Наступна »

Зміст


Основи теорії фінансів
Сутність фінансів.
Функції фінансів
Фінансова система країни, її ланки.
Управління фінансами
Фінансова політика держави.
Фінансовий ринок.
Державний бюджет і його роль в економіці
Роль бюджету у фінансовій політиці держави
Основні принципи бюджетної системи.
Податки та податкова система.
Позабюджетні фонди
Сутність і значення позабюджетних фондів
Соціально-економічна сутність і роль позабюджетних фондів.
Державні позабюджетні фонди в РФ.
Фінанси підприємств
Цілі і функції підприємств в умовах ринку. Сутність і функції фінансів підприємств, принципи їх організації.
 Типи фінансових відносин підприємств
Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств
Сутність основних засобів (основного капіталу) підприємства. Джерела їх формування, склад і структура
Сутність оборотних коштів (капіталу) підприємств їх склад і структура
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її склад, структура і фактори росту. Економічна природа і види прибутку. Собівартість продукції, її елементи.
Фінансовий стан підприємства. Фінансова стійкість, платоспроможність і ліквідність підприємств
Страхування.
Сутність і функції страхування.
Страхові фонди.
Класифікація страхування.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Зміст