ЗМІСТ:
Кольцова І. В., Рябих Д. А .. Практика фінансової діагностики та оцінки проектів. Науково-практичний посібник, Москва-Санкт-Петербург-Київ, Вільямс, 2009 409 с., 2 009
Основне завдання даної книги доповнити всім відомі методичні підходи до проведення фінансового та інвестиційного аналізу важливими практичними коментарями та прикладами, які залишаються за рамками розгляду в класичних джерелах, але мають принципове значення для якісного фінансового управління.
Частина Iдіагностіка фінансового стану компанії
Основні положення
1.3. Джерела інформації для аналізу: бухгалтерська звітність, побудова аналітичного балансу
Аналіз балансу
Оборотність і оборотний капітал
3.2. Аналіз чистого оборотного капіталу (ЧОК)
Ліквідність і фінансова стійкість
Аналіз прибутковості
Рентабельність і ринкова ціна компанії
Результати фінансового аналізу
7.3. Приклад аналітичної! записки за результатами проведення аналізу фінансового стану компанії
Частина IIПрактіка оцінки та експертизи інвестиційних проектів
Методичний підхід до проведення оцінки інвестиційного проекту
Підготовка та обгрунтування вихідної інформації для оцінки проекту
Оцінка комерційної спроможності інвестиційного проекту
Особливості оцінки проектів, що реалізуються на діючому підприємстві
11.3. Кілька прикладів визначення еффектапроектов, що реалізуються на діючому підприємстві
Приклад оцінки створення нового виробництва (на базі існуючих потужностей)

Книги та підручники з дисципліни Фінансовий аналіз:

 1. Чернов В. А .. Аналіз фінансових результатів 2010 - 2010 рік
 2. Ронова Г. Н., Ронова Л. А .. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: Учебно- методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 240 с. - 2008
 3. Безбородова Т. І .. Аналіз фінансової звітності - 2008
 4. Какку Л. А., Кошова І. П .. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: ВД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2 007. - 288 с. - (Професійну освіту). - 2007
 5. Л. С. Богданова, Є. Ф. Ляшко, В. П. Махітько. Фінансово-економічний аналіз в авіабудуванні: навчальний посібник Л. С. Богданова, Є. Ф. Ляшко, В. П. Махітько. - Ульяновск: УлГТУ, +2006. - 188 с. - 2006 рік
 6. І. А. Жулега. Методологія аналізу фінансового стану підприємства: монографія І. А. Жулега; ГУАП. - СПб., 2006. - 235 с .: ил. - 2006 рік
 7. Е. А. СОБОЛЕВА, І. І. СОБОЛЄВ. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФІРМИ - 2006 рік
 8. О. В. Єфімова, М. В. Мельник. Аналіз фінансової звітності: навч. посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «бухгалт. облік, аналіз і аудит О. В. Єфімова, М. В. Мельник. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. - 408 с: табл. - (Вища фінансова освіта / Фінансова акад. При Уряді РФ). - 2006 рік
 9. Гогине Г. Н .. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Г. Н. Гогоне, О. А. Філіппова; філ. НОУ ВПО «Сага» у м Тольятті. - Самара: Сам ар. гуманно. акад., 2006 -300 с. - 2006 рік
 10. Банк В. Р., Банк С. В., Тараскнна А. В .. Фінансовий аналіз: навч. допомога. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 344 с. - 2006 рік
 11. Шаповал А. Б .. Математичні методи фінансового аналізу: Портфельний аналіз, моделі ціноутворення, похідні фінансові інструменти. - М .: Фінансова академія при Уряді РФ, кафедра "Математика і фінансові додатки", 2005. - 47 с. - 2005 р
 12. В. В. Бочаров. КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ - 2005 р
 13. Недосекін Ф. О., Безсонов Д. Н., Лукашев А. В .. Зведений фінансовий аналіз російських підприємств за 2000 - 2003 р.р. - 2003
 14. Ронова Г. Н .. Аналіз фінансової звітності. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2 003. - 156 с. - 2003
 15. Бернстайн Л. А .. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: Пер. з англ. / Наук. ред. перекладу чл.-кор. РАН І. І. Єлісєєва. Гол. редактор серії проф. Я. В. Соколов. - М .: Фінанси і статистика, 2 003. - 624 е. - 2003
 16. Савчук Володимир Павлович. Фінансовий аналіз діяльності підприємства (міжнародні підходи) 2002 - 2002 рік
 17. Сьомушкіна Н. В .. Керівництво по вивченню дисципліни "Фінансовий аналіз" / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, М., 2001- 23 с. - 2001 рік
 18. Т. Г. Вакуленко, Л. Ф. Фоміна. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прінятіяуправленческіх рішень. - СПб .: "Видавничий домГерда" 2001,288с. - 2001 рік
 19. Дебок Г., Кохонен Т .. Аналіз фінансових даних за допомогою самоорганізованих карт / Пер. з англ.-М .: Видавничий Дім «АЛЬПІНА», 2001. - 317 с. - 2001 рік
 20. Шеремет АД., Сайфул Р. С., Негашев Є. В .. Методика фінансового аналізу. - М /. ИНФРА-М, 2 000. - 208 с. - 2000 рік