« Попередня Наступна »

2. Оцінка фінансової спроможності проекту


Фінансову спроможність інвестиційного проекту оцінюють за трьома формам фінансової звітності:
· Звіт про прибутки і збитки.
· Звіт про рух грошових коштів.
· Баланс.
Основне завдання, яке вирішується при визначенні фінансової спроможності проекту - оцінка його ліквідності. Під ліквідністю розуміється здатність проекту своєчасно і в повному обсязі відповідати за наявними фінансовими зобов'язаннями. Останні включають в себе виплати, пов'язані із здійсненням проекту. Ліквідність інвестиційного проекту (яку оцінюють у Звіті про рух грошових коштів) означає невід'ємне сальдо грошових коштів протягом всього терміну життя проекту.
 У разі від'ємного значення (дефіциті) залишку грошових слід переглянути вхідні параметри проекту.
Фінансову спроможність проекту (отримання прийнятної прибутку на вкладений капітал і підтримання сталого фінансового стану) оцінюють на багатоваріантної основі за допомогою фінансових коефіцієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Оцінка фінансової спроможності проекту

 1. 2 Асімтотіческіе властивості МНК-оцінки
  Для з'ясування асимптотичних властивостей МНК-оцінки перепишемо її в наступному вигляді: (1 n \ -1 1 П в = в + - У xixi - УхІЄІ. \ N / n \ i = 1 J i = 1 - p Як ми вже знаємо, МНК-оцінка спроможна, т. е. Д - в| Крім того, МНК-оцінка асимптотично розподілена за нормальним законом: (n \ 1 nn Y1 ХІХІ) xiei - N 2xx, i = 1 / * i = 1 де ми використовували такі позначення: Qxx = E [xx '], Qe * xx = E [e2xx' \ =
 2. 2 Асимптотичні властивості оцінок максимальної правдоподібності
  При сприятливих умовах, ММП-оцінка спроможна: в - в; ММП-оцінка асимптотично нормальна: vM ^ - в) - N (0, Vj); Асимптотична дисперсійна матриця ММП-оцінки дорівнює V, = (E [h **]) - 1 E [h * h *] (E [h **]) - 1 = (-I (в)) - 1І (в) (-І (в)) - 1 = (I (в)) - 1. Те, що «сендвіч» скоротився, є показником ефективності, що ми пізніше розглянемо докладніше. Отже, у нас є два способи оцінювання
 3. Фінансова спроможність та ефективність проекту
  Комплексна оцінка проекту передбачає оцінку його фінансової спроможності та оцінку його економічної ефективності. Однак, наприклад, банк або нового зовнішнього інвестора не інте-суєт фінансова спроможність окремого проекту. Якщо вони збираються вкладати гроші в підприємство в цілому, то їх цікавить фінансова спроможність підприємства, що здійснює інвестиційний проект.
 4. Оцінка комерційної спроможності інвестиційного проекту
  Оцінка комерційної спроможності інвестиційного
 5. 2 Концепції асимптотичної теорії
  Часто використовуваними поняттями асимптотичної теорії є спроможність, асимптотична нормальність і асимптотична ефективність. Нехай нас цікавлять асимптотичні властивості оцінки / ЗГА, отриманої з вибірки розміру п. Оскільки ми припускаємо випадкову природу вихідних даних, побудована оцінка буде випадковою величиною. Таким чином, ми маємо послідовність випадкових
 6. 6 Асимптотичні статистичні висновки
  Ідея побудови статистичних висновків за допомогою асимптотичного методу до-вільно очевидна. Замість точного розподілу оцінки береться асимптотическое, на підставі якого будуються розподілу тестових статистик. Приклад. Нехай Vn (Zn - Д N (0, а2). У даному випадку ми маємо справу з вибірковим середнім Zn, яке згідно ЦПТ має асімтотіческі нормальний розподіл. Зауважимо, що в даному
 7. Спроможність оцінки
  - Необхідна норма, яка говорить, що чим більше даних, тим ближче наша оцінка до істинного параметру. Можна, звичайно, уявити собі неспроможну оцінку, що володіє бажаними властивостями в маленьких вибірках, але така ситуація відноситься до розряду рідкісних
 8. 2 Точна ідентифікація
  звідки отримуємо інструментальну оцінку В матричному вигляді інструментальна оцінка виглядає наступним чином: piv = (Z'X) -1Z'Y, Z = (zi, z2, ..., zn) '. У кінцевих вибірках інструментальна оцінка зміщена, проте є спроможною і асимптотично нормальною: E [/ 3iv | Z, X] = (Z 'X) -1Z'E [Y | Z, X] = в, Vn (/ 3iv - в) ^^ N (0, Ve), Ve = Q-x1Qe2zzQ-z1, де Qzx = E [zx '], Qe2zz = E [e2zz']. Зауважимо,
 9. 3 Асимптотичні властивості ОММ-оцінок
  Як і раніше, найважливішою умовою є умова ідентифікації: E [m (z, q)] = 0 тоді і тільки тоді, коли q = 0. Позначимо = E Гdm (z, 0) 'lxk L dq' Qmm = E [m (z, 0) m (z, 0) ']. Ixl При сприятливих умовах, ОММ-оцінка спроможна: 0 Д 0; ОММ-оцінка асимптотично нормальна: v / i (9 - 0) Д N (0, Vj); Асимптотична дисперсійна матриця ОММ-оцінки дорівнює V- = (QdmWQdm) -iQdmWQmmWQdm (QdmWQdm) -i.
 10. 6 Доступна ОМНК-оцінка
  Як вже було відмічено, щоб отримати ОМНК-оцінку, нам необхідно знати дисперсионную матрицю помилок Q, головна діагональ якої напхана величинами a2 (xi), а на інших місцях стоять нулі. Природно вважати, що ці параметри є невідомими апріорі, тому вони повинні бути оцінені. Погано те, що для цього необхідна модель для a2 (x), Цю функцію можна (і потрібно!) Оцінювати
 11. 8МНК і ОМНК в регресом на тимчасових рядах
  Розглянемо наступну регресійну модель: yt = xte + et, E [et | 1t-1] = 0, E [et2 | / t-1] = a2 (/ t-1), де {(xt, yt)} T = 1 - стаціонарний і ергодичні процес, а / t-1 = {yt-1, yt-2,. . . ; xt, xt-1, ...}. Прикладами таких моделей можуть служити: Модель AR (p), де xt = (yt-1, yt-2, ..., yt-P) '- Лінійне передбачення обмінного курсу: St + 1 - st = a + - st) + et, E [e11 / t-1] = 0, де / t - ціна форвардного