Головна
« Попередня Наступна »

Подальший контроль

 здійснюється за підсумками завершення фінансово-господарських операцій, відрізняється більш глибоким вивченням діяльності суб'єкта господарювання. Як правило, за результатами наступного контролю складають документи (наприклад, акти), положення яких обов'язкові для їх виконання.
Виходячи з напрямку впливу суб'єкта контролю на об'єкт, виділяють зовнішній і внутрішній фінансовий контроль. Під зовнішнім фінансовим контролем розуміють: по відношенню до органів державної влади - контроль, здійснюваний незалежними У своїй діяльності від органів державної влади суб'єктами, т. Е. Спеціально створеними контрольними органами; по відношенню до суб'єкта господарювання - контроль, здійснюваний іншими зовнішніми суб'єктами (податковими, фінансовими органами, аудиторською організацією).
 Під внутрішнім фінансовим контролем розуміють: по відношенню до органів державної влади - контроль, здійснюваний безпосередньо в системі органів державної влади (наприклад, відомчий контроль); по відношенню до суб'єкта господарювання - контроль, здійснюваний відповідною службою (внутрішнього контролю).
При проведенні фінансового контролю використовують певні методи, до яких традиційно відносять обстеження, перевірку, ревізію, нагляд, моніторинг та ін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Подальший контроль

 1. Стаття 45. Державна регістраціяпоследующей іпотеки
  Державна реєстрація наступної іпотеки здійснюється з дотриманням правил глави IVнастоящего Федерального закону. У подальшому договорі про іпотеку робляться відмітки про всі реєстраційних записах про попередніх ипотеках того ж майна. Відмітка про подальшу іпотеці вноситься в реєстраційні записи про всі попередніх ипотеках того ж майна. Як і будь-який інший договір
 2. Подальший контроль
  здійснюється після здійснення господарських операцій після закінчення певного періоду часу (декади, місяця). У результаті проведеного аналізу використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, законності здійснених господарських операцій, досягнутих фінансових результатів дається оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства. Подальший контроль відрізняється поглибленим
 3. Стаття 44. Попередження залогодержателейо попередньої і наступної ипотеках. Зміна попереднього договору про іпотеку
  1. Заставодавець зобов'язаний повідомляти кожному наступному заставодержателю до укладення з ним Договору про подальшу іпотеці відомості про всі вже існуючих ипотеках даного майна, передбачені пунктом 1 статті 9 цього Закону. Невиконання заставодавцем цього обов'язку дає заставодержателю щодо подальшого договором право вимагати розірвання договору та відшкодування
 4. . Постановка завдань і цілей підприємства.
  Для можливості реалізації намічених заходів та їх подальшого контролю перед кожним керуючим повинні бути поставлені конкретні завдання, за вирішення яких він несе персональну відповідальність. Подібний підхід отримав назву «управління методом рішення задач». У свою чергу намічені завдання належить, по можливості, перетворити на конкретно поставлені, піддаються Наступні замірювання
 5. Закони та нормативні акти
  Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 1. Частина 2. Федеральний закон від 10 липня 2002 № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Федеральний закон від 2 грудня 1990 № 395-1 «Про банки і банківську діяльність». Федеральний закон від 10 грудня 2003 № 173-ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль». Федеральний закон від 22 квітня 1996 № 39-ФЗ «Про
 6. Відкрита позиція
  складається на біржі в певний момент часу невідповідність заявок на купівлю та продаж біржового товару, фондових і валютних цінностей. Перевищення покупок над продажами називають довгою позицією, а продажів над покупками - короткою позицією. Створення на біржах відкритих позицій представляє один із способів використання угод купівлі-продажу валюти і цінних паперів з метою наступного
 7. Стаття 43. Поняття наступної іпотеки умови, за яких вона допускається
  1. Майно, закладене за договором про іпотеку в забезпечення виконання одного зобов'язання (попередня іпотека), може бути надано в заставу в забезпечення виконання іншого зобов'язання того ж або іншого боржника того ж чи іншого заставодержателю (наступна іпотека). Черговість заставодержателів встановлюється на підставі даних Єдиного державного реєстру прав на
 8. Організація інвестиційного процесу і подальша оцінка ефективності
  Організація інвестиційного процесу і подальша оцінка
 9. Організація інвестиційного процесу і подальша оцінка ефективності
  Організація інвестиційного процесу і подальша оцінка
 10. Лізингодавець
  юридична особа, яка купує лізингове майно для подальшої передачі його в оренду за договором
 11. Залишок прибутку
  - Нерозподілений прибуток також характеризує фінансову стійкість і може використовуватися для подальшого розвитку
 12. Стаття 46. Удовлетвореніетребованій залогодержателейпо попередньої і наступної іпотекам
  Вимоги заставодержателя щодо подальшого договором про іпотеку задовольняються з вартості заставленого майна з дотриманням вимог про наявність у заставодержателя за попереднім договором про іпотеку права переважного задоволення своїх вимог. У разі звернення стягнення на заставлене майно за вимогами, забезпеченим наступною іпотекою, одночасно може бути
 13. Лізинг
  - Одна з форм кредиту, при якій передача об'єкта власності відбувається в догосрочную оренду з подальшим викупом і
 14. Принцип випередження
  полягає у встановленні підвищених норм, вимог до об'єктів стандартизації, які згідно з прогнозами будуть оптимальними в
 15. Кампанія «ведмедів»
  практика «короткій» продажу цінних паперів у розрахунку на зниження цін з подальшою спробою закрити «коротку» позицію зі значною
 16. Вертикальний аналіз
  проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику і подальшого порівняння результату з даними попереднього