« Попередня Наступна »

Операційні витрати

 - Це витрати на підтримку відтворення доходу від майна.
Витрати власника нерухомості підрозділяються
на постійні витрати (FE), змінні витрати (VE) і резерви (RR):
ОЕ = FE + VE + RR
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Операційні витрати

 1. Коефіцієнт операційного левериджу
  Кол - коефіцієнт операційного левериджу; Іпостась - сума постійних операційних витрат; Іо - загальна сума операційних витрат. «Ефект операційного леверіжда» - співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу реалізації, що досягається при певному коефіцієнті операційного леверіжда. ЕОЛ - ефект операційного левериджу, який досягається при конкретному
 2. Чистий операційний дохід
  - Це дійсний валовий дохід від об'єкта оцінки за винятком операційних витрат. NOI = EG - ОЕ, де NOI - чистий операційний дохід; ОЕ - операційні
 3. Модифікації формули розрахунку «ефекту операційного леверіжда»
  1. «Ефект операційного леверіжда» з метою управління маржинальної прибутком підприємства: Еол - ефект операційного левериджу; eМП - темп приросту маржинальної операційного прибутку; eВОП - темп приросту валового операційного прибутку, у%; АОР - темп приросту обсягу реалізації продукції, в%. 2. «Ефект операційного леверіжда» з метою виключення
 4. Розрахунок валового операційного прибутку підприємства:
  ВП0 = ВД0 - ПДВ - Іо; ВП0 = ЧД0 - Іо; ВП0 = МП0-Ипер. ВП0 - сума валового операційного прибутку в розглянутому періоді; ВД0 - сума валового операційного доходу в розглянутому періоді; ЧД0 - сума чистого операційного доходу в розглянутому періоді; МП0 - сума маржинальної операційного прибутку; Іо - сукупна сума операційних витрат; Ипер - сума змінних операційних
 5. Розрахунок чистого операційного прибутку підприємства:
  ЧП0 = ВД0 - ПДВ - НП - Іо; ЧП0 = ЧД0 - Іо - НП; ЧП0 = МП-Ипер-НП; ЧП0 = ВП0-НП. ЧП0 - сума чистого операційного прибутку в розглянутому періоді; ВД0 - сума валового операційного доходу в розглянутому періоді; ЧД0 - сума чистого операційного доходу в розглянутому періоді; МП0 - сума маржинальної операційного прибутку; ВП0 - сума валового операційного прибутку; Іо - сукупна сума
 6. Операційний ризик
  - Це ризик, що операційні чинники, наприклад технічні несправності або операційні помилки, викличуть або погіршать кредитний ризик або ризик нестачі
 7. 2.2.4 ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК
  Банківської діяльності притаманні не тільки специфічні банківські ризики, але і операційні, т. Е. Ризик, що виникає унаслідок здійснення різних дій (операцій) в процесі банківської діяльності. До операційних ризиків часто відносять і збитки, обумовлені помилками у використовуваній моделі або методах оцінки і управління ризиками [47]. Операційний ризик поділяється на кілька підвидів
 8. Розрахунок маржинальної операційного прибутку підприємства:
  МП0 = ВД0 - ПДВ - іпостась; МП0 = ЧД0 - іпостась; МП0 - сума маржинальної операційного прибутку в розглянутому періоді; ВД0 - сума валового операційного доходу в розглянутому періоді; ЧД0 - сума чистого операційного доходу в розглянутому періоді; Іпостась - сума постійних операційних витрат; ПДВ - сума податку на додану вартість та інших податкових платежів, що входять у ціну
 9. 2. Основні етапи управління операційними необоротні активи підприємства
  Коефіцієнти, що беруть участь в аналізі операційних необоротних активів підприємства в попередньому періоді: · Коефіцієнта участі операційних необоротних активів в загальній сумі операційних активів підприємства (1 етап): · Коефіцієнт зносу основних засобів (3 етап): · Коефіцієнт придатності основних засобів (3 етап): · Коефіцієнт амортизації
 10. Особливості механізму операційного левериджу
  1. Позитивний вплив операційного левериджу починає проявлятися лише після того, як підприємство подолало точку беззбитковості своєї операційної діяльності. 2. Після подолання точки беззбитковості, чим вище коефіцієнт операційного левериджу, тим більшою силою впливу на приріст прибутку буде володіти підприємство, нарощуючи обсяг реалізації продукції. 3. Найбільше
 11. Вартісне вираження межі безпеки операційної діяльності.
  ПБС = СРВОП - СРтб ПБС - вартісний обсяг реалізації продукції підприємства, забезпечує межа безпеки; СРВОП - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми валового операційного прибутку; СРтб - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості. Завдання 4: Визначення необхідного обсягу реалізації
 12. 3. Управління підрозділом
  Штатний розклад Підрозділи становить кадрова служба банку на підставі потреб Підрозділи і затверджує Правління банку. Підрозділ має наступне штатний розклад: * Керівник Операційного відділу. * Заступник керівника Операційного відділу. * Головний економіст Операційного відділу. * Провідний економіст. * Економіст. * Економіст. Начальник Операційного відділу
 13. Операційний важіль і комерційний ризик
  За інших рівних умов чим вище операційний важіль (більше частка постійних витрат у загальних витратах), тим вище когось мерческій ризик (оцінюваний за нестабільності значення операційного прибутку або прибутковості власного капіталу). Природне запитання для корпорації - наскільки можна регулювати цей фактор ризику. Найбільшою мірою операційний важіль пов'язаний з техноло-гическими особливостями