« Попередня Наступна »

Надходження єдиного соціального податку

 займають найбільшу питому вагу в доходах Фонду соціального страхування Російської Федерації. Порядок розрахунку сум єдиного соціального податку, що зараховується до цього Фонду, в цілому аналогічний порядку, що застосовується для Пенсійного фонду Російської Федерації. Ставки єдиного соціального податку, що зараховується до Фонду соціального страхування (ст.
 241 НК РФ), так само, як і для інших позабюджетних фондів, диференційовані за регресивною шкалою залежно від розміру оплати праці застрахованих працівників. З 2005 р основна ставка зарахування частини єдиного со-
циального податку до Фонду соціального страхування Російської федерації знижена з 4 до 3,2%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Надходження єдиного соціального податку

 1. Надходження єдиного соціального податку.
  Суми єдиного соціального податку, що надходять з коштів федерального бюджету на виплату базової частини трудових пенсій, складають більше 43% у загальному обсязі доходів Пенсійного фонду Російської Федерації. Порядок розрахунку цього податку загальний для всіх позабюджетних фондов1. Сума єдиного соціального податку, що підлягає сплаті до федерального бюджету, зменшується платниками податків на суму нарахованих
 2. Доходи і витрати територіальних фондів обов'язкового медичного страхування.
  Доходи територіальних фондів формуються за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку (основна ставка податку з 2005 р змінена з 3,4% до 2%); відрахування від єдиного податку за спеціальними режимами оподаткування; надходжень з територіальних бюджетів як страхових внесків за непрацююче населення; доходів від розміщення тимчасово вільних грошових коштів і нормованого
 3. Основні джерела формування коштів Фонду державного соціального страхування
  До основних джерел формування коштів Фонду державного соціального страхування відносяться: кошти, акумульовані за допомогою внесення єдиного соціального податку; кошти федерального бюджету; кошти, виручені системою соціального страхування від реалізації путівок до санаторіїв та будинків відпочинку; інші надходження і внески.
 4. Завдання для самостійної роботи
  1. На основі правових актів Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації наведіть приклади соціальних виплат, що належать до соціального страхування та соціальної допомоги. Намалюйте схему розподілу сум єдиного соціального податку між федеральним бюджетом і державними соціальними позабюджетними фондами. Покажіть алгоритм дій організації-страхувальника при виплаті посібників з
 5. Доходи і витрати Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.
  Дохідна частина Федерального фонду обов'язкового медичного страхування з 2001 р формується за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку; відрахувань від єдиного податку при спрощеній системі оподаткування; відрахувань від сільгоспподатку; відрахувань від єдиного податку на поставлений дохід; доходів від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду та нормованого запасу; добровільних внесків
 6. Доходи Фонду соціального страхування Російської Федерації.
  З 2001 р дохідна частина Фонду формується за допомогою таких надходжень: відрахувань від єдиного соціального податку; відрахувань від сільгоспподатку; відрахувань від єдиного податку за спрощеною системою оподаткування; відрахувань від єдиного податку на поставлений дохід; страхових внесків суб'єктів господарювання по соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних
 7. Відрахування від сільгоспподатку, єдиного податку при спрощеній системі оподаткування, єдиного податку на поставлений дохід
  надходять від підприємців, юридичних або фізичних осіб, якщо їх дохід отримано від діяльності, на яку поширюються зазначені спеціальні податкові режими. Відсоток відрахування від цих податків до Фонду соціального страхування Російської Федерації встановлюється податковим та бюджетним законодавством. З 2003 р у індивідуальних підприємців, які не мають найманих працівників, є
 8. Об'єкт оподаткування
  Об'єктом оподаткування є винагороди фізичним особам за трудовими і цивільно-правовими договорами або доходи від підприємницької діяльності громадян. Ставки єдиного соціального податку диференційовані за регресивною шкалою залежно від розміру виплат, вироблених на користь застрахованих працівників. Крім того, крім загальних ставок для осіб, які виробляють виплати громадянам,
 9. 7.6. Облік розрахунків в органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів
