« Попередня Наступна »

20) Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності


Ефективне використання оборотних засобів характеризують три основні показники.
Коефіцієнт оборотності:
Ко = Рп / СО,
де:
Ко - коефіцієнт оборотності оборотних коштів, обороти;
Рп - обсяг реалізованої продукції, грн .;
СО - середній залишок оборотних коштів, грн.
Коефіцієнт оборотності характеризує число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства за певний період, або показує обсяг реалізованої продукції, який припадає на 1 руб. обігових коштів, або до того, що на цьому їх обсяг продукції потрібно затратити меншу суму оборотних коштів.
Коефіцієнт завантаження оборотних коштів. Він характеризує суму оборотних коштів, витрачених на 1 руб. реалізованої продукції:
Кз = СО / Рп
Тривалість одного обороту в днях, яка знаходиться діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності
(Ко):
Т = Д / Ко,
де Д - число днів в періоді (360, 90, 30).
Чим менше тривалість обороту оборотних коштів або більше число здійснюваних їм кругооборотов при тому ж обсязі реалізованої продукції, тим менше потрібно оборотних коштів, і, навпаки, тим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.
Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається у вивільненні, зменшенні потреби в них у зв'язку з поліпшенням їх використання. Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів. Серед них можна виділити зовнішні фактори, що впливають незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.
 Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.
Ефективна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів це:
1. Їх раціональне використання.
2. Ліквідація наднормативних запасів матеріалів.
3. Удосконалення нормування.
4. Поліпшення організації постачання.
5. Поліпшення організації складського господарства.
Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві досягається шляхом удосконалювання організації виробництва, поліпшення застосовуваних техніки і технології, вдосконалення використання активної частини основних фондів, економії по всіх стадіях руху оборотних коштів.
У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь у створенні нового продукту, а лише забезпечують його доведення до споживача. Зайве відволікання коштів у сферу обігу - негативне явище. Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно потребам підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

20) Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності.

 1. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Розкрийте сутність оборотних коштів і вкажіть їх основні відмінності від основних фондів. Які призначення, склад і структура оборотних коштів? Вкажіть основні критерії поділу оборотних коштів на оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Назвіть основні стадії кругообігу оборотних коштів. Охарактеризуйте переваги та недоліки основних методів визначення потреби в
 2. 64. ефективності використання оборотного капіталу
  Кожне підприємство має в складі своїх активів оборотні активи. Для їх фінансування підприємство використовує певні джерела, які в сумі називаються оборотним капіталом. Підприємство повинно прагнути до підвищення ефективності використання оборотного капіталу. Це необхідно з метою максимізації ефективності господарської діяльності підприємства в цілому. Використання оборотних
 3. §4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Ефективність використання оборотних фондів і оборотних коштів складається з економного витрачання оборотних фондів і прискорення оборотності всіх елементів оборотних коштів на всіх стадіях кругообігу (Д - СП - П - Г - Д '). Показниками ефективності використання оборотних коштів є наступні: 1. Коефіцієнт оборотності: де: - коефіцієнт оборотності, рази -
 4. Оборот оборотних коштів
  рух оборотних коштів підприємств, послідовний перехід з однієї форми в іншу. Чим швидше обертаються оборотні кошти на підприємстві, тим більше продукції воно може випустити з тією ж сумою оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів досягається суворим дотриманням нормативів виробничих законів, скороченням виробничого циклу, якнайшвидшої реалізацією
 5. Показники використання оборотних коштів
  Покажемо штучно як обертається 1 рубль оборотного капіталу (рис. 8.2): Розрахунковий рахунок 1 рубль + П 1 рубль 1 рубль Продукція у виробництві Отже, оборот оборотних фондів висловимо формулою: Д - Т П Т - Д1 Продукція закінчена (товар) 1 рубль Матеріали 1 рубль товар куплений товар реалізований Рис. 8.2. Оборотність оборотного капіталу Гроші,
 6. Система показників оборотності оборотних активів. Порядок їх розрахунку та оцінка динаміки
  Показники оборотності оборотних активів характеризують інтенсивну бік їх використання, т. Е. Її ефективність в процесі фінансово-господарської діяльності. Існує 3 показника оборотності оборотних коштів. 1. Оборотність в днях всіх оборотних коштів (час або період обігу) (дні), де t - кількість днів у звітному періоді (в році округлено 360
 7. оборотні кошти підприємства
  Оборотні продуктивні фонди і фонди обігу разом утворюють оборотні кошти підприємства. До них відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, готівкові грошові кошти та кошти в розрахунках. Залежно від джерел сформування оборотні кошти поділяються на власні і позикові. Оборотність оборотних коштів є важливим показником
 8. Шляхи економії оборотних фондів і прискорення оборотних коштів
  тобто підвищення ефективності їх використання, будуть конкретними в окремих галузях промисловості. У промисловості в цілому до них відносяться наступні. 1. Скорочення норм витрат і всебічна економія виробничих ресурсів. Резерви подібного роду у переробній промисловості Росії великі: питомі витрати багатьох ресурсів у країні в 1,5-2 рази вище аналогічних показників країн з
 9. 6.3. Показники, що характеризують ефективність використання оборотних коштів
  Для оцінки ефективності використання оборотних коштів використовується система економічних показників, і, перш за все, їх оборотність. Під оборотністю оборотних коштів розуміється тривалість повного кругообігу коштів з моменту придбання оборотних коштів (покупки сировини, матеріалів і т. П.) До виходу і реалізації готової продукції. Оборотність оборотних коштів
 10. ЗМІСТ
  ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 1.1 Економічна сутність поняття «оборотний капітал» 1.2 Підходи до фінансування оборотного капіталу і підбір джерел фінансування 1.3 Кругообіг і склад оборотних коштів 1.4 Класифікація оборотних коштів підприємства 1.5 Дискусійні питання складу і структури оборотних коштів 1.6 Джерела інформації для
 11. Оборотність оборотних коштів
  показник, що характеризує швидкість руху оборотних коштів підприємства, компанії, що дорівнює часу, протягом якого ці оборотні кошти здійснюють повний оборот. Вимірюється також числом оборотів, здійснюваних оборотними коштами протягом одного року або за інший розрахунковий
 12. 23) Нормування оборотних коштів.
  Норматив оборотних коштів встановлює їх мінімальну розрахункову суму, постійно необхідну підприємству для роботи. Фактичні запаси сировини, коштів можуть бути вище або нижче нормативу або відповідати йому - це один з найбільш мінливих показників поточної фінансової діяльності. Недотримання нормативу оборотних засобів може призвести до скорочення виробництва, невиконанню