« Попередня Наступна »

Правове та методичне забезпечення фінансового контролю


фінансово-правові акти, в які входять: закони, підзаконні нормативні правові акти органів загальної та спеціальної компетенції, що приймаються на виконання законів;
стандарти, що представляють собою затверджувані компетентним органом нормативно-технічні документи, що встановлюють комплекс норм, правил по відношенню до предмету стандартизації (наприклад, правила (стандарти) аудиторської діяльності);
кодекси професійної етики;
методичні документи, які містять конкретні питання організації фінансового контролю, роз'яснюють способи і прийоми практичного здійснення тих чи інших процедур контролю (наприклад, інструкція про порядок здійснення перевірок чи по роботі з документами і т. п.).
Здійснення фінансового контролю припускає наявність відповідальності суб'єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також органів, що здійснюють фінансовий контроль, та їх посадових осіб. При порушенні встановлених норм права виникають наступні види відповідальності: адміністративна, цивільно-правова, кримінальна, дисциплінарна. Крім того, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування несуть відповідальність, передбачену законодавством про державну та муніципальної службі.
Невиконання або неналежне виконання учасниками процесу контролю своїх прав і обов'язків тягне застосування певних заходів примусу, основними з яких є: попередження; накладення штрафу, нарахування пені; заборона або обмеження діяльності; заборона на здійснення тих чи інших операцій (наприклад, блокування витрат, призупинення операцій за рахунками в кредитних організаціях); вилучення матеріальних і грошових коштів (наприклад, бюджетних коштів); компенсації; конфіскації.
 Вживані заходи примусу, виражені в грошовій формі, називають фінансовими санкціями, під якими розуміють фінансові заходи з боку державних та інших органів. Основною метою застосування фінансових санкцій є скорочення порушень суб'єктами фінансових відносин встановлених норм права і попередження таких порушень.
Заходи примусового впливу, або санкції, застосовуються органами державної влади та їх посадовими особами відповідно до їх повноважень за наявності певних підстав. Підставою для застосування примусових заходів є: невиконання закону (рішення) про бюджет; нецільове використання бюджетних коштів, несвоєчасне і неповне перерахування бюджетних коштів їх одержувачам; непредостав-ня бухгалтерської (фінансової), податкової звітності; ухилення від сплати податків та інших. Ці порушення відображаються в підсумковому документі (наприклад, акті ревізії або перевірки), на основі якого застосовуються заходи примусу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Правове та методичне забезпечення фінансового контролю

 1. 13. НОРМАТИВНО-методичне, правове, діловодної, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом - це сукупність документів організаційного, організаційно-методичного, організаційно-розпорядчого, технічного, нормативно-технічного, техніко-економічного та економічного характеру, а також нормативно-довідкові матеріали, що встановлюють норми, правила, вимоги, характеристики, методи та інші дані,
 2. Тема 1. Теоретико - методичні та методичні основи аналізу фінансової звітності
  Тема 1. Теоретико - методичні та методичні основи аналізу фінансової
 3. ТЕМА 6. Фінансовий механізм
  Мета заняття: закріплення знань студентів про фінансовий механізм і його структурі. Ключові поняття: Фінансовий механізм - система дії фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. (рис. 1.8 і 1.9) Фінансовий метод - спосіб впливу фінансових відносин на господарський процес. Фінансовий важіль - прийом (спосіб)
 4. С. І. Бабіна. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / Кемеровський держуніверситет; Упоряд. С. І. Бабіна. - Кемерово, 2007. - 80., 2007
 5. Ахременко І. В .. Порядок проведення перевірок підприємств торгівлі. Методичні рекомендації. - Барнаул: БЮІ МВС Росії, 2003. - 38 с., 2003
 6. Визначення та структура фінансового механізму
  10. Фінансовий механізм підприємств - це система управління фінансами підприємства, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і фондів грошових коштів з метою ефективного їх впливу на кінцеві результати виробництва, встановлювані державою відповідно до вимог економічних законів. Структура фінансового механізму включає 5 елементів:
 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо реформи підприємств (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  (Витяг) Ці Методичні рекомендації розроблені на виконання Постанови Уряду Російської Федерації від 28 серпня 1997 № +1081 "Про хід виконання і завданнях Уряду Російської Федерації щодо реалізації Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів" Порядок у владі - порядок в країні (Про становище в країні та основні напрямки політики Російської
 8. Кокін2 А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І .. Методологія та практика фінансового менеджменту: Навчально-методичний посібник. У 3 ч. Ч. I. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, 2 006. - 163 с., 2006
 9. Алексеев1 Є. Є .. Корпоративні цінні папери: Навчально-методичний комплекс. - Новосибірськ: НГУЕУ, 2006. - 136 с., 2006
 10. Кокін14 А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І .. Методологія та практика фінансового менеджменту. Частина II: Навчально-методичний посібник. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, 2006- 146 с., 2 006
 11. Кокін33 А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І .. Методологія та практика фінансового менеджменту: Навчально-методичний посібник. У 3 ч. Ч. III. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, 2 006. - 216 с., 2006
 12. Бондаренко Л. І .. Фінансове право в запитаннях і відповідях: навчально-методичний посібник / Л. І. Бондаренко, А. В. Рябцев - Хабаровськ: Хабаровський прикордонний інститут Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 2 007. 125 с., 2 007
 13. Лихачова О. Н .. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінакадемії, Інститут ділового адміністрування і бізнесу, 2 010. - 94 с., 2 010
 14. Документообіг
  - Рух документів в організації з моменту створення або отримання до завершення виконання, відправлення або передачі їх на зберігання. У сферу ДОУ включаються: прийом, реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, її відправка; прийом документів на розгляд і підписання адміністрацією; контроль за правильністю оформлення документів; розподіл розглянутих адміністрацією документів між
 15. 2. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
  Основними завданнями Управління є: по канцелярії і секретаріату: Удосконалення методів і способів управління діяльністю банку, прак-тична організаторська робота по виконанню рішень керівних органів банку, своєчасного і повного виконання вирішуваних завдань. Забезпечення підготовки, доведення і контролю виконання наказів і розпоряджень Голови Правління. Забезпечення,
 16. Брезгін В. С .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Навчально-методичні матеріали. Чита 2006, 2006
 17. Жирнова А. Е .. «Гроші, кредит, Банки» Навчально-методичний комплекс Тула-2005, 2005
 18. Кокін А. С .. Методичні вказівки з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» і виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» Частина V. Розробка бюджету компанії. Н. Новгород, 2 006, 2 006
 19. 6. Правове та методичне забезпечення фінансового контролю:
  нормативно-правові акти у галузі фінансів; стандарти - затверджені компетентними органами нормативно-технічні документи, які встановлюють звід заходів і вимог, що пред'являються до предмета контролю (наприклад, стандарти аудиторської діяльності), кодекси професійної етики, прийняття яких стало досить поширене останнім часом (Кодекси, прийняті професійними
 20. М. Є. Крівелевіч. Довгострокова фінансова політика Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей Владивосток 2005 р +2005