« Попередня

Додаток А БЛАНК титульному аркуші ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Державна освітня установа вищої професійної освіти
"Тамбовський державний технічний університет"
Кафедра «Фінанси і кредит»
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Гол. фахівець Зав. кафедрою
Назва підприємства


« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

Додаток А БЛАНК титульному аркуші ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 1. Додаткові вимоги до заповнення аркуша 01 "Титульний лист
  При заповненні сторінки 1 титульного аркуша необхідно вказати: вид документа (1 - первинний, 3 - коригуючий); звітний (податковий) період, за який вона представлена; реквізит "N місяця" заповнюють тільки організації, обчислюється щомісяця авансові платежі виходячи з фактично одержаного прибутку, вказуючи порядковий номер звітного періоду. повне найменування податкового органу, до якого
 2. 1. Пояснення і рекомендації зі складання титульного аркуша бізнес-плану
  Титульний лист бізнес-плану не повинен містити зайвих подробиць, повинен бути лаконічним і привабливим. На титульному аркуші доцільно вказувати дані адресата, якому він прямує. Дуже важливо дати проекту коротка назва, яке потім може з'явитися на зовнішньої вивісці підприємства, в рекламних матеріалах, на упаковці і т. Д., Буде жити разом з бізнесом. Гарне назва
 3. Загальні вимоги
  Курсова робота оформляється відповідно до загальних правил оформлення рукописів. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 60 - 70-ти сторінок рукописного тексту, або 35 - 40 сторінок друкованого тексту. Курсова робота повинна мати титульний аркуш (дод. В), завдання (дод. Г), зміст (із зазначенням сторінок), список використаної літератури та додатку до роботи (якщо такі є). Сторінки
 4. Оформлення додатків
  Додатки розташовують у кінці роботи, після списку використаної літератури. Додатки розташовуються в порядку посилань на них по тексту роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки, із зазначенням номера додатка в правому куті аркуша. Наприклад: Додаток А. Всі додатки повинні бути вказані у змісті роботи, із зазначенням номера та
 5. 3.2 Бібліографічний опис книги
  Об'єктом опису є книга, брошура, інше разове однотомне або багатотомне видання, а також окремий том (випуск) багатотомного або серіального видання. На окреме видання книги складають монографічне БО, на багатотомну - зведене БО, що містить сукупність відомостей про видання в цілому або групі його томів. Джерела БС використовують в наступному порядку: титульний аркуш і його
 6. Вимоги до складання та оформлення звіту
  У звіті студенти повинні викласти матеріал, що відповідає в повній мірі на всі питання програми практики, а також результати виконання індивідуального завдання. Звіт складається на основі інформації, наданої фінансово-кредитною організацією, повідомленої на лекціях, бесідах, інструктажі, а також зібраної з літературних джерел. Звіт об'ємом 20 - 30 сторінок повинен включати: титульний
 7. Порядок заповнення декларації з податку на прибуток організацій
  Декларація з податку на прибуток організацій складається наростаючим підсумком з початку року, і відбиті в ній показники вказуються в повних рублях. У разі відсутності будь-яких окремих реквізитів або показників, передбачених у податковій декларації, у відповідному рядку ставиться прочерк. Декларація за податковий (звітний) період включає в себе листи і додатки, наведені в
 8. 6 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
  Метою переддипломної практики є збір практичного матеріалу для дипломної роботи. У процесі практики студенти повинні освоїти наступні види діяльності фінансово-кредитні організації та правові основи їх здійснення: розрахунково-касове обслуговування клієнтів; залучення та депозити тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб; оформлення різних видів кредитних і
 9. 7 ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  Процес написання дипломної роботи починається з періоду проходження студентом переддипломної практики, при цьому важливо розуміти, що переддипломна практика - це старт в майбутню трудову діяльність. Виконання дипломної роботи здійснюється відповідно до погодженим завданням і планом проходження практики, а також індивідуальним планом виконання. Такий план повинен стати основним керівним
 10. 6 НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ
  Керівник дипломної роботи надає наукову, теоретичну та методичну допомогу студенту в написанні дипломної роботи, систематично контролює виконання роботи, вносить певні корективи, дає рекомендації щодо доцільності прийняття того чи іншого рішення, а також представляє висновок про повну готовність дипломної роботи в цілому. Завдання наукового керівника на різних
 11. Послідовність кроків
  Збір та аналіз інформації про продукцію (послузі) ("Опис продукції (послуги)"). Збір та аналіз інформації по ринку збуту ("Маркетинг і збут продукції (послуг)"). Аналіз стану і можливостей підприємства та перспективності галузі ("Опис підприємства і галузі"). Визначення потреби і шляхів забезпечення площами, обладнанням, кадрами та іншими ресурсами (Виробничий план). Розрахунок
 12. 3 Вимоги до бланків документів підприємства
  Бланки підприємства виготовляються друкарським способом або за допомогою персонального комп'ютера і мають встановлений комплекс реквізитів і певний порядок їх розташування. Для виготовлення бланків в основному використовують формат паперу А4 (210x297) і А5 (148x210). Велика частина документів підприємства складається на бланках А4. Для невеликих листів, довідок використовуються бланки формату А5.
 13. Відомості, що відносяться до заголовку
  , Розкривають і пояснюють основний заголовок і уточнюють назву книги. У відомостях приводять інша назва вироб-ведення, вказане на виданні, відомості про вид, літературному жанрі, призначенні книги і т. П. Відомості вказують за формою титульного аркуша і призводять після основного або паралельного заголовка і перед кожними відомостями ставлять
 14. Область заголовка і відомостей про відповідальність
  містить заголовок книги разом з відомостями, що відносяться до нього, а також відомості про осіб та установах, які брали участь у створенні та підготовці книги до публікації. Основним джерелом БС є титульний аркуш і його різновиди, в тому числі поєднаний титульний аркуш, за відсутності титульного аркуша його замінює обкладинка (палітурка). В якості основного заголовка приводять заголовок книги,
 15. Порядок заповнення титульного аркуша декларації
  Сторінка 000001 титульного аркуша декларації заповнюється платником податку, за винятком розділу "Заповнюється працівником податкового органу". При заповненні необхідно вказати ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) і код причини постановки на облік (КПП). На першій сторінці титульного аркуша декларації вказується: вид документа (цифра 1 проставляється у разі подання
 16. 12.5. Облік бланків суворої звітності
  Бланки цінних паперів (квитанційні книжки, бланки посвідчень, дипломів і т. П.) Враховують на рахунку 03 "Бланки суворої звітності". Бланки звітності обліковуються в умовній оцінці 1 рубль за 1 бланк. Списання витрачених, а також зіпсованих бланків суворої звітності оформляється Актом про списання бланків суворої звітності (ф. 0504816). Форма застосовується також для списання
 17. 9 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  Дипломна робота оформляється відповідно до стандарту підприємства СПТ ТДТУ 07-97. Названий стандарт встановлює єдині правила та порядок оформлення дипломних робіт, виконуваних студентами Тамбовського державного технічного університету і є обов'язковим для викладачів і студентів університету. Дипломних робіт присвоюється позначення, що складається з літерного коду університету -