« Попередня Наступна »

Принципи здійснення валютного регулювання та контролю

 175.
Валютне регулювання - діяльність держави, спрямована на регламентування міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод з валютними цінностями.
Валютне регулювання здійснює Центральний банк Російської Федерації, встановлюючи порядок обов'язкового перекладу, вивезення та пересилання іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті, що належать резидентам. Також банк видає валютні ліцензії, проводить валютні інтервенції на головних валютних біржах країни - Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ) і Санкт-Петербурзької біржі.

Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю - Центральним банком Російської Федерації і Урядом РФ, а також їх агентами.
ТСМ ^^ ~
69
Агентами валютного контролю є організації, які відповідно до законодавчими актами можуть здійснювати функції валютного контролю. Агенти валютного контролю підзвітні відповідним органам валютного контролю.
Л
Г
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Принципи здійснення валютного регулювання та контролю

 1. Цілі та принципи правового регулювання валютних операцій
  Визначення принципів здійснення валютних операцій в РФ, повноважень і функцій органів і агентів валютного контролю, прав та обов'язків юридичних і фізичних осіб у відношення володіння, користування і розпорядження валютними цінностями, відповідальність за порушення валютного законодавства і, як наслідок, створення ефективного механізму впливу на учасників валютних операцій є
 2. 56. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Валютне регулювання - діяльність державних органів, спрямована на регламентування порядку здійснення валютних операцій, здійснювана на двох рівнях - нормативному та індивідуальному. Згідно з Федеральним законом від 22 липня 2008 р «Про валютне регулювання та валютний контроль» принципами валютного регулювання і валютного контролю в РФ є: - пріоритет економічних заходів в
 3. ТЕСТИ
  и Валютне регулювання виступає як связу- тзвена: і) між національної та світової економіками; національною економікою та міжнародними організаціями, іgt; національною економікою та світовим ринком валют. J До адміністративних інструментів валютного регу- щрованія відносять: і) інструменти грошово-кредитного регулювання; І) валютні інтервенції; і) обов'язковий продаж на
 4. Валютне регулювання
  одна з форм державного регулювання міжнародних економічних відносин, яка полягає в регулюванні міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютою та валютними цінностями. В. р. проводиться з метою урівноваження платіжних балансів, зміни структури імпорту або обмеження його, скорочення платежів за кордон; концентрації валютних ресурсів в руках
 5. Питання 62 Правове регулювання валютних операцій
  Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» до валютних опера-циям відносить операції, пов'язані з переходом права власності та інших прав на валютні цінності, в тому числі операції, пов'язані з використанням як засобу платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, а також ввезення, вивезення та пересилання в РФ і з РФ валютних цінностей,
 6. Валютний ризик
  пов'язаний з небезпекою понесення банком втрат у результаті зміни валютного курсу. Ключовим поняттям управління і регулювання валютного ризику є валютна
 7. Зміст
  Зміст ................................................. .......................... 3 1. Поняття валютної системи країни ................. ................. 5 1.1. Сутність, завдання і роль валютної системи ..................... 5 1.2. Елементи валютної системи .......................................... 7 1.3. Валютний курс, його регулювання і контроль ................ 10 2. Проблеми розвитку валютної РФ .................... ............. 17 2.1. Положення валютної стратегія в загальній економічній та інвестиційної політики
 8. ПИТАННЯ 58 Поняття і зміст валютного регулювання
  ВІДПОВІДЬ: Валютне регулювання являє собою діяльність державних органів, спрямовану на регламентування порядку здійснення валютних операцій. Основними принципами валютного регулювання і валютного контролю в Російській Федерації є: 1) пріоритет економічних заходів в реалізації державної політики у сфері валютного регулювання; 2) виключення невиправданого
 9. Банки як агенти валютного контролю
  При здійсненні валютних операцій необхідне дотримання валютного законодавства, в основному Федерального закону від 9октября 1992р. №3615 # x2011; 1 «Про валютне регулювання та валютний контроль» (в ред. Від 07. 07. 03) {3}. У РФ основним органом валютного регулювання і валютного контролю є Центральний банк РФ. Валютне регулювання спрямоване на захист і забезпечення стабільності
 10. Тема 1. Грошовий обіг у РФ.
  1. Грошова маса і грошова база. 2. Грошова емісія. Регулювання Банком Росії грошового обігу. 3. Валютний курс і операції на валютному ринку. Метою вивчення даної теми є розкриття змісту та форм грошового обігу. В рамках першого питання дається визначення грошових потоків в економіці та описується методика обчислення грошових агрегатів РФ, виявляється склад
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Назвіть основні форми валютного курсу і фактори, що впливають на відхилення валютного курсу від паритету купівельної спроможності. Які сучасні методи регулювання валютного курсу ви знаєте? Дайте визначення понять валютних відносин, національної та міжнародної валютних систем. Що таке міжнародна ліквідність, які її якісний і кількісний аспекти? - Назвіть етапи валютного
 12. Тема 9. Основи міжнародних валютних і розрахункових відношенні.
  Валютні відносини і валютна система. Елементи, еволюція світової валютної системи. Валютна система Росії. Європейська валютна система. Валютний курс як економічна категорія. Режим валютних курсів. Фактори, що впливають на валютний курс. Міжнародні розрахунки. Валютні кліринги. Платіжний баланс.
 13. Контрольні питання
  1. Що розуміється під валютними цінностями? Які операції банків називаються валютними? 2. У чому полягає відмінність між поточними валютними операціями і валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу? 3. Які валютні рахунки юридичних осіб # x2011; резидентів відкриваються в уповноважених банках? 4. Які рублеві рахунки нерезидентів відкриваються в уповноважених банках? 5. Які
 14. Зміст
  Введення 3 1. Валютний ринок: загальні положення 5 1.1. Поняття і структура валютного ринку 5 1.2. Класифікація валютних ринків 7 1.3. Учасники валютних ринків 11 1.4. Валютний курс і режими валютних курсів 14 2. Валютний ринок Росії 20 2.1. Проблеми формування валютного ринку Росії 20 2.2. Аналіз внутрішнього валютного ринку РФ в 2008 році 26 2.3. Перспектива розвитку валютного ринку
 15. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Закон РФ від 09.10.92 № 3615-1 «Про валютне регулювання та валютний контроль». Інструкція ЦБ РФ від 29.06.92 № 7 «Про порядок обов'язкового продажу підприємствами, об'єднаннями, організаціями частини валютної виручки через уповноважені банки і проведення операцій на внутрішньому валютному ринку», затверджена наказом ЦБ РФ від 29.06.92 № 02-104А. Інструкція ЦБ РФ від 27.02.95 № 27 «Про порядок організації