« Попередня Наступна »

Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації

 - Перелік зовнішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік з поділом на незв'язані (фінансові) та цільові іноземні запозичення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації

 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
  - Перелік внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень на черговий фінансовий рік за видами запозичень, загальний обсяг запозичень, що спрямовуються на покриття дефіциту бюджету та погашення державних, муніципальних боргових
 2. 4.4. Державні і муніципальні позики
  Державні і муніципальні позики - це грошові ресурси, залучені для покриття дефіциту відповідного бюджету від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій на підставі укладених договорів, за якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти як позичальників або
 3. 14.2. Зміст, форми і методи державних і муніципальних запозичень
  Державні і муніципальні запозичення, що є головним способом покриття бюджетного дефіциту, являють собою передачу в розпорядження органів державної влади та органів місцевого самоврядування коштів, які позичальник зобов'язується повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (доходу в іншій формі) на суму запозичення. Метою проведення запозичень є отримання органами
 4. Питання 4. Фінансові зобов'язання і виступ держави в якості сторони в кредитних відносинах
  Відповідно до чинного законодавства грошові зобов'язання від імені держави приймають на себе Міністерство фінансів РФ і Центральний банк РФ (Банк Росії). Згідно ст. 50 Закону про Центральний банк РФ, цей банк представляє інтереси Російської Федерації у взаєминах з центральними банками іноземних держав, а також у міжнародних банках та інших міжнародних
 5. 3.2. Особливості аналізу ризиків при кредитування під-ванні суб'єктів РФ і муніципальних утворень
  3.2.1. Основні поняття Конституція РФ встановлює шість видів суб'єктів РФ (далі - СРФ): республіка у складі РФ; край; область; місто федерального значення; автономна область; автономний округ. Всі вони рівноправні у відно-шениях з федеральними органами влади. Муніципальне утворення (далі - МО) - це міське, сільське поселення, муніципальний район, міський округ, частина території
 6. Висновки
  Державні запозичення являють собою ту частину державних кредитних відносин, в якій держава виступає в якості позичальника. Державні запозичення як економічна категорія втілюють у собі риси фінансів і кредиту. За своїм цільовим призначенням - це категорія фінансів, а за методами мобілізації ресурсів (повернення, терміновість, платність) - категорія кредиту.
 7. 14.3. Обслуговування державного та муніципального боргу
  Для успішного здійснення обслуговування державного або муніципального боргу ключову роль відіграє політика запозичень. Граничний обсяг державного (муніципального) боргу та граничні обсяги державних запозичень регулюються Бюджетним кодексом. Граничний обсяг державного боргу для кожного рівня бюджету встановлюється щорічно при затвердженні закону або нормативного
 8. 14.4. Управління державним і муніципальним боргом
  Борг держави, як і фінанси в цілому, може являтися інструментом і об'єктом управління. В якості інструменту управління державний і муніципальний борг забезпечує можливість органам державної влади та органам місцевого самоврядування впливати на грошовий обіг, фінансовий ринок, інвестиції, виробництво, зайнятість, організацію населенням своїх заощаджень і багато
 9. Аналіз виконання цільових програм.
  Відомості про виконання цільових програм, підпрограм і окремих їх етапів, замовником по яких є відомство, із зазначенням причин невиконання бюджетного розпису за звітний період представляються в додатку до пояснювальної записки (ф. 0503166). Крім того, необхідно відобразити види використовуваних цільових іноземних кредитів відповідно до Програми державних зовнішніх запозичень,
 10. Управління зовнішнім боргом
  набір заходів із запобігання або пом'якшення боргової кризи. У їх числі економічні заходи (мінімізація величини зовнішніх запозичень, реструктуризація накопичень заборгованості, підвищення ефективності використання залучених фінансових ресурсів, підвищення можливостей державного бюджету щодо обслуговування зовнішнього боргу), політичні (підтримання політичної стабільності в країні і