« Попередня Наступна »

Одержувач бюджетних коштів

 - Бюджетна установа або інша організація, що мають право на отримання бюджетних коштів у відповідності зі зведеної бюджетного розпису на відповідний рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Одержувач бюджетних коштів

 1. Бюджетні асигнування
  - Бюджетні кошти, передбачені зведеної бюджетним розписом розпоряднику або одержувачу бюджетних
 2. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 3. Розпорядник бюджетних коштів
  - Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що має право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих одержувачам бюджетних
 4. Ліміт бюджетних зобов'язань
  - Граничний обсяг прав на прийняття одержувачем бюджетних коштів грошових зобов'язань, оплачуваних за рахунок бюджету.
 5. 13.3. Види і форми бюджетної звітності
  Бюджетну звітність підрозділяють на річну, квартальну і місячну. Річна і квартальна звітність включає в себе такі форми: Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130); Баланс з надходження і вибуття коштів бюджету (ф. 0503140); Баланс за операціями касового обслуговування бюджету (ф. 0503150); Баланс виконання бюджету
 6. Заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
  За даним розділом потрібно перерахувати заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів (оптимізація мережі одержувачів бюджетних коштів, підвищення частки закупівель на конкурсній основі, розподіл бюджетних асигнувань залежно від обсягу наданих послуг та їх безпосередніх і кінцевих результатів), привести звітні показники, що характеризують відповідні
 7. Головний розпорядник бюджетних коштів
  - Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, має право розподіляти кошти бюджету по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, а також найбільш значуще бюджетна установа науки, освіти, культури, охорони здоров'я та засобів масової інформації, яке наділене зазначеним
 8. Організаційна структура бюджетної установи.
  Організаційну структуру бюджетної установи слід представити схематично із зазначенням основних напрямів діяльності структурних підрозділів та змін за звітний період. Завдання та функції бюджетної установи повинні мати нормативне та правове обгрунтування. --- | Бюджетна установа. Функції | L --- T --- |
 9. 10.3. Облік прийнятих бюджетних зобов'язань поточного року і бюджетних асигнувань
  Одержувачі бюджетних коштів, органи, що організують виконання бюджетів, ведуть облік прийнятих бюджетних зобов'язань на рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року". Суми прийнятих бюджетних зобов'язань відображають за кредитом рахунка 050201000 в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних
 10. 13.8. Порядок складання щомісячної довідкової бюджетної звітності
  Довідкова бюджетна звітність включає в себе довідку про залишки коштів на банківських рахунках одержувача коштів бюджету (ф. 0503126), довідку за внутрішніми розрахунками (ф. 0503125) і довідку за некасові операціями (ф. 0503129). Довідка про залишки коштів на банківських рахунках одержувача коштів бюджету (ф. 0503126) складається одержувачем коштів бюджету по кожному відкритому
 11. Заняття 5. Розгляд порядку відкриття та ведення особових рахунків Федеральним Казначейством та його територіальними органами (2:00).
  Тестові завдання до заняття 5: Для вирішення тестових завдань необхідно ознайомитися з додатку 7. Вкажіть код особового рахунку наступних учасників бюджетного процесу: o особовий рахунок адміністратора доходів бюджету - ..; o особовий рахунок головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів - ..; o особовий рахунок одержувача бюджетних коштів - ..; o особовий рахунок для обліку операцій з
 12. Система внутрішнього контролю.
  Система внутрішнього контролю (здійснюваного головним розпорядником (розпорядником) і перебувають у його веденні одержувачами бюджетних коштів) за дотриманням вимог бюджетного законодавства, складанням і виконанням кошторисів доходів і витрат (бюджетний контроль), фінансовим станом і ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у бюджетних установах, а також
 13. Виконання бюджету
  Виконати бюджет, значить, забезпечити повне і своєчасне надходження всіх передбачених по бюджету доходів і забезпечити фінансуванням усі заплановані по бюджету витрати. Порядок виконання бюджету встановлює Уряд РФ за погодженням з органами влади суб'єктів РФ і органами самоврядування. Виконання бюджету забезпечує Міністерство фінансів, вся система органів управління
 14. 1. Законодавча база і компетенції органів влади суб'єктів РФ
  Правовою основою компетенції суб'єктів Федерації є: Конституція РФ, Бюджетний кодекс Російської Федерації, законодавство суб'єктів Федерації. Компетенція суб'єктів відображає їх зв'язки по лінії бюджету по всіх напрямках з федеральними органами влади, з іншими суб'єктами Федерації, з органами місцевого самоврядування. Органи влади суб'єктів Федерації самостійно здійснюють
 15. Санкціонування витрат
  являє собою встановлення та доведення до бюджетних установ лімітів бюджетних зобов'язань, попередній контроль і облік по прийняттю бюджетними установами зобов'язань з метою недопущення прийняття ними зобов'язань, не забезпечених призначеннями, передбаченими законом про бюджет, з урахуванням виконання бюджету по доходах. Санкціонування витрат передбачає наступні основні етапи:
 16. Облік санкціонування витрат бюджетів
  - Це облік сум лімітів бюджетних зобов'язань, прийнятих бюджетних зобов'язань та бюджетних асигнувань. Облік сум лімітів бюджетних зобов'язань ведеться на рахунку 050100000 "Ліміти бюджетних зобов'язань". Облік прийнятих бюджетних зобов'язань здійснюється на рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року". Облік бюджетних асигнувань виготовляють рахунку 050301000 "Бюджетні
 17. Принципи бюджетної системи
  Бюджетний кодекс дає наступний перелік принципів побудови бюджетної системи. Принцип єдності бюджетної системи - заснований на єдності правової бази та форм бюджетної документації на всіх рівнях бюджетної системи. Принцип розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи. Це означає закріплення певних видів доходів за федеральним центром, суб'єктами Федерації і
 18. Авальний кредит
  порука кредитної установи за зобов'язаннями клієнта перед третіми особами (вигодоотримувачами). При виконанні одержувачем А. К. своїх боргових зобов'язань ліквідні кошти авального кредитора не використовуються. Відносини між кредитором і одержувачем А. К. регулюються нормами цивільного
 19. Головний розпорядник коштів бюджету (головний розпорядник)
  В цілях цієї Інструкції - орган державної влади Російської Федерації, орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або іншої прямої одержувач коштів бюджету, визначений відповідним законом (правовим актом) про бюджет на черговий фінансовий рік і має право розподіляти асигнування за напрямами, визначеними цим законом