситуація, коли нові кредити надавалися за рахунок ресурсів, отриманих від розміщення цінних паперів, емітованих під раніше видані кошти. Це створювало ризик знецінення застави за первісним кредитом, у результат
О. М. Дюков Н. І. Пасяда Комерція на ринку нерухомості: навчальний посібник / О. М. Дюкова, Н І. Пасяда. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011. - 109 с. +2011
У навчальному посібнику викладено основні напрямки комерційної діяльності на ринку нерухомості. Докладно розглядається сутність нерухомості як об'єкта комерційної діяльності, описуються основні етапи становлення ринку нерухомості в Росії. Досить докладно розглянута діяльність всіх суб'єктів ринку нерухомості, а також основні комерційні операції, що здійснюються даними суб'єктами. Заключна глава посібника присвячена застосуванню принципів і методів логістики при управлінні проектами житлового будівництва. Призначено для студентів V курсу спеціальності «Комерції», а також магістрантів, аспірантів і викладачів економічних вузів.
Невідомий Питання та відповіді до державного іспиту з економіки +2011
1 2 3 4 5