« Попередня Наступна »

План фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості

 1. План фінансового оздоровлення, підготовлений засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, затверджується зборами кредиторів і повинен передбачати способи отримання боржником коштів, необхідних для задоволення вимог кредиторів відповідно до графіка погашення заборгованості, в ході фінансового оздоровлення.
2. Графік погашення заборгованості підписується особою, уповноваженою на це засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, і з дати затвердження графіка погашення заборгованості арбітражним судом виникає одностороннє зобов'язання боржника погасити заборгованість боржника перед кредиторами у встановлені графіком терміни.
При наявності забезпечення виконання боржником зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості він підписується також особами, які надали таке забезпечення.
3. Графіком погашення заборгованості має передбачатися погашення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, не пізніше ніж за місяць до дати закінчення строку фінансового оздоровлення, а також погашення вимог кредиторів першої та другої черги не пізніше ніж через шість місяців з дати введення фінансового оздоровлення .

Графік погашення заборгованості по обов'язкових платежах, що стягуються відповідно до законодавства про податки і збори, встановлюється відповідно до вимог законодавства про податки і збори.
У разі введення фінансового оздоровлення в порядку, встановленому пунктами 2 або 3 статті 75 цього Закону, графік погашення заборгованості має відповідати вимогам статті 75 цього Закону.
4. Графіком погашення заборгованості має бути передбачено пропорційне погашення вимог кредиторів у черговості, встановленої статтею 134 цього Закону.
5. Боржник вправі достроково виконати графік погашення заборгованості.
Федеральний закон від 26 жовтня 2002 № 127 ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

План фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості

 1. Фінансове оздоровлення
  Процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості. Федеральний закон від 26 жовтня 2002 № 127 ФЗ «Про неспроможність
 2. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ
  У ході спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників (учасників), вправі звернутися до першого зборам кредиторів, а у випадках, встановлених цим Законом, - до арбітражного суду з клопотанням про введення фінансового оздоровлення. Рішення про звернення до першого зборам кредиторів про введення фінансового оздоровлення повинно містити: відомості про пропонований
 3. Графік поступового погашення кредит
  - Графік виплат відсотків і основної суми за кредитом. Loan amortization
 4. Перманентні позички на поповнення оборотного капіталу.
  Даний вид кредитів видається на кілька років і призначається на покриття дефіциту фінансових ресурсів позичальника. Тут погашення кредитної суми відбувається виплатами, місячними, квартальними або піврічними внесками, і в кожному випадку графік погашення кредиту затверджується індивідуально. Погашення кредиту проводиться за рахунок
 5. Бізнес-графік
  графік менеджменту, наочне уявлення цифрових даних з економіки підприємства у вигляді
 6. Строковий кредит
  банківський кредит, зазвичай з плаваючою процентною ставкою, термін погашення якого становить від 2 до 10 років і погашення відбувається за заздалегідь складеним графіком. Term
 7. План семінарськіх зайняти
  Бюджетний Механізм фінансового регулювання в условиях переходу до ринкового отношений. Фінансове оздоровлення економіки України та роль бюджету в ее здійсненні. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення у збалансованості бюджетів. Бюджетні права державних ОРГАНІВ законодавчих и виконавчих
 8. 5. Приблизний план-графік проходження курсу «Розробка бізнес-плану»
  При роботі з курсом рекомендується дотримуватися наступного приблизного плану-графіка проходження курсу: 1-й тиждень Вступне заняття Цілі заняття. Бізнес ідея. Навіщо потрібен бізнес-план? Основні розділи бізнес- плану. Поради щодо оформлення. Типова помилка № 1. Типова помилка № 2. Заняття 1. Що таке бізнес-план? Вступ. Бізнес-план у фінансовому менеджменті. Модель бізнесу. Типологія
 9. Санація
  (фінансове оздоровлення) як система державних і банківських заходів щодо запобігання банкрутства банків ^ -Поліпшення їх фінансового стану. атредпещагает проведення певних! заходів ». Зокрема, широке учтше-акціонерів і третіх осіб, 'яке включаєте себе надання ними безоплатної допомоги ^ в тому числі:. відстрочка погашенія- частини зобов'язань; прийняття солідарної відповідальності
 10. Поступове погашення кредиту з негативним балансом
  графік погашення кредиту, при якому баланс непогашеної основної частини збільшується, а не списується, оскільки заплановані періодичні виплати не покривають всієї суми, необхідної для поступового погашення кредиту. Невиплачені відсотки додаються до непогашеної основної суми. Negative
 11. Форми понаднормової роботи
  План досягнення гнучкості може включати в себе пропозиції щодо зниження витрат на понаднормові роботи. Для цього застосовується гнучкий графік роботи, організовуються нові зміни (наприклад, вечірні), надаються вихідні взамін понаднормових або укладаються угоди про їхнє обмеження. Зниження понаднормових допомагає офіційній політиці продуктивності, яка має на увазі компенсацію у формі
 12. 14.6.2. Особливості підсумованого обліку робочого часу
  Графіки роботи можуть бути помічені, як графіки підсумованого обліку робочого часу, тоді при оплаті працівникам організацій, які працюють за такими графіками, лікарняних листів або відпусток буде використовуватися середньогодинної заробіток. Яких-небудь додаткових обмежень на використання або заповнення графіків підсумованого обліку робочого часу не передбачено; контроль загальної норми часу
 13. 1.8.4. Графічний метод аналізу
  Оцінку співвідношення активів і пасивів з різними термінами залучення та вкладення можна дати за допомогою графічного методу аналізу [27]. Мал. 5. Графік погашення активів і пасивів для нормально працюючого банку Для наочності графіки погашення активів і пасивів необхідно зображати на одній координатній площині. При цьому графік погашення пасивів буде описувати процес запитання
 14. Гнучкі режими роботи
  Гнучкий робочий час може бути включено в план досягнення гнучкості одним або декількома способами: щоденні гнучкі робочі години - цей графік може бути складений по днях, відповідно до передбачуваної або типовою навантаженням (наприклад, системи гнучкого графіка); щотижневий гнучкий графік - забезпечує роботу більш тривалий час в певні пікові періоди протягом року; щоденні
 15. Джерела погашення кредиту
  Після аналізу поточного фінансового стану позичальника та визначення суми кредиту (ліміту кредитування) необхідно проаналізувати майбутні грошові потоки, за рахунок яких організація планує погашати кредит. Доцільно зіставляти розмір траншей і графіків погашення, передбачених кредитним договором, з розміром грошових пото-ков позичальника, планованих до вступу у відповідні
 16. Рефінансування (1)
  (Від лат. Refunding). Погашення старої державної заборгованості шляхом випуску нових позик, в основному заміни короткострокових зобов'язань довгостроковими цінними паперами або зобов'язань, за якими закінчується термін погашення новими облігаціями. Рефінансування (2) 1. Випуск нових цінних паперів для погашення паперів з стікаючи термінами або зміна умов позики. 2. Пролонгування терміну боргу,
 17. Термінова позика на фіксований період часу.
  Цей кредит надається для фінансування середньо- і довгострокових інвестиційних проектів, таких як купівля обладнання і будівництво нерухомості, з терміном погашення більше одного року. Позичальникові надається вся сума кредиту відразу, а погашення позички відбувається окремими періодичними платежами (наприклад, раз на місяць). Дуже часто графік погашення кредиту є «плаваючим» і
 18. Зовнішні функції БП
  Бізнес-план стандартизує процес ознайомлення з пропонованим проектом. Бізнес-план - мову діалогу з інвестором, інструмент залучення партнерів. Бізнес-план створюється для залучення грошей. Бізнес-план чинить психологічний вплив, створює відчуття грунтовності проекту.
 19. Основні схеми погашення заборгованостей по лізинговому контракту
  Погашення заборгованості за лізинговими контрактами може здійснюватися на основі різних схем (способів оплати). Лізингоодержувач і лізингодавець вибирають найбільш зручний для них за термінами і розмірам платежів спосіб. Заборгованість по лізингу погашається наступними видами платежів: - авансовий платіж; - Періодичні лізингові платежі; - Викупна сума. Періодичні платежі погашають в
 20. 3.2. Формування економічної стратегііпредпріятія на основі оцінки економіческойсостоятельності
  Як вже було зазначено в п. 1.1, подання про антикризове управління дедалі більше відступає від його бачення у формі зміни власника і введення зовнішнього управління в судовому порядку. Більш раціонально здійснювати антикризове управління неспроможними підприємствами шляхом застосування заходів щодо подолання кризи за допомогою усунення факторів неефективного функціонування, і в першу чергу