Головна
« Попередня Наступна »

Програма

 - Це розроблюваний і реалізовується комплекс завдань і заходів (заходів), що мають певний зміст і спрямованих на досягнення кінцевої мети. Соціальні програми - один з видів програм, які бувають економічними, виробничими, науково-технічними, організаційно-управлінськими, комплексними.
За рівнем розробки та реалізації програми бувають президентськими, федеральними, регіональними, місцевими, а також - підприємств. З урахуванням фактору часу ці програми можуть бути довгостроковими (5-7 років), середньостроковими (3-5 років), короткостроковими (1-3 роки), поточними або оперативними (до 1 року).
Зміст програмно-цільового управління можна представити в наступному вигляді:
мета програми (що повинно бути досягнуто в підсумку);
складові цілі, завдання, перелік заходів - що потрібно зробити для досягнення кінцевої мети);
ресурсне забезпечення - інформаційне, матеріальне, фінансове, трудове (які ресурси і в якому обсязі потрібні для реалізації програми);
тимчасова характеристика програми - на який період часу розрахована програма;
організаційна структура, включаючи керівника програми і ланки, відповідальні за виконання завдань, заходів і взаємодія між ними (який механізм організації управління реалізацією програми);
обліковий, звітний і контрольний механізм чи механізм зворотного зв'язку (як відстежується і оцінюється виконання програми);
корективи змісту та механізмів реалізації програми - які зміни слід внести у зміст і реалізацію програми;
підведення підсумків, закінчення і закриття програми (як, і наскільки виконана програма).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Програма