« Попередня Наступна »

1.5. Основні етапи формування управлінської звітності


З нашої точки зору, побудова системи управлінського обліку і звітності банку передбачає велику підготовчу роботу, що включає:
Формування переліку центрів фінансової відповідальності - учасників бізнес-процесів банку та обґрунтування вибору базових об'єктів.
Розробку методології і технології системи управлінського обліку і звітності та визначення:
правил оперативного обліку операцій банку, що забезпечує можливість контролю фактичних фінансових і нефінансових показників по об'єктах,
методів аналізу даних за періодами, у тому числі аналізу відхилень фактичних показників від планових,
принципів використання результатів управлінського обліку і звітності для системи мотивації.
Розробку та впровадження системи планування по об'єктах.
Організацію обліку і подальшого аналізу фінансових показників по окремих продуктах і клієнтам банку.

Розвиток системи управлінського обліку та аналізу в залежності від напрямків розвитку банку та змін в організаційній структурі Банку, що включає також:
повне документування бізнес-процесів, що забезпечує виключення експертних оцінок підрозділами банку кількісних показників своєї участі в процесах продажів банківських продуктів;
поглиблення фінансової оцінки по клієнтських групами (сегментами) і окремим клієнтам в міру впровадження у банку ідеології і пріоритету комплексного цільового обслуговування клієнта;
розвиток системи оцінки інвестиційних рішень банку.
Виходячи з досвіду проведення такої роботи, з нашої точки зору,
можна виділити наступні етапи роботи з формування управлінської звітності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1.5. Основні етапи формування управлінської звітності

 1. Зміст
  Глава 1. Теоретичні основи формування системи управлінської звітності кредитної організації Управлінський облік і звітність 8 Зміст і завдання управлінської звітності 17 Організаційні основи управлінського обліку і звітності .... 27 Використання функціонально-вартісного аналізу при підготовці управлінської звітності 32 Основні етапи формування управлінської звітності
 2. Питання для повторення
  Опишіть алгоритм прийняття управлінського рішення. Підходи до прийняття управлінських рішень (інтуїтивний, заснований на судженнях і раціональний). Основні етапи, стадії, операції раціонального вирішення проблем. Зміст і основні результати розвідувальної стадії процесу прийняття управлінських рішень. Зміст і основні результати проектної стадії процесу прийняття управлінських
 3. 4.1. Класифікація методів прийняття управлінських рішень
  Методи прийняття управлінських рішень є Регламентованими дій ми та способами за рішенням управлінських завдань вибору альтернатив. Системний підхід стосовно до даного процесу дозволяє сформулювати склад підпроцесів (етапів) пошуку рішенні і шляхом встановлення відносин слідування між етапами вибудувати так звану системну послідовність прийняття рішень. В самому
 4. 2. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ управління кредитними ризиками
  Процес управління кредитним ризиком можна умовно розбити на три базові складові: Система управління кредитним портфелем і її складові; Система управління взаємовідносинами типу «банк - клієнт»; Система управлінського контролю за кредитним ризиком. У розгорнутому вигляді основні етапи процесу управління кредитним ризиком представ-лени на рис. 3. Перейдемо до докладного розгляду кожного з
 5. 3.2. Етапи раціонального розв'язання проблем
  Управлінські рішення здійснюються за допомогою динамічного і внутрішньо взаємопов'язаного процесу, що складається з функцій прийняття рішень, представлених на рис.
 6. Питання для повторення
  Розкрийте зміст поняття «управлінські рішення». Опишіть роль управлінських рішень в процесах управління. Розкрийте поняття «проблема», «ситуація», «мета» і їх значення в процесі прийняття управлінських рішень. Перерахуйте основні характеристики управлінських рішень. Назвіть основні принципи прийняття управлінських рішень. Наведіть типологію управлінських рішень. Наведіть
 7. ТЕМА 3. Поняття та етапи формування інвестиційної стратегії підприємства
  ТЕМА 3. Поняття та етапи формування інвестиційної стратегії
 8. IV. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  Поняття менеджменту і система соціального управління. Менеджмент в соціальній роботі та його значення. Підходи до управління на основі виділення різних шкіл. Процесний підхід до управління. Системний і ситуаційний підходи до управління. Загальні характеристики організацій. Рівні управління і управління соціальною роботою. Внутрішні змінні організації та їх взаємозв'язок. Вплив зовнішнього середовища на
 9. 34. ОСНОВНІ ЕТАПИ, СУТНІСТЬ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК
  Аудит - це, насамперед підприємницька діяльність аудиторів з проведення перевірок, консультування клієнтів за обліковими, податковим, управлінським та інших питань з метою підтвердження достовірності бухгалтерської звітності та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Оскільки кожна аудиторська перевірка обмежена в часі, аудитору завжди важливо
 10. 5. Етапи розробки цін на банківські послуги. Визначення цілей цінової політики
  Процес встановлення цін на банківські послуги включає в себе наступні послідовні етапи: визначення цілей цінової політики; аналіз попиту; оцінка витрат або аналіз процентних та непроцентних витрат; - Вибір методу визначення цін; формування загальної стратегії банківського
 11. Питання для самоконтролю
  Розкрийте поняття і мета контролю. Що необхідно для здійснення контролю в організації? Перелічіть основні вимоги до системи контролю. Які види управлінського контролю Вам відомі? Охарактеризуйте етапи процесу контролю. Обгрунтуйте значення контролю в соціальній
 12. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
  1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 13. Кредитування: всі етапи іпотечної угоди
  Які етапи необхідно пройти клієнту, котра купує квартиру по іпотеці? Шевчук Денис Олександрович докладно розповідає, як діяти на кожному з етапів, щоб угода пройшла максимально гладко. Також наводяться приклади кредитних програм деяких банків. Ми розглянемо тільки угоди з міським житлом, купуються на вторинному ринку, оскільки такі угоди найбільш поширені. У