Головна
« Попередня Наступна »

Відбір варіантів

 Аналіз цілей на сумісність. Перевірка цілей на повноту. Відсікання надлишкових цілей. Планування варіантів досягнення окремих цілей.
 Оцінка та порівняння варіантів. Суміщення комплексу взаємопов'язаних варіантів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Відбір варіантів.

 1. Налаштування відбору.
  Налаштування відбору здійснюються в табличному полі «відбір». Тут можна додати елемент відбору, відредагувати існуючий, видалити елемент
 2. 8.6. Методи аналізу професійної діяльності
  Цілі аналізу професійної діяльності Оптимізація функціонування організації: нормування; атестація; оцінка праці; регламентація, посадова інструкція; проектування діяльності, зміна організаційної структури. Професійний відбір (критерії відбору, процедури
 3. Відбір
  . На етапі відбору потрібно з усієї популяції вибрати певну її частку, яка залишиться «в живих» на цьому етапі еволюції. Є різні способи проводити відбір. Імовірність виживання особини h повинна залежати від значення функції пристосованості Fitness (h). Сама частка вижили s звичайні-но є параметром генетичного алгоритму, і її просто задають заздалегідь. За підсумками відбору з N особин популяції H
 4. Відбір ідей.
  Спочатку необхідно виробити якомога більше ідей. Ціль наступних етапів - скоротити їх число. Першим кроком на цьому шляху служить відбір ідей. Відбір дозволяє якомога раніше виявити і відсіяти непридатні ідеї. У більшості фірм фахівці повинні викладати ідею новинок у письмовому виді на стандартних бланках, що надходять потім на розгляд комісії з нових товарів. Така заявка
 5. Критерії відбору персоналу
  Критерії діяльності; Критерії якості. Крім того, виділяють: соціально-демографічні критерії (стать, вік, стан здоров'я, освіта, професійний досвід); психологічні критерії (психологічні професійно важливі якості). Критерії відбору можуть бути сформовані за результатами експертного опитування або методів аналізу діяльності. Професіографічне інтерв'ю найбільш часто
 6. 43. ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ. ЕТАПИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
  Відбір персоналу - це окрема завдання, цілий процес, який починається з аналізу діяльності і закінчується прийомом фахівця на роботу. Успішність добору залежить від багатьох причин, знань, навичок, умінь фахівців, що займаються цими проблемами. При відборі персоналу наймачі мають справу з людьми, які прагнуть реалізувати свої цілі, вибираючи ту чи іншу організацію. Менеджери в
 7. 17.7. Групова обробка довідників і документів
  Універсальна обробка «Групова обробка довідників і документів» призначена для пошуку і групової обробки елементів довідників і документів в інформаційній базі «1С: Підприємства». Основна форма обробки містить дві сторінки: Об'єкти відбору; Обробка. Сторінка «Об'єкти відбору» містить область «Тип об'єкта», на якій слід вибрати те, що слід обробляти
 8. Загальна модель несприятливого відбору.
  Загальна модель несприятливого
 9. 2 Модель несприятливого відбору (screening).
  2 Модель несприятливого відбору
 10. 44. КРИТЕРІЇ І МЕТОДИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
  Критерії з відбору кандидата: освіта - необхідно вивчити тривалість і тип освіти, її відповідність розглянутої роботі; досвід - одним із способів визначення його є встановлення рейтингу трудового стажу, відбиває час, протягом якого людина працювала в даній організації; фізичні (медичні) характеристики, які повинні відповідати типу,
 11. 17.6. Журнал реєстрації
  Для виконання адміністративних обов'язків часто потрібно з'ясувати, які події відбувалися в певний момент часу або які дії виконував той чи інший користувач. Для цих цілей призначений журнал реєстрації. Для відкриття журналу реєстрації виберіть пункт «Сервіс» - «Журнал реєстрації». У цьому журналі можуть фіксуватися різні події. З його допомогою адміністратор може
 12. Процедури формування вибірки
  Процедура складання вибірки - це послідовність відбору респондентів у вибірку. Відбір респондентів може супроводжуватися систематичними і випадковими помилками. Систематичні помилки виникають при неправильно обраною процедурою складання вибірки. Випадкові помилки існують завжди, оскільки пов'язані з впливом складно-передбачуваних факторів. Вплив випадковості повністю усунути
 13. 2.3. Відбір цільових ринків
  Відбір цільових ринків складається з чотирьох етапів: заміри і прогнозування попиту; сегментування ринку; відбір цільових сегментів; позиціонування товару на ринку. Заміри і прогнозування попиту припускають виявлення всіх аналогічних товарів, що продаються на ринку, оцінку обсягу їх продажів і оцінку майбутнього розміру ринку. Сегментування ринку - це процес розбивки споживачів на групи на