« Попередня Наступна »

Оплата в розстрочку

 (поетапна оплата) - оплата вартості квартири за договором про пайову участь у будівництві (інвестуванні) у кілька етапів. Термін оплати зазвичай обмежується терміном закінчення будівництва, хоча в 1999 році почали з'являтися винятку. Розстрочка до кінця будівництва, як правило, не рас-сматривается «продавцем» як кредитування покупця, тому ціна квартири не залежить від часу виплати її повної вартості, але при цьому при одноразовій оплаті ціна квартири зазвичай менше.
 У деяких продавців при оплаті в розстрочку ціна залежить від швидкості виплати (чим швидше розплатитеся - тим дешевше вийде), це пов'язано з підвищенням ціни квартир при більш високій готовності будинку і стимулюванням пайовиків (інвесторів) внести гроші за квартиру якомога раніше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Оплата в розстрочку

 1. 1.3. Про додаткову оплату праці (преміювання)
  Міркування в кордонах зв'язки "основна оплата праці - додаткова оплата праці" - це загальне місце в літературі про заробітну плату. У 90-і роки, як зазначалося раніше, впав інтерес не тільки до загальній проблематиці оплати праці, але, природно, і до питань його
 2. ПЕРЕДОПЛАТА
  - Попередня і часткова оплата товарів і послуг в рахунок загальної суми оплати, яка служить гарантією повної оплати товару, що купується. Практика П. набула великого поширення в ході здійснення в РФ економічних
 3. Бюджет прямих витрат на оплату праці
  - Це кількісне вираження планів щодо витрат компанії на оплату праці основного виробничого персоналу. При підготовці бюджету прямих витрат на оплату праці враховують: "- бюджет виробництва, дані про продуктивність праці і ставши-ках оплати праці основного виробничого персоналу; | фіксовану і відрядну частині оплати праці. Якщо на підприємстві накопичилася заборгованість
 4. Відрядно-преміальна система оплати праці
  передбачає преміювання за перевиконання норм вироблення і досягнення певних якісних показників (відсутність шлюбу, рекламації і т. п.). При відрядно-прогресивній системі оплата підвищується за вироблення понаднормово. При побічно-відрядній системі оплата праці наладчиків, комплектувальників, помічників майстрів та інших робітників здійснюється у відсотках до заробітку основних робочих
 5. Державне регулювання оплати праці.
  Забезпечення даного принципу в даний час, включає: законодавче встановлення і зміна мінімального розміру оплати праці; податкове регулювання коштів, що спрямовуються на оплату праці організаціями, а також доходів фізичних осіб; встановлення порядку індексації заробітної плати при зростанні споживчих цін; регулювання оплати праці в державних і муніципальних організаціях;
 6. 14.14.2. Оплата за середнім заробітком
  Документ «Оплата за середнім заробітком» реєструє заміну планових нарахувань працівникові нарахуванням оплати по середньому заробітку з «звичайним» варіантом розрахунку. Використовується для оплати відряджень і інших подібних випадках. Інформація, необхідна для розрахунку нарахувань, вноситься в шапку документа. Результати автоматичного розрахунку, який виконується натисканням кнопки «Розрахувати»,
 7. Оплата, пов'язана з компетенціями
  - Оплата, яка варіюється в залежності від рівня компетентності, досягнутого даними
 8. 5) Соціальні виплати.
  У багатьох розвинених країнах перераховані вище компоненти складають лише 50-70% загальних витрат на утримання персоналу, що залишилася частина відноситься до соціальних виплат, які включають повністю або часткову оплату за статтями: оплата транспортних послуг (наприклад, придбання проїзних квитків); надання медичної допомоги та ліків; оплата відпустки і вихідних днів; надання
 9. Надбавка
  - Елемент оплати, який виплачується у вигляді окремої суми: такі аспекти трудової діяльності як понаднормові, змінна робота, робота за викликами. Прибавки за проживання у великих містах іноді включаються в оплату, і організації, які спрощують свою структуру оплати праці, можуть звільнитися від неї, відповідно збільшивши базову ставку.
 10. 68. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ І КЕРІВНИКІВ
  Форми оплати праці. В даний час найбільш широке застосування в господарській діяльності організацій знайшли погодинна і відрядна системи оплати праці. При погодинній оплаті праці заробіток працівника визначається виходячи з фактично відпрацьованого їм часу і тарифної ставки (окладу). Під тарифною ставкою розуміється розмір винагороди за працю певної складності, вироб-ведений в
 11. Поетапна оплата
  - Див. Оплата в
 12. Акцепт
  згода на оплату або гарантування оплати грошових (векселі, чека, акредитива), товарних документів або товару. Форма безготівкових розрахунків через банківсько-кредитні установи. А. переказного векселя платником (трасатом) здійснюється на лицьовій стороні векселя (ліворуч поперек) шляхом його розписки (може бути написано слово «акцептовано»). А. обгрунтовує обов'язок погасити вексель при
 13. Письмове послання першого керівника.
  На наш погляд, це хороший шлях для підтвердження принципу: хороша робота - хороша оплата, якщо, звичайно, цей принцип присутній в організації. Методи усної комунікації Навчальні семінари для керівників Зустрічі з представниками відділу, який курирує розробку системи оплати праці В семінари включені наступні питання: філософія системи оплати в компанії; цілі і завдання системи оплати;
 14. Оплата праці
  - Система відносин між працівником і роботодавцем, в яких роботодавець зобов'язується повною мірою оплачувати працю працівника, при цьому не погіршуючи умов його праці. Відрядна оплата праці - оплата відповідно до кількості випущеної продукції. Її види: 1) проста відрядна (пряма) - зарплата нараховується виходячи з встановлених розцінок за одиницю продукції; 2) відрядно-преміальна -
 15. Відкритий рахунок
  форма розрахунково-кредитних відносин між продавцем і покупцем, при якій продавець відвантажує товар покупцю без оплати, але одночасно з товаром направляє товарні документи (рахунок на оплату), які покупець зобов'язаний оплатити у строки, обумовлені контрактом. При цьому продавець відкриває на покупця рахунок, у дебет якого заноситься
 16. Бюджет прямих витрат НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
  Бюджет прямих витрат на оплату праці - це плановий документ, у якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів або послуг за бюджетний период. Цей бюджет складається на підставі даних бюджету виробництва і встановлення технологічних норм праці на одиницю продукції та тарифної ставки робітніків відповідної кваліфікації. У даного прікладі бюджет прямих витрат на