« Попередня

ЗМІСТ


Передмова 3
Введення 4
Глава 1. Сутність і основні функції фінансів і кредиту 13
Сутність фінансів і кредиту 13
Основні функції фінансів 15
Фінансовий механізм 17
Завдання для самостійної роботи 22
Теми есе 25
Глава 2. Фінансова система Російської Федерації 29
Основні ланки фінансової системи Російської Федерації 29
Управління фінансами та фінансова політика 34
Органи державного управління фінансами 37
Завдання для самостійної роботи 42
Теми есе 48
Глава 3. Бюджетна система Російської Федерації 49
Сутність державного бюджету і його основні функції 49
Бюджетне пристрій Російської Федерації 52
Принципи побудови бюджетної системи Російської Федерації 56
Міжбюджетні відносини в Російській Федерації 59
Бюджетна класифікація Російської Федерації 61
3. 6. Бюджетний процес і його стадії 71
3.7. Бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети 76
Завдання для самостійної роботи 80
Теми есе 82
Глава 4. Бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит
і державний борг 88
Характеристика доходів і витрат федерального бюджету Російської Федерації 88
Бюджетний дефіцит 89
Бюджетний профіцит та стабілізаційний фонд 95
Державні і муніципальні позики 96
Державний борг 97
Завдання для самостійної роботи 100
Теми есе 119
Глава 5. Державно-кредитні відносини 120
Сутність кредитних відносин 120
Державний і муніципальний кредит 121
Державні і муніципальні гарантії Помилка! Закладка не визначена.

Завдання для самостійної роботи 124
Теми есе 126
Глава 6. Державне страхування 132
Економічна сутність страхування 132
Страхування життя 134
Місце страхування у фінансово-кредитній системі 136
Завдання для самостійної роботи 136
Теми есе 140
Глава 7. Державні соціальні позабюджетні фонди 142
Основні функції і завдання державних соціальних позабюджетних фондів 142
Пенсійний фонд Російської Федерації 143
Федеральний фонд соціального страхування Російської Федерації 145
Федеральний і територіальні фонди
обов'язкового медичного страхування Російської Федерації 148
Завдання для самостійної роботи 152
Теми есе 164
Глава 8. Державний фінансовий контроль 165
Сутність державного фінансового контролю 165
Державний фінансовий контроль в Російській Федерації 165
Завдання для самостійної роботи 170
Теми есе 172
Глава 9. Міжнародна валютно-фінансова система 176
Сутність валютних відносин
і історія розвитку міжнародної валютно-фінансової системи 176
Сучасна світова валютна система 178
Завдання для самостійної роботи 181
Теми есе 184
Список рекомендованої літератури 185
Додаток 186
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

ЗМІСТ