« Попередня Наступна »

Оцінка рівня інфляції у фінансових розрахунках


Інфляція - це процес знецінення національної валюти, який характеризується підвищенням загального рівня цін в економіці або зниженням їх купівельної спроможності.
Інфляція являє собою зміну балансу між грошовою масою і обсягом створених у країні товарів і послуг у бік збільшення кількості грошей в обігу.
Кількісно інфляція характеризується індексом цін (індексу інфляції) або темпом інфляції. Для наочності характеристики та інтерпретації інфляції в залежності від її темпів рекомендується користуватися темпом (рівнем) інфляції (d = Ip-100%), вираженим у відсотках. При значеннях індексу інфляції більше 200% інфляція виражається в коефіцієнтах (разах).
Індекс може бути різним у залежності від того, як обрана система ваг: минулого, поточного або фіксованого періоду часу.
Для розрахунку зведеного індексу цін використовуються такі підходи:
1. Індекс цін Ласпейреса (коефіцієнт):
Тут для розрахунку береться кількість продукції попереднього періоду.
Ip =  (1.46)
де p0, p1 - ціна одиниці продукції попереднього і поточного періодів,
q0, q1 - кількість продукції попереднього і поточного періодів.
2. Індекс цін Пааше (коефіцієнт):
Тут для розрахунку береться кількість продукції поточного періоду.
 (1.47)
3. Індекс цін Маршалла (коефіцієнт):
Ip =  (1.48)
Для розрахунку береться кількість продукції за два періоди.
4. Індекс цін Фішера (коефіцієнт):
 (1.49)
Даний індекс використовується для прогнозування інфляції.
5. Падіння купівельної спроможності грошової одиниці характеризується темпом інфляції за період.

? =  (1.50) ?S = S? - S (1.51)
де S, S? - сума купівельної спроможності грошей до і після інфляції;
6. Реальна ставка прибутковості залежить від номінальної ставки і темпу інфляції:
R =  (1.52) ? =  (1.53)
де R - реальна ставка прибутковості;
r - номінальна ставка прибутковості.
Ставка прибутковості є чинником приросту грошових коштів і знаходиться в чисельнику, а показник інфляції є чинником їх знецінення, знаходиться в знаменнику.
7. Майбутня вартість грошей з урахуванням інфляції:
FVінф. =  (1.54)
де FVінф. - Майбутня прибутковість від вкладень з урахуванням інфляції.
Формули для підрахунку FV вибираються залежно від застосовуваного відсотка прибутковості (простий чи складний), а інфляційний вплив слід оцінювати по складному відсотку.
8. Рівень інфляції показує, наскільки пунктів знецінюється кожна грошова одиниця за періодами часу:
- За перший період грошова одиниця перетвориться в:
dінф.1 = (1.55)
- За другий період:
dінф.2 = (1.56)
- За n періодів:
dінф..n = (1.57)
де dінф. - Рівень інфляції за наростаючим підсумком за період.
Вітчизняні вчені розцінюють рівень інфляції як темп приросту цін, тобто dінф. = Iц.-1. де Iц. - Індекс цін.
Класичний підхід передбачає визначення рівня інфляції як темп приросту цін:
dінф. = (1.58)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Оцінка рівня інфляції у фінансових розрахунках

 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ
  Економічний цикл, криза, структурна криза, циклічна криза, галузева криза, зайнятість населення, раціональна зайнятість, неповна зайнятість, вторинна зайнятість, самозайнятість, безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, інституційна безробіття, приховане безробіття, природний рівень безробіття, інфляція , дезінфляція, дефляція,
 2. Контрольні питання
  1. У чому полягає відмінність поглядів монетаристів і кейнсіанців на інфляцію? 2. Що таке інфляція попиту і інфляція витрат? 3. Які основні наслідки
 3. Тема 8. Інфляція. Форми її прояву, причини, соціально-економічні наслідки.
  Сутність і форми прояву інфляції. Закономірності інфляційного процесу. Види інфляції. Причини інфляції. Фінансові та грошово-кредитні чинники інфляції. Вплив інфляції на економіку. Регулювання інфляції: методи, межі, протиріччя. Причини та особливості прояву інфляції в Росії. Основні напрямки антиінфляційної політики. Грошова реформа як спосіб радикальної зміни
 4. Очікувана інфляція
  передбачуваних інфляція, що створює можливість скоригована населенням своїх номінальних доходів з урахуванням майбутніх змін у рівнях
 5. Стагфляція
  - Ситуація, коли зростання загального рівня цін відбувається з одночасним скороченням виробництва, т. Е. Ціна і обсяг продукції, що випускається змінюються в різних напрямках, інфляція, що супроводжується стагнацією виробництва і високим рівнем безробіття в країні; одночасне підвищення рівня цін і рівня безробіття. Головні відмінності цих видів інфляції пов'язані зі зміною вартості грошей і їх
 6. Стагфляція
  - Інфляція, що супроводжується зростанням безробіття (поєднання високого рівня інфляції з великою
 7. Інфляція.
  Інфляція як процес, який характеризує постійне зростання рівня цін, робить значний вплив на економічну активність і зміна процентних ставок. Ринкові процентні ставки повинні бути обов'язково встановлені комерційними банками на рівні, достатньому для покриття очікуваних темпів інфляції протягом всього терміну інвестування, і забезпечувати реальну віддачу, т. Е.
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. 2. 5. Причини і форми прояву інфляції
  Підтримку певного рівня інфляції є однією з основних цілей і в той же час інструментом грошово # x2011; кредитної політики, незалежно від того, якими способами намагаються це робити: регулюванням грошової маси, ставок відсотка або іншим чином. Тому необхідно розглянути сутність, причини і основні форми прояву
 10. II Інфляція
  1. Формула прогнозованого темпу інфляції ТІ г = (1 + ТІ м) 12 - 1, ТІГ - прогнозований річний темп інфляції, вираженої десятковим дробом; Тим - очікуваний середньомісячний темп інфляції в майбутньому періоді, вираженої десятковим дробом. 2. Формула прогнозованого індексу інфляції ІІ г = 1 + ТІ г або ІІ г = (1 + ТІ м) 12, ІІ г - прогнозований річний індекс інфляції, вираженої десяткової