Головна
« Попередня Наступна »

1.3. Проблеми пошуку тематичної інформації в глобальній мережі Internet

 Кількість інформаційних сайтів в глобальній мережі Internet в даний час наближається до мільярда і постійно зростає, у зв'язку з чим проблема відшукання тематичної інформації стає все більш актуальною.
Найбільш потужні пошукові системи охоплюють окремо не більше 16% наявних документів, при цьому сукупний охоплення, тобто частка документів, проіндексованих хоча б однієї пошуковою машиною, не перевищує 40% всього обсягу інформації [24].
 Зокрема, інформацію про сільськогосподарському виробництві у Волгоградській області можна отримати на сайті www.avtlg.ru/~agroinf.
Застосовувані системи для пошуку інформації можна поділити на дві великі групи, орієнтовані на виконання різних завдань: пошукові машини (search engines), такі як AltaVista. com, aport.ru; rambler.ru, yandex.ru і пошукові каталоги (Yahoo.com, Weblist.ru, bankreferatov.ru).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1.3. Проблеми пошуку тематичної інформації в глобальній мережі Internet

 1. Глобальні проблеми
  загальносвітові, загальнолюдські проблеми розвитку. До категорії глобальних відносять коло проблем, тісно переплетених між собою, що носять загрозливий для людства характер, аж до знищення цивілізації, і вимагають для свого термінового вирішення спільних дій усього світового співтовариства. До глобальних проблем належать: роззброєння і конверсія військового виробництва; екологічна проблема;
 2. Інформаційний пошук
  (Information retrieval). Інформаційний пошук (ІП) (англ. Information retrieval) - процес пошуку неструктурованої документальної інформації та наука про це пошуку. Термін «інформаційний пошук» був вперше введений Кельвіном Муром в 1948 р в його докторської дис-сертації, опублікований і вживається в літературі з 1950 р Спочатку системи автоматизованого інформаційного пошуку, або
 3. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  У другій половині 20 ст. - Початку 21 ст. людство зіткнулося з комплексом глобальних проблем, що загрожують існуванню цивілізації. Вони знаходяться в такій взаємозв'язку і єдності, що їх рішення вимагає кардинально нових, концептуальних підходів. Глобальні проблеми можуть вирішуватися лише шляхом співробітництва всіх держав, що входять в систему світового
 4. Фактографический пошук
  - Процес пошуку фактів, відповідних інформаційним запитом. До фактографическим даними відносяться відомості, витягнуті з документів, як первинних, так і вторинних і одержувані безпосередньо з джерел їх виникнення. Розрізняють два види пошуку: Документально-фактографічний, полягає в пошуку в документах фрагментів тексту, що містять факти. Фактологічний (опис фактів),
 5. Інформаційний пошук як наука.
  Інформаційний пошук - велика міждисциплінарна область науки, що стоїть на перетині когнітивної пси-хологіі, інформатики, інформаційного дизайну, лінгвістики, семіотики, та бібліотечної справи. Інформаційний пошук розглядає пошук інформації в документах, пошук самих документів, витяг метаданих з документів, пошук тексту, зображень, відео та звуку в локальних реляційних базах
 6. 4.5. САМОІНФОРМІРОВАНІЕ
  Самоінформірованіе - УТО діяльність, напраатенная на пошук інформації за власною ініціативою. Такий пошук може осуцюстілят'сн у формі отримання усних довідок або вибору та аналізу письмових робочих документів. Кожен співробітник займається самоііформірованісм. т. е. получаст необхідні йому дані при бесідах з керівником, співробітниками та колегами, а також при читанні відповідних
 7. Пошук інформації.
  Зацікавлений споживач може зайнятися, а може і не зайнятися пошуками додаткової інформації. Все залежить від значимості покупки і ступеня інформованості споживача. У пошуках потрібної інформації людина може вишукувати друковані матеріали, телефонувати друзям і т. П. Зазвичай розрізняють: особисті джерела (сім'я, друзі, сусіди, знайомі), комерційні джерела (реклама, продавці, виставки та
 8. Повнотекстовий пошук
  - Пошук по всьому вмісту документа. Приклад повнотекстового пошуку - будь-який інтернет-пошуковик, наприклад. Як правило, повнотекстовий пошук для ус- корения пошуку використовує попередньо вишикувані індекси. Найбільш поширеною технологією для індексів повнотекстового пошуку є інвертовані
 9. 2. Міжнародний бізнес в глобальній економіці
  Основні причини для збереження поточних тенденцій в міжнародному бізнесі: Превалювання глобальної економічної ідеології, що базується на принципах ринкової системи. Переважання економічної ідеології, що веде до усунення бар'єрів у міжнародній торгівлі (до зростання транскордонної торгівлі) і при переміщенні зарубіжних інвестицій. Переважна більшість населення живе в країнах з
 10. Пошук інформації в довідниках
  Для швидкого переходу до потрібної рядку довідника можна використовувати режим швидкого пошуку. Для виконання швидкого пошуку в списку необхідно помістити курсор в потрібну колонку і набирати на клавіатурі шукане значення. У разі виявлення курсор встановлюється в списку на знайдений об'єкт. Якщо пошук здійснюється в ієрархічному довіднику, то пошук проводиться тільки в поточній групі. Для
 11. Тематичний глосарій
  Тематичний