  Облік розрахунків в органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів, здійснюється на рахунках: 030500000 "Розрахунки з нез'ясованих надходжень в органах, що здійснюють касове виконання бюджетів"; 030600000 "Розрахунки з виплати готівки"; 030700000 "Розрахунки за операціями єдиного рахунку бюджету в органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів"; 030800000
 10. Управлінські витрати
  окремих територіальних фондів обов'язкового медичного страхування та їх філій можуть бути вище, ніж в інших суб'єктах Російської Федерації, якщо дирекції фондів безпосередньо виконують функції страховиків. До складу видатків територіальних фондів обов'язкового медичного страхування входять витрати на фінансування окремих заходів в галузі охорони здоров'я. Разом з тим ряд
 11. Надходження єдиного соціального податку
  є основним видом доходів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування (наприклад, у 2004 р - 96,8% загальної суми доходів). Порядок розрахунку сум єдиного соціального податку, що зараховується до Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування, аналогічний порядку, що застосовується для Пенсійного фонду Російської Федерації. З 2005 р основна ставка єдиного соціального податку,
 12. Синтетичний облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню
  Згідно другому розділі Податкового кодексу Російської Федерації організації є платниками єдиного соціального податку у державні позабюджетні фонди для реалізації прав громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення та медичне обслуговування. Об'єктом оподаткування визнаються виплати, винагороди та інші доходи, нараховані роботодавцями на користь працівників.
 13. Тест
  Які організації право перейти на сплату єдиного сільськогосподарського податку? а) мають філії; б) не мають представництва; в) не мають філії і (або) представництва. г) не мають філії, але мають представництва. Які відомості повідомляють організації в заяві про перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку? а) про розмір передбачуваних доходів за минулий місяць;
 14. 3.2.4 Порядок обчислення єдиного соціального податку та заповнення формналоговой звітності
  Єдиний соціальний податок введений в Російській Федерації в 2001 році в ході реформування податкової системи як об'єднуючий відрахування в чотири державних позабюджетних фонду соціального призначення. Основним призначенням єдиного соціального податку виступає мобілізація коштів для реалізації права громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення (страхування) і медичну допомогу.
 15. Цільове фінансування і надходження
  - Кошти призначені для будівництва та утримання соціальних об'єктів, а також надходження на ці цілі від юридичних і фізичних осіб. Кошти підприємствам можуть також виділятися з бюджету, галузевих і міжгалузевих
 16. 5.9. Облік грошових коштів на рахунках органів, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів
  Для відображення операцій з коштами бюджету у валюті Російської Федерації, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих органам, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів, призначений рахунок 020300000 "Кошти на рахунках органів, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів". Для обліку операцій по руху коштів на рахунках органів, що здійснюють касове обслуговування
 17. Тема 2.4 Єдиний соціальний податок
  Введений з 1 січня 2001 року єдиний соціальний податок (далі ЄСП) замінив раніше діяли відрахування в три державних позабюджетних соціальних фондів, проте їх заміна не відмінили цільового призначення податку. Єдиний соціальний податок призначений для реалізації права громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення та медичну допомогу. ЄСП має цільову спрямованість, його
 18. Тест
  Відносно якого виду підприємницької діяльності може застосовуватися єдиний податок на поставлений дохід? а) надання послуг з ремонту автомобілів, здійснюваної в рамках договору простого товариства; б) надання ветеринарних послуг; в) поширення зовнішньої реклами, здійснюваної в рамках договору простого товариства; г) оптової торгівлі товарами на основі договорів; Сплата
 19. Тема 20. Соціальні позабюджетні фонди РФ
  Система соціальних позабюджетних фондів і її призначення. Характеристика джерел і напрямів використання коштів позабюджетних фондів. Контроль за надходженням та витрачанням коштів соціальних позабюджетних
 20. Галузева структура
  це сукупність галузей господарського комплексу, характеризуються певними пропорціями і взаємозв'язками. У галузевому плані структура єдиного господарського комплексу представлена ??такими двома сферами, як матеріальне виробництво (виробнича сфера) і нематеріальне виробництво (невиробнича сфера). Основу єдиного господарського комплексу складає сфера матеріального