« Попередня Наступна »

1.4 Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності

 Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства.
Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень.
Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору методів) аналізу залежить від конкретних завдань, які ставить перед собою користувач з метою отримання максимально можливої, корисної для нього інформації.

Для аналізу (інтерпретації) показників бухгалтерської (фінансової) звітності використовують загальноприйняті прийоми:
читання звітності;
вертикальний аналіз;
^ Горизонтальний аналіз;
трендовий аналіз;
^ Розрахунок фінансових показників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1.4 Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності

 1. 1.4. Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
  Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 2. Прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства
  При проведенні аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності використовується ряд стандартних прийомів, серед яких виділяються 6 основних: горизонтальний аналіз, метою якого є виявлення абсолютних і відносних змін статей звітності. Основний економічний прийом, використовуваний в ході такого аналізу - це порівняння; вертикальний або структурний аналіз, що представляє собою
 3. Висновок
  Необхідність аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності в умовах ринкових відносин обумовлена ??вимогою практичного підприємництва допомогти відповісти на питання: як правильно управляти фінансами підприємства? Разом з тим проведений аналіз не може дати єдиного рецепту на всі випадки фінансово-господарського життя підприємства, але дозволить навчитися відповідати на багато важливих для
 4. Висновок
  Необхідність аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності в умовах ринкових відносин обумовлена ??вимогою практичного підприємництва допомогти відповісти на питання: як правильно управляти фінансами підприємства? Разом з тим проведений аналіз не може дати єдиного рецепту на всі випадки фі-нансово-господарського життя підприємства, але дозволить навчитися відповідати на багато важливих для
 5. Т. Г. Вакуленко, Л. Ф. Фоміна. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прінятіяуправленческіх рішень. - СПб .: "Видавничий домГерда" 2001,288с., 2001
 6. Елімінування
  прийом для встановлення впливу окремих факторів на узагальнюючі показники господарської діяльності. В аналізі ФХД Елімінування проводиться за допомогою прийому ланцюгової підстановки, способу різниць та індексного
 7. Контрольні питання
  Що таке ущільнений (аналітичний) баланс? Які цілі переслідує вертикальний аналіз бухгалтерського балансу? Які цілі переслідує горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу? У чому відмінні риси трендового аналізу? Як використовується метод деталізації при аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності? Як оцінюється істотність статей бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і
 8. 2. Методика аналізу
  це сукупність конкретних прийомів, способів, засобів, що застосовуються в процесі проведення аналізу в заздалегідь визначеній послідовності їх використання для досягнення цілей оцінки бізнесу. Принципи проведення аналізу: аналіз базується на використанні конкретних показників, що характеризують діяльність підприємства; аналіз проводять від більш узагальнюючих показників, переходячи до приватним
 9. Бухгалтерський баланс і його аналіз
  У даній главераскриваетсяместо бухгалтерського балансу в системі оцінки фінансового стану організації; рассматри- ваются: необхідність оцінки надійності інформації; способи підготовки інформації балансу до його аналізу, поняття аналітичного балансу-нетто; аналітичні угруповання балансу напрямки аналізу активів і пасивів; вплив вибораучетной полит ики на найважливіші показники
 10. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФХД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання,
 11. Вступ
  Бухгалтерська (фінансова) звітність є інформаційною основою фінансового менеджменту, одним з основних інструментів фінансового менеджменту, засобом взаємодії підприємства з фінансовим ринком. Аналіз бухгалтерської звітності є невід'ємною частиною процесу контролю за прийнятими і прийнятими управлінськими рішеннями фінансових менеджерів, основою аналізу фінансового
 12. Вступ
  Бухгалтерська (фінансова) звітність є інформаційною основою фінан-сового менеджменту, одним з основних інструментів фінансового менеджменту, засобом взаємодії підприємства з фінансовим ринком. Аналіз бухгалтерської звітності є невід'ємною частиною процесу контролю за прийнятими і прийнятими управлінськими рішеннями фінансових менед-жеров, основою аналізу фінансового