Головна
« Попередня Наступна »

Перерахунок курсу валют (курс перерахунку)


ставки, які вказуються найчастіше в заголовку офіційної курсової таблиці. Для встановлення курсової ціни іноземних цінних паперів, що котируються на біржах, існують тверді перерахункові курси.
 Зазначений в курсовій таблиці курс у відсотках завжди обчислюється згідно перерахункових курсом у валюті даної країни (наприклад в німецьких марках) по відношенню до її номінального значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Перерахунок курсу валют (курс перерахунку)

 1. Конверсія валюти
  обмін однієї валюти на іншу за чинним валютному курсу. Курсові різниці, пов'язані з перерахунком валют, відносяться на рахунок власника. Валютний курс - це ціна однієї валюти по відношенню до іншій іноземній валюті або міжнародним платіжним засобам (СДР, ЕКЮ). Валютний курс встановлюється з урахуванням купівельної спроможності валют. Він дуже рухливий. На нього впливають стан платіжного
 2. Метод поточного курсу
  бухгалтерська процедура перерахунку фінансових звітів, виконаних в одній валюті, в іншу валюту за поточним обмінним
 3. Розкриття способів перерахунку валют.
  Для користувачів інформації бухгалтерської звітності підприємств, що мають багатосторонні економічні відносини із зарубіжними партнерами, важливі відомості про спосіб перерахунку валют для статей, в основі яких лежать суми в іноземній валюті, так як результат господарської діяльності таких підприємств, а також їх майнове і фінансове становище безпосередньо залежать від методів перерахунку. До
 4. Плаваючий курс національної валюти
  форма впливу емісійного банку на процес утворення курсу валюти шляхом скупки і продажу валюти на вільному валютному ринку. Спрямований на згладжування різких коливань ринкового курсу або на проведення тривалих маніпуляцій валютними курсами для вирішення власних зовнішньоекономічних
 5. Інтервенція валютна
  втручання Центрального банку в процеси, що відбуваються на валютному ринку для впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу золота або іноземної валюти. Коли необхідно підвищення курсу національної валюти, ЦБ продає іноземну валюту. Коли необхідно знизити курс своєї валюти, він скуповує іноземну валюту в обмін на національну. ЦБ має золотовалютні резерви країни, за
 6. Значення прихильності курсу національної валюти
  Прихильність курсу національної валюти означає його фіксованість по відношенню до однієї добровільно обраної базової валюти (долара США, англійського фунта стерлінгів, французького франка та ін.) І його автоматичні зміни в тих же пропорціях, що і курс базової валюти. Прихильність курсу національної валюти до стандартної або індивідуальної валютної кошику означає, що він коливається
 7. Основні поняти
  Закрита економіка Відкрита економіка Експорт Імпорт Чистий експорт Зовнішньоторговельний баланс Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу Нетто-баланс Чисті іноземні інвестиції Номінальний обмінний курс Підвищення курсу валюти Зниження курсу валюти Реальний обмінний курс Паритет купівельної
 8. Котирування
  визначення та встановлення курсу іноземної валюти до національної. Котирування валют дозволяє визначити співвідношення двох грошових одиниць, запропонованих для обміну. Це співвідношення не може бути величиною постійною, так як безперервно змінюються попит і пропозиція на валютному ринку. Курс валюти, пропозиція якої обмежена, підвищується, тоді як курс валюти з надлишковою пропозицією
 9. Коефіцієнт валютний
  співвідношення між курсами валют, що використовується при перерахунку цін і грошових сум з однієї валюти в іншу. У більшості випадку визначається з урахуванням купівельної спроможності валют по операціях з аналогічними однойменними товарами. У багатьох країнах даний коефіцієнт розглядається як валютного курсу, використовуваного в торгових
 10. 15.2.2. Опціон кванто
  Для такого опціону величина платежу визначається на основі ціни базисного активу однієї країни, а виплата здійснюється у валюті іншої країни. У момент укладення контракту встановлюється валютний курс, за яким буде відбуватися перерахування результату у разі виконання опціону. Такий опціон дозволяє інвестувати кошти в іноземні активи і виключає ризик зміни валютного
 11. Обмінний курс
  ціна грошової одиниці країни, виражена в іноземній валюті. Розрізняють: (1) гнучкий (плаваючий) - обмінний курс, який встановлюється в результаті ринкових коливань, в умовах вільного ринку купівлі-продажу валюти; (2) номінальний - курс, що розраховується як співвідношення вартості двох валют; (3) фіксований - обмінний курс у вигляді твердо встановленого державою обмінного співвідношення; (4)
 12. Використання форвардних угод
  Форвардні операції широко застосовуються для страхування валютних ризиків, а також для спекулятивних операцій. Наприклад, зовнішньоторговельні організації, що мають платежі й надходження в різних валютах, використовуючи форвардні контракти, здатні застрахувати ризик зміни валютних курсів. У форвардних угодах застосовується спеціальний форвардний курс, який зазвичай відрізняється від курсу єнот. Форвардна
 13. Конвертованій валюті. ВИДИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
  Конвертованими, т. Е, оборотними, називаються такі валюти, які вільно обмінюються на інші національні грошові одиниці, товари та услут. Одну валюту можна конвертувати в іншу безпосередньо або через третю валюту В останньому випадку встановлюється крос-курс двох валют Оскільки вартість рубля змінюється по відношенню до всіх валют, то розраховується індекс багатостороннього або
 14. 106) Вільно плаваючий і фіксований валютні курси.
  За ступенем свободи коливання валютні курси діляться на фіксовані, плаваючі і змішані. Фіксований валютний курс - уніфікована система валютних курсів на основі офіційних, узгоджених країнами - членами МВФ валютних паритетів, виражених у золоті або в доларах США. В основі фіксованого курсу лежить валютний паритет, т. Е. Офіційно встановлене співвідношення грошових
 15. 18. конвертабельності національних грошей, її типи.
  Валюта - ден. од. країни использ. для вів-ни ст-ти товару, 1) ден. од-ца даної країни (типи - зол., сереб., бумаж.) 2) ден. знаки ин. гос-в, виражений. в ин. ден. ср-вах употр. в плат. і пров. док-тах і міжнар. розр. 3) межд. ден. розр. од-ца Вал. система - гос.-прав. форма організації вал. відносин національна - сост. ден. системи країни, базується на нац. валюті, межд. обмін потр. закріплений.
 16. курс гнучкий
  (плаваючий) - система визначення курсу обміну валюти співвідношенням попиту і
 17. Оцінка альтернативної вартості форм міжнародного фінансування.
  Завдання менеджера: мінімізація процентних ставок з урахуванням конкретного рівня ризику. 1 група питань Вибір виду фінансування інвестицій в сильній валюті в слабкій валюті з низькою процентною ставкою з високою процентною ставкою Рішення приймається з використанням міжнародного ефекту Фішера - порівняння вартості запозичення у національній та іноземній валютах і прийняття рішення з
 18. Подвійний курс
  метод державного регулювання валютних операцій, що полягає в подвійній котируванні курсу національної валюти: встановленні різних курсів з фінансових та комерційних операцій. З метою стабілізації комерційний курс встановлюється більш жорстким
 19. Девізна політика
  полягає в регулюванні валютного курсу шляхом купівлі та продажу іноземної валюти (девіз). При падінні курсу національної валюти центральний банк країни зазвичай продає на грошових ринках великі суми іноземної валюти, що призводить до підвищення курсу національної валюти по відношенню до іноземної валюти, і навпаки, скупка іноземної валюти тягне за собою падіння курсу національної