Головна
« Попередня Наступна »

Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень

 - Перелік внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень на черговий фінансовий рік за видами запозичень, загальний обсяг запозичень, що спрямовуються на покриття дефіциту бюджету та погашення державних, муніципальних боргових зобов'язань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень

 1. 4.4. Державні і муніципальні позики
  Державні і муніципальні позики - це грошові ресурси, залучені для покриття дефіциту відповідного бюджету від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій на підставі укладених договорів, за якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти як позичальників або
 2. 3.2. Особливості аналізу ризиків при кредитування під-ванні суб'єктів РФ і муніципальних утворень
  3.2.1. Основні поняття Конституція РФ встановлює шість видів суб'єктів РФ (далі - СРФ): республіка у складі РФ; край; область; місто федерального значення; автономна область; автономний округ. Всі вони рівноправні у відно-шениях з федеральними органами влади. Муніципальне утворення (далі - МО) - це міське, сільське поселення, муніципальний район, міський округ, частина території
 3. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  1. Державний борг суб'єкта Російської Федерації - сукупність боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації. 2. Державний борг суб'єкта Російської Федерації повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у власності суб'єкта Російської Федерації майном, що є скарбницю суб'єкта Російської Федерації. 3. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації
 4. 14.2. Зміст, форми і методи державних і муніципальних запозичень
  Державні і муніципальні запозичення, що є головним способом покриття бюджетного дефіциту, являють собою передачу в розпорядження органів державної влади та органів місцевого самоврядування коштів, які позичальник зобов'язується повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (доходу в іншій формі) на суму запозичення. Метою проведення запозичень є отримання органами
 5. Перспективний фінансовий план
  - Документ, що формується на основі середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти і містить дані про прогнозні можливостях бюджету щодо мобілізації доходів, залученню державних або муніципальних запозичень і финансирова-нию основних витрат
 6. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта РФ, муніципального боргу
  1. Законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет, правовим актом органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет на черговий фінансовий рік повинен бути встановлено верхню межу боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу із зазначенням у тому числі граничного обсягу зобов'язань за державним або муніципальним гарантіям. 2. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта
 7. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації
  - Перелік зовнішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік з поділом на незв'язані (фінансові) та цільові іноземні
 8. Консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації
  Бюджет суб'єкта Російської Федерації і звід бюджетів муніципальних утворень, що знаходяться на його території, складають консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145
 9. Державний борг Російської Федерації
  1. Державним боргом Російської Федерації є боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права. 2. Державний борг Російської Федерації повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у федеральній власності майном, що становлять
 10. Державний борг Російської Федерації: зміст, форми і динаміка розвитку
  Обсяг непогашених боргових зобов'язань держави називається державним боргом. Загальне поняття державного боргу Російської Федерації, його склад, принципи управління та порядок обслуговування законодавчо закріплені в Бюджетному кодексі Російської Федерації. У державний борг Російської Федерації входять боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними
 11. Неподаткові доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  Неподаткові доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації формуються відповідно до статей 41-46 цього Кодексу, в тому числі за рахунок частини прибутку унітарних підприємств, створених суб'єктами Російської Федерації, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, в розмірах, що встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської
 12. Взаємозв'язок державної цивільної та муніципальної служби
  Федеральний закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» підготовлений з метою регламентації питань державної цивільної служби як одного з видів державної служби Російської Федерації, передбачених Федеральним законом «Про систему державної служби Російської Федерації». Стаття 3 Федерального закону «Про державну цивільну службу Російської
 13. Бюджетна система Російської Федерації
  Заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145
 14. Міжмуніципальне співробітництво
  1. З метою організації взаємодії органів місцевого самоврядування, вираження і захисту загальних інтересів муніципальних утворень в кожному суб'єкті Російської Федерації утворюється рада муніципальних утворень суб'єкта Російської Федерації. 2. З метою організації взаємодії муніципальних утворень, рад муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації, вираження і захисту
 15. 14.2. Державний і муніципальний борг
  Борги бюджетів різних рівнів в силу особливостей запозичень, відрізняються. Державним боргом Російської федерації є боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, включаючи зобов'язання за державними гарантіями, наданих Російською
 16. Класифікація видів державних внутрішніх боргів Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації
  - Це угруповання боргових зобов'язань Уряду Російської Федерації і виконавчих органів державної влади суб'єктів РФ. Класифікація включає боргові зобов'язання по державних цінних паперів, борги за залученими і непогашеними кредитами, а також боргові зобов'язання по компенсації вкладів
 17. 9. Державні фінанси
  Бюджетна система України складається з трьох рівнів: перший рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; Другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; третій рівень - місцеві бюджети. Консолідований бюджет Російської Федерації складають федеральний бюджет і консолідовані
 18. Витратні зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень
  - Обумовлені законом, іншим нормативним правовим актом, договором або угодою обов'язки Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень надати фізичним або юридичним особам, органам державної влади, органам місцевого саомуправленія, іноземним державам, міжнародним організаціям, і іншим суб'єктам міжнародного права кошти відповідного
 19. Державний і муніципальний борг.
  У відповідності зі ст. 6. БК РФ державний чи муніципальний борг - зобов'язання, що виникають з державних або муніципальних запозичень, гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання відповідно до видами боргових зобов'язань, встановленими БК РФ, прийняті на себе РФ, суб'єктом РФ чи муніципальній освітою; зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в