« Попередня Наступна »

Оцінка цінних паперів підприємства та складання графіків повернення довгострокових кредитів


У цьому розділі мова йде про безпосереднє використання техніки вартості грошей у часі для оцінки цінних паперів підприємства, т. Е. Тієї величини грошових коштів, які інвестор очікує отримати в обмін на наявні у нього цінні папери.
Надалі будемо позначати оцінки величини (вартості) різних фінансових інструментів в наступному вигляді
· Vb - вартість облігацій,
· Vp - вартість привілейованих акцій,
· Vs - вартість звичайних акцій.

Основний принцип оцінки фінансового інструменту полягає в «справедливості» угоди між емітентом і інвестором, яка призвела до появи цього фінансового інструменту:
поточна вартість інструменту дорівнює приведеній до теперішнього часу сукупності грошей, які забезпечить цей фінансовий інструмент його власнику в
протягом усього терміну існування інструменту.
4.4.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Оцінка цінних паперів підприємства та складання графіків повернення довгострокових кредитів

 1. ЗМІСТ
  1 Основні положення інвестиційного проектування 1.1. Поняття проекту і проектного циклу 1.2. Види інвестиційних проектів 1.3. Попередня стадія розробки та аналізу проекту 1.4. Загальна послідовність розробки та аналізу проекту 1.5. Аналіз комерційної здійсненності проекту 1.6. Технічний аналіз 1.7. Фінансовий аналіз 1.8. Економічний аналіз 1.9. Інституційний аналіз
 2. Фінансовий ринок
  ринок короткострокових, середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей, т. е. акцій, облігацій та інших видів цінних паперів. Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів. На первинному ринку випускаються нові цінні папери, на вторинному ринку відбувається перепродаж раніше випущених цінних
 3. ВИПИСКА З освітніх стандартів З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Поняття цінного паперу. Історія появи цінних паперів. Види цінних паперів і фінансових інструментів. Класичні види цінних паперів та їх характеристика (акції, приватні облігації, державні цінні папери). Похідні цінні папери та їх характеристика (конвертовані акції і облігації, варранти). Фінансові інструменти на ринку цінних паперів (векселі, депозитні, ощадні, інвестиційні
 4. П р и м е р
  Аналітична робота Т е м а: РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВСТУП Розділ 1 ПОНЯТТЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В фінансовому ринку країни. Ринок цінних паперів, як сегмент фінансового ринку. Структура ринку цінних паперів. Інституційна структура ринку цінних паперів. Види і різновиди цінних паперів. Розділ 2 РИНОК державних боргових зобов'язань. Поняття
 5. Бізнес-графік
  графік менеджменту, наочне уявлення цифрових даних з економіки підприємства у вигляді
 6. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 6 чолі
  Тест 1 Різниця між усіма отриманими і виплаченими підприємством грошовими коштами за певний період часу називається: а) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); б) чистий прибуток підприємства; в) грошовий потік підприємства. Тест 2 По спрямованості руху грошових коштів розрізняють: а) позитивний грошовий потік; б) валовий грошовий потік; в) від'ємний грошовий потік;
 7. Віддача довгострокових фінансових вкладень
  відношення суми доходів від цінних паперів і пайової участі в інших підприємствах до загального обсягу довгострокових фінансових
 8. Ризик цінних паперів
  Розглянуті раніше показники - коефіцієнт Маколі і дюрація можуть характеризувати ступінь процентного ризику, пов'язаного з володінням облігацією або векселем. Тим часом процентний ризик - це всього лише один з цілого ряду ризиків, супутніх процесу інвестування в боргові цінні папери. 191 Сукупний ризик = Кредитний + Процентний + Ризик боргового цінного паперу ризик ризик ліквідності
 9. Кокін А. С .. Оцінка цінних паперів компанії / Упоряд. Кокін А. С., Н. Новгород, 2006, 2006
 10. Рефінансування (1)
  (Від лат. Refunding). Погашення старої державної заборгованості шляхом випуску нових позик, в основному заміни короткострокових зобов'язань довгостроковими цінними паперами або зобов'язань, за якими закінчується термін погашення новими облігаціями. Рефінансування (2) 1. Випуск нових цінних паперів для погашення паперів з стікаючи термінами або зміна умов позики. 2. Пролонгування терміну боргу,
 11. Помірно-агресивна стратегія
  припускає певний ступінь ризику з приділенням уваги надійності цінних паперів. Основною метою в цьому випадку виступають: захист інвестицій, забезпечення їх безпеки разом з високою прибутковістю цінних паперів. При формуванні інвестиційного портфеля поряд з абсолютно надійними цінними паперами допускається наявність і менш захищених цінних паперів або спеціальних цінних паперів для подальших