Головна
« Попередня Наступна »

Опис механізмів управління

 (у тому числі принципів контролю, мотивації [11, 24], оперативного управління і т. д.) - див. розділ 3.
СПІЛЬНА МЕТА РОЗВИТКУ РОСРесурсного забезпечення

 Мал. 8. Зв'язок між загальними цілями розвитку РОС та ресурсним забезпеченням
Таким чином, програма розвитку РОС повинна складатися з "описової" частини (пункти 1-5), обґрунтування (пункт 6), формулювання оптимального або раціонального варіанту розвитку (пункт 7) і опису механізмів управління (пункт 8).
Аналіз відомих програм розвитку РОС дозволяє зробити висновок, що найбільш повно в них опрацьовані саме "описові" частини, у той час як обгрунтування пропонованого варіанту розвитку відсутня. Пояснимо останнє твердження.
Структура практично всіх програм однакова: за описом характеристик регіону і параметрів РОС слід декларація загальних цілей, а потім - довгий перелік заходів, реалізація яких нібито дозволить досягти мети розвитку.

 Сумніви викликають два моменти. По -перше, де гарантія, що пропонований набір заходів дозволить досягти мети (причина виникнення сумнівів - недостатня прора-ботанитися пунктів 5 і 6 наведених вище вимог)? По-друге, бути може існує інший варіант розвитку, що володіє більш високою ефективністю (причина - відсутність шостого пункту)? Для зняття цих (і їм подібних) питань необхідно коректне обґрунтування пропонованого варіанту розвитку.
Отже, на сьогоднішній день можна констатувати, що при розробці програм розвитку РОС необхідно приділяти більшу увагу їх обгрунтуванню. Наведені в даній роботі моделі, принципи і механізми управління, методики оптимізації РОС і т. Д. Якраз і націлені на те, щоб дати розробникам програм розвитку РОС методологію та інструментарій, що дозволяють приймати ефективні управлінські рішення як на етапі створення обґрунтованих програм, так і при їх реалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Опис механізмів управління

 1. порівняльна анкета
  Модифікація оцінної анкети - порівняльна анкета. Контролери чи фахівці з управління персоналом готують список описів правильного чи неправильного поведінки на робочому місці. Оцінювачі, що спостерігали за поведінкою, розташовують ці описи як би по шкалі від "відмінно" до "погано", в результаті чого з'являється "ключ" анкети. Особи, які проводять оцінку праці конкретних виконавців, відзначають
 2. Принцип узгодження
  відображає вимога того, що керуючі впливу в рамках існуючих інституційних обмежень повинні бути максимально узгоджені з інтересами та уподобаннями керованих суб'єктів (див. опис механізмів узгодження інтересів у розділі 3). 1 Роздільна фактора невизначеності та інформаційного фактора обумовлено наступною причиною: якщо фактор невизначеності відображає
 3. Бібліографічного опису документа
  Важлива роль при створенні управлінських документів відводиться правильному і грамотному оформленню посилань на бібліографічний опис документів і правил їх складання: набір елементів опису, послідовність їх розташування, наповнення і спосіб представлення кожного еле-мента, застосування умовних розділових знаків. Особливо це актуально для електронних
 4. 1. ВВЕДЕННЯ
  Справжня робота присвячена опису математичних моделей і методів фінансування інноваційного розвитку фірми. У затверджених Президентом Російської Федерації «Основах політики Російської Федерації в галузі розвитку науки і технологій до 2010 року і подальшу перспективу» перехід до інноваційного розвитку країни визначений як основна мета державної політики в галузі розвитку
 5. 1. Модель регіональної освітньої системи
  Під регіональною освітньою системою (РІС) будемо розуміти сукупність освітніх установ (ОУ) регіону (під регіоном тут і далі розуміється суб'єкт Федерації), спільно реалізують спадкоємні освітні програми та державні освітні стандарти різного рівня і спрямованості, а також органів управління освітою [7]. Метою функціонування РІС є
 6. Менеджмент змісту проекту.
  До складу цієї області входять такі процеси: ініціація і підтвердження, планування змісту. Процес ініціації включає в себе відповідні процедури: визнання існування проекту в компанії і призначення керівника проекту; аналіз відповідності проекту стратегічним цілям; аналіз здійсненності проекту (техніко-економічне обґрунтування); оцінка ділової та фінансової
 7. Опис нерухомості
  - Відображення нерухомості в реєстраційних документах. Воно потрібно для визначення матеріального об'єкта нерухомості, встановлення меж ділянки нерухомості, обчислення його площі, характеристики становища ділянки по відношенню до сусідніх і при передачі титулу від одного власника до іншого. Опис нерухомості - основа для виділення об'єкта обороту на ринку нерухомості і повинно точно
 8. Фактографический пошук
  - Процес пошуку фактів, відповідних інформаційним запитом. До фактографическим даними відносяться відомості, витягнуті з документів, як первинних, так і вторинних і одержувані безпосередньо з джерел їх виникнення. Розрізняють два види пошуку: Документально-фактографічний, полягає в пошуку в документах фрагментів тексту, що містять факти. Фактологічний (опис фактів),
 9. ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
  Мета заняття: освоїти технологію складання резюме, описи підприємства і його продукції, плану маркетингу. Ви навчитеся: використовуючи шаблон, складати опис розділів інвестиційного бізнес-плану підприємства; практично втілювати отримані знання в макет розділів бізнес-плану реального підприємства нафтогазового комплексу. У програмі заняття: практична робота зі складання розділів
 10. Шкала рейтингів поведінкових установок.
  У бланку описуються вирішальні ситуації професійної діяльності. Анкета рейтингу містить зазвичай від шести до десяти спеціальних характеристик результативності праці, кожна з яких виводиться з п'яти або шести вирішальних ситуацій з описом поведінки. Особа, що проводить оцінку, відзначає той опис, який більшою мірою відповідає кваліфікації оцінюваного працівника. Тип ситуації
 11. Конкурсні механізми розподілу ресурсу
  відносяться до особливого типу пріоритетних механізмів, в яких на основі пріоритетів визначається безліч переможців. Переможці конкурсу або отримують право на отримання ресурсу, або отримують вигідне замовлення і т. Д. Розподіл ресурсів на конкурсній основі означає, що ресурс в першу чергу отримують учасники конкурсу, у яких ефективність використання ресурсу максимальна, причому під
 12. 3. Механізми прийняття управлінських рішень з розвитку регіональних освітніх систем
  Одним з основних вимог, що пред'являються до системи управління РОС, є вимога створення та використання ефективних механізмів прийняття управлінських рішень. Під механізмом розуміється сукупність правил, процедур і методик прийняття решеній1 [1-3]. Наявність таких механізмів, однаково застосовуваних для всіх елементів РС (див. Умова анонімності в розділі 2), дозволяє реалізовувати цілі
 13. 6. ВИСНОВОК
  У даній роботі розглянуто комплекс механізмів фінансування проектів інноваційного розвитку фірм. Цей комплекс включає: механізми самостійного фінансування (див. Третій розділ цієї роботи), механізми розподілу інвестицій, механізми повернення інвестицій, механізми змішаного фінансування (четвертий розділ), механізми розподілу витрат, механізми розподілу доходу