Головна
« Попередня Наступна »

Ухвалення грошових зобов'язань за рахунок коштів бюджету

 - Укладення бюджетополучатель договорів з організаціями, які виконують для нього роботи (послуги), в межах лімітів бюджетних зобов'язань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Ухвалення грошових зобов'язань за рахунок коштів бюджету

 1. Ліміт бюджетних зобов'язань
  - Граничний обсяг прав на прийняття одержувачем бюджетних коштів грошових зобов'язань, оплачуваних за рахунок бюджету.
 2. Авуари
  (1) грошові кошти банку в іноземній валюті на його рахунках в іноземних банках-кореспондентах, що виконують фінансові операції за дорученням даного банку; кошти країни, держави за кордоном називають іноземними авуарами. За рахунок авуарів можна робити платежі за кордоном і погашати зобов'язання; (2) будь-які види грошей, грошових коштів, цінних паперів (готівкові та безготівкові гроші,
 3. Грошові нагромадження
  органів державної влади та місцевого самоврядування утворюються за рахунок доходів і надходжень поточного фінансового року, не використаних в ході виконання відповідного бюджету або державного позабюджетного фонду і призначених для фінансування видатків у наступні періоди. Грошові нагромадження органів державної влади та місцевого самоврядування проявляються у формі
 4. Склад активів і приватних змін цін на них.
  Залежно від того, якими активами і зобов'язаннями володіє організація, вплив зміни цін на фінансові результати і капітал може бути різним. Вартість окремих груп активів і зобов'язань є фіксованою безвідносно до можливих майбутніх змін цін на товари і послуги. До таких статей можуть бути віднесені статті грошових коштів, дебіторської та кредиторської
 5. 10.3. Облік прийнятих бюджетних зобов'язань поточного року і бюджетних асигнувань
  Одержувачі бюджетних коштів, органи, що організують виконання бюджетів, ведуть облік прийнятих бюджетних зобов'язань на рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року". Суми прийнятих бюджетних зобов'язань відображають за кредитом рахунка 050201000 в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних
 6. Управління поточними зобов'язаннями за розрахунками
  Поточні зобов'язання за розрахунками характеризують найбільш короткостроковий вид використовуваних підприємством позикових коштів, формованих їм за рахунок внутрішніх джерел. Основні особливості поточних зобов'язань за розрахунками: 1. Чи є для підприємства безкоштовним джерелом використовуваних позикових коштів. 2. Виражений в днях обороту, впливає на тривалість фінансового циклу
 7. § 2. Визначення моменту виконання зобов'язань при розрахунках за цивільно-правовим зобов'язанням.
  Порядок визначення моменту виконання зобов'язань платниками та кредитними організаціями при безготівкових розрахунках за цивільно-правовим зобов'язанням законодавством чітко не врегульовано. Тому це питання вирішується через правозастосовчу практику. Загальний принцип визначення моменту виконання зобов'язання цивільно-правового характеру при безготівкових розрахунках визначений через
 8. 4. Фінансові ресурси підприємства
  Фінансові ресурси підприємства є частиною фінансових ресурсів суспільства, і можуть бути визначені як сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені, позикові кошти), призначених для виконання фінансових зобов'язань підприємства, фінансування поточних та інвестиційних витрат, стимулювання персоналу. Спочатку фінансові ресурси формуються при
 9. Одноосібне володіння
  (sole proprietorship), як підказує назва, є власністю однієї особи і невіддільне від власника. Активи, зобов'язання та доходи такої фірми є активами, зобов'язаннями та доходами її власника. Фінансування можливе або за рахунок власних коштів власника, або за рахунок позик, які власник отримує від третіх осіб. Власник відповідає своїм майном за всіма
 10. Питання 50 Власний капітал підприємства
  Власний капітал підприємства являє собою різницю між сумою активів і сумою зовнішніх зобов'язань підприємства. Його величина може бути визначена тільки розрахунково на основі даних балансу. Складові власного капіталу - це статутного (складеного) капітал організації, статутний фонд унітарного підприємства, додатковий капітал, резервний капітал, фонди організації / підприємства,
 11. Переклад на інший рахунок організації
  При списанні за платіжним ордером грошових коштів з одного рахунку організації для їх зарахування на інший рахунок організації (наприклад, повернення коштів з депозитного рахунку з урахуванням нарахованих відсотків I тов на розрахунковий рахунок) документ вводиться з операцією Переклад на інший рахунок організації. При списанні грошових коштів на інший рахунок їх одержувачем явтляется сама організація, тому реквізит
 12. Чим відрізняється платоспроможність від ліквідності?
  Платоспроможність - це можливість погашення в строк і в повному обсязі своїх боргових зобов'язань. Поняття «платоспроможність» і «ліквідність» часто змішують, однак можуть виникати ситуації, коли баланс ліквідний, а підприємство неплате-жеспособно. Наприклад, настав термін погашення зобов'язань, а грошових коштів немає. Можна сказати, що показники ліквідності дозволяють оцінити
 13. 1. Операції та угоди комерційних банків.
  Діяльність комерційних банків в Російській Федерації регулюється законом «Про банки і банківську діяльність», Цивільним кодексом РФ і іншими законодавчими нормативними актами. У відповідності з цими законами до банківських операцій належать: - залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади; - Розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок; -
 14. 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
  (cash ratio). Kал = кошти короткострокові зобов'язання Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, точніше на дату складання балансу. Цей показник можна розглядати як характеристику платоспроможності. Поняття платоспроможності відображає не тільки можливість розплатитися по короткострокових зобов'язаннях,
 15. Глава 5. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ
  Банківська гарантія - це зобов'язання банку, в силу якого кредитор має право пред'явити вимогу банку про оплату грошового зобов'язання боржника. В якості гаранта може виступати будь-яка інша кредитна або страхова організація. Особа, перед яким гарант зобов'язується сплатити борги, називають принципалом, а кредитора - бенефіціаром. При цьому банк повинен виконати свої зобов'язання тільки
 16. Банківська гарантія
  письмове зобов'язання, в силу якого банк, інша кредитна або страхова організація (гарант) повинні сплатити кредитору прінціпіала (беніфіціари) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму при наданні бенефіціаром письмової вимоги про її сплату (ст. 3658 ЦК України). Принциповий є боржник, на прохання якого гарант дає письмове зобов'язання
 17. Переклад на інший рахунок організації
  При складанні платіжного доручення на перерахування коштів з одного рахунку на інший (наприклад, з розрахункового рахунку організації в одному банку на розрахунковий рахунок організації в іншому банку) документ вводиться з операцією Переклад на інший рахунок організації. При переказі грошових коштів на інший рахунок їх одержувачем яв- | яется сама організація, тому реквізит Одержувач для даної спершись
 18. Застава
  спосіб забезпечення зобов'язання, при якому кредитор-заставодержатель набуває право у разі невиконання боржником зобов'язання одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими
 19. 9.2. Сутність казначейського контролю на різних етапах його проведення
  Бюджетний контроль, як і фінансовий контроль в цілому, повремени проведення підрозділяється на попередній, поточний і наступний. Попередній контроль? Це контроль, що проводиться до здійснення фінансових операцій на стадії складання, розгляду і затвердження кошторисів доходів і видатків, договірних угод та інших документів і спрямований на попередження неефективного та нецільового
 20. Зобов'язання грошові
  повинні бути виражені в рублях, у грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових