« Попередня Наступна »

Проблема переваг


У цій главі ми розглядаємо процес вибору споживачем якогось товару. Питання про бюджетному обмеженні - тільки частина проблеми: відповідь на нього дозволяє опредёліть можливий набір товарів, що може дозволити собі придбати споживач при існуючому рівні цін і доходів.
 Однак вибір покупця залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарів. Цій темі і буде присвячений наступний етап нашого дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Проблема переваг

 1. 2.3 Характеристика основних етапів системного аналізу
  Діагностика проблеми. Встановлення проблеми. Точне формулювання проблеми. Аналіз логічної структури проблеми. Розвиток проблеми в минулому і майбутньому. Зовнішні зв'язки проблеми з іншими проблемами. Принципова разрешимость
 2. Глобальні проблеми
  загальносвітові, загальнолюдські проблеми розвитку. До категорії глобальних відносять коло проблем, тісно переплетених між собою, що носять загрозливий для людства характер, аж до знищення цивілізації, і вимагають для свого термінового вирішення спільних дій усього світового співтовариства. До глобальних проблем належать: роззброєння і конверсія військового виробництва; екологічна проблема;
 3. Виявлення передбачуваних причин виникнення проблеми (базові проблеми).
  З цією метою для кожної проблеми-симптому за певною схемою виявляються проблеми-причини їх виникнення. Виявлення проблем-причин можна здійснити в наступних напрямках: дії конкурентів; поведінку споживачів; зміни в діяльності самої компанії; зміни зовнішнього середовища
 4. Рекомендації з побудови «дерева проблем».
  Мається якесь безліч проблемних питань, що становлять проблематику менеджменту організації, це безліч містить конкретні проблеми, кожна з яких ха-теризується певними параметрами, які вказують на приналежність проблеми до певного типу проблем. Для побудови «дерева проблем» необхідно розбити проблемне безліч, асоційоване з кожним типом проблем на
 5. 2.1. Проблеми управління маркетингом і проблеми маркетингових досліджень
  2.1. Проблеми управління маркетингом і проблеми маркетингових
 6. 5. Проблеми, що впливають фактори
  У процесі діяльності підприємства виникали наступні проблеми: затримки фінансування замовлень з ремонту ДТА з боку клієнтів; проблеми з фінансуванням розробок у підприємств - замовників і брак коштів на придбання дорогого устаткування у фірми; відсутність замовлень за напрямком - Виготовлення прецизійних деталей пояснюється кризою у підприємств
 7. Проект "Ресори"
  Проблеми за цим проектом полягають в основному у відсутності фінансування, конкретніше - у фінансових проблемах
 8. Проект "Торсіонні вали" (кінець 80-х років 20 століття)
  Проблеми за цим проектом полягають в основному у відсутності фінансування, конкретніше - у фінансових проблемах
 9. Проблеми, що впливають фактори Проблеми
  У компанії спостерігаються проблеми, пов'язані з залученням фінансових коштів, а саме - низька платоспроможність замовників. Вплив зовнішніх факторів негативного впливу на діяльність підприємства негативний вплив становлять високі ставки податків і нестабільність економіки. Позитивний вплив Компанії вдалося з гідністю вийти з економічної кризи 1998 р і збільшити свій
 10. ЗМІСТ
  Введение...3 1. Банківські послуги: економічний зміст і проблеми предоставления...4 2. Можливі шляхи вирішення проблем ... ... 6 3. Перспективи надання банківських послуг ... ... 9 Заключение...12 Список використаних джерел та літератури ... 13
 11. Проблема демографічного оптимуму.
  Оптимум демографічний - найбільш раціональний з погляду обраного критерію тип відтворення населення. Проблема демографічного оптимуму була поставлена ??Платоном і Аристотелем в розрахунках чисельності населення ідеальної держави. Потім ця проблема вивчалася Стокгольмської економічною школою (К. ??Вікселль, Г. Мюрдаль). В основі проблеми оптимуму лежить таке явище як тиск
 12. 2.4. Проблеми розвитку малих підприємств в процесі здійснення інноваційної діяльності.
  У процесі дослідження процесу взаємодії малого і великого бізнесу були виявлені наступні проблеми малих
 13. Усвідомлення проблеми.
  Процес купівлі починається з того, що покупець усвідомлює проблему або потребу. По минулому досвіду людина знає, як впоратися з цим спонуканням, і його мотивація орієнтується убік класу об'єктів, здатних задовольнити виниклі спонукання. На цьому етапі діячеві ринку необхідно виявити обставини, які зазвичай підштовхують людину до усвідомлення проблеми. Слід з'ясувати: а) які
 14. Контрольна робота
  Варіант I У чому полягає проблема глобалізації економіки? Що таке валютний курс? Опишіть функції МВФ. Назвіть причини Європейської інтеграції. Варіант II Назвіть етапи становлення світового господарства. У чому полягає проблема конкурентоспроможності? Опишіть функції ООН та організацій, що знаходяться під її егідою. Назвіть наслідки екологічної проблеми для світової економіки. варіант
 15. Причини і сутність глобалізації світових фінансів
  Основою глобалізації світових фінансових ринків є глобалізація виробничого процесу, коли внутрішній, національний ринок підпри- ємств-резидента втратив для нього своє першорядне значення і фірма більше не орієнтується на власну країну і займається задоволенням таких потребнхтей і на такому рівні, які були б характерні для всього світу. Виникає глобальний життєвий
 16. Метод сценаріїв
  є засобом первинного впорядкування проблеми та засобом отримання та збору інформації про взаємозв'язки проблеми з іншими проблемами про можливі і ймовірних напрямках майбутнього розвитку. Метод названий за аналогією з добре відомою і ретельно відпрацьованою технологією написання кіносценаріїв. На відміну від методу сценаріїв метод «Дельфі» передбачає попереднє ознайомлення залучаються