Головна
« Попередня Наступна »

2. Основні етапи управління операційними необоротні активи підприємстваКоефіцієнти, що беруть участь в аналізі операційних необоротних активів підприємства в попередньому періоді:
· Коефіцієнта участі операційних необоротних активів в загальній сумі операційних активів підприємства (1 етап):

· Коефіцієнт зносу основних засобів (3 етап):

· Коефіцієнт придатності основних засобів (3 етап):
· Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів (3 етап):
· Коефіцієнт придатності нематеріальних активів (3 етап):
· Зведений коефіцієнт придатності операційних необоротних активів, що використовуються підприємством (3 етап):
· Період обороту використовуються підприємством операційних необоротних активів (4 етап):

· Коефіцієнт вибуття операційних необоротних активів (5 етап):

· Коефіцієнт введення в дію нових операційних позаоборотних
активів (5 етап):

· Коефіцієнт оновлення операційних необоротних активів
(5 етап):

· Швидкість відновлення операційних необоротних активів (5 етап):

· Коефіцієнт виробничої ємності операційних позаоборотних
активів (6 етап):
Формула для визначення необхідного загального обсягу операційних
необоротних активів підприємства в майбутньому періоді:
ОПОВ = (Овакі - ОВАнп) * (1 + ?КІв) * (1 + Кім) * (1 + ОРП),
ОПОВ - загальна потреба підприємства в операційних позаоборотних активах у майбутньому періоді;
Овакі - вартість використовуваних підприємством операційних необоротних активів на кінець звітного періоду;
ОВАнп - вартість операційних необоротних активів підприємства, які не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі, на кінець звітного періоду;
?КІв - планований приріст коефіцієнта використання операційних позаоборотних активів у часі;
Кім - планований приріст коефіцієнта використання операційних позаоборотних активів за потужністю;
ОРП - планований темп приросту обсягу реалізації продукції, виражений десятковим дробом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Основні етапи управління операційними необоротні активи підприємства

 1. 3.3.2. Аналіз необоротних активів
  До позаоборотних відносяться активи, термін обігу яких перевищує 12 місяців (або перевищує дляітельность нормального операційного циклу). У складі необоротних активів виділяють: нематеріальні активи; основні засоби; незавершене будівництво; дохідні вкладення в матеріальні цінності ;. довгострокові фінансові вкладення; інші необоротні
 2. Необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів у процесі простого їх відтворення:
  ОВАпрос = СВф + СВМ, ОВАпрос - необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів підприємства в процесі простого їх відтворення; СВф - первісна відновна вартість операційних позаоборотних активів, що вибувають у зв'язку з фізичним їх зносом; СВМ - первісна відновна вартість операційних позаоборотних активів, що вибувають у зв'язку з моральним їх
 3. 3. Управління оновленням необоротних операційних активів
  Амортизаційна політика фірми являє собою обгрунтований вибір і проведення процедур визначення амортизаційних відрахувань, рівень яких обумовлює швидкість можливого відновлення операційних необоротних активів. Необхідність відновлення операційних позаоборотних активів випливає з їх «схильності» до морального та фізичного зносу. Фізичний знос необоротних активів означає
 4. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
  1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 5. Необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів у процесі розширеного їх відтворення:
  ОВАрасш = ОПОВ - ФНова + СВф + СВМ ОВАрасш - необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів підприємства в процесі розширеного їх відтворення; ОПОВ - загальна потреба підприємства в операційних позаоборотних активах у майбутньому періоді; ФНова - фактичну наявність використовуваних операційних необоротних активів підприємства на кінець звітного (початок майбутнього)
 6. 1. Склад позаоборотних операційних активів підприємства і особливості фінансового управління ними. Характер руху в процесі їх кругообігу
  Необоротні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію використану вартість частинами. В склад необоротних активів підприємства входять такі їх види: v основні засоби; v нематеріальні активи; v незавершені капітальні вкладення; v обладнання, призначене до
 7. 7.2.2. Інвестиційна діяльність
  При описі грошових потоків, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, розглядаються відтоки коштів на придбання необоротних активів та результати від реалізації майна (рис. 7.4). {foto18} Рис. 7.4. Потоки грошових коштів від інвестиційної діяльності Операції, пов'язані з придбанням і реалізацією майна, знаходять відображення в балансі (розділ "Необоротні активи") і звіті про
 8. Необоротні активи
  власні кошти фірм, вилучені ними з господарського обороту, але що відображаються в бухгалтерському балансі. До позаоборотних активів відносять абстрактні кошти, поточні вилучення обігових коштів, основні засоби, передані філіям та підрозділам
 9. Операційний важіль і комерційний ризик
  За інших рівних умов чим вище операційний важіль (більше частка постійних витрат у загальних витратах), тим вище когось мерческій ризик (оцінюваний за нестабільності значення операційного прибутку або прибутковості власного капіталу). Природне запитання для корпорації - наскільки можна регулювати цей фактор ризику. Найбільшою мірою операційний важіль пов'язаний з техноло-гическими особливостями
 10. Рентабельність основних засобів та інших необоротних активів
  коефіцієнт, що відображає ефективність використання основних засобів та інших необоротних
 11. 5.3. Основні етапи формування політики управління оборотними активами підприємства
  Політика управління оборотними активами підприємства здійснюється за такими етапами: Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді; Визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства; Оптимізація обсягу оборотних активів; Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів; Забезпечення необхідної ліквідності
 12. 8. Управління необоротні активи
  8. Управління позаоборотними