ЗМІСТ:
Бойко Ельвіра Вікторівна, Томиловская Олена Іванівна. 1с Підприємство. Версія 8.0. Зарплата, управління персоналом, 2009
Конфігурація «Зарплата і Управління Персоналом» для
1С: Підприємства 8.0 являє собою типове прикладне рішення, призначене для реалізації кадрової політики підприємства за наступними напрямками:
планування потреб в персоналі;
забезпечення бізнесу кадрами;
управління компетенціями та атестація працівників;
управління навчанням працівників;
управління фінансовою мотивацією персоналу;
ефективне планування зайнятості персоналу;
кадровий облік і аналіз кадрового складу;
трудові відносини, кадрове діловодство;
розрахунок заробітної плати персоналу;
вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.
Глава 1. Платформа і конфігурація
Глава 2. Загальна концепція
Глава 3. Система допомоги
Глава 4. Загальні принципи роботи
Глава 5. Облікова політика з персоналу
Глава 6. Набір персоналу
Глава 7. Планування зайнятості персоналу
Глава 8. Оцінка персоналу за компетенціями
Глава 9. Мотивація
Глава 10. Планування відпусток
Глава 11. Облік кадрів підприємства
Глава 12. Регламентований облік
Глава 13. Персоніфікований облік для ПФР
Глава 14. Розрахунок зарплати
Глава 15. Облік доходів і обчислення податку доходи фізичнихосіб
Глава 16. Управлінська зарплата
Глава 17. Сервісні функції
Глава 18. Адміністрування
Глава 19. Огляд конфігуратора

Книги та підручники з дисципліни Основи бухгалтерського обліку:

 1. Нуретдінов І. Г .. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 2010 - 2010 рік
 2. Харитонов Сергій Олександрович, Чистов Дмитро Володимирович. Секрети професійної роботи з «1С: Бухгалтерією 8». Банк і каса. Навчальний посібник. - М .: ТОВ «1С-Паблішинг», 2008. - 321 с. - 2008
 3. Соколова Є. С .. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ. -2008. - 200 с. - 2008
 4. Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. Етапи розвитку бухгалтерського обліку: навчальний посібник Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 100 с. - 100 екз. - 2007
 5. Кондраков Н. П. Кондраков І. Н .. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. М .: ТК Велбі, Проспект - 2006 рік
 6. Палій В. Ф .. Управлінський облік витрат і доходів (з елементами фінансового обліку). - М .: ИНФРА-М, 2006. - 279 с. - 2006 рік
 7. Кондраков Н. П .. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 448 с. - 2006 рік
 8. Райе Ентоні. Викриття таємниць бухгалтерського обліку. Як розібратися в бухгалтерській звітності й у фінансовому аналізі / Пер. з англ. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2006. - 352 с. - 2006 рік
 9. Иосифова О. Н .. Практикум з бухгалтерського фінансового обліку. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, +2005. - 72 с. - 2005 р
 10. Михалкевич А. П .. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: Учеб. допомога. 2-е изд., Перераб. і доп., - Мн .: ТОВ "Місанта", ТОВ "ФУАінформ", 2003. - 202 с. - 2003
 11. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 1. - 2000 рік
 12. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 2. - 2000 рік
 13. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 3. - 2000 рік
 14. Вещунова Н. Л., Фоміна Л. Ф .. Бухгалтерський облік: Учеб. допомога. - М.:, 2000. -496 С .: ил. - 2000 рік