« Попередня Наступна »

Розрахунок рентабельності (майна)


Рентабельність активів = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / середня величина активів -100.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Розрахунок рентабельності (майна)

 1. 3.11. Показники рентабельності
  Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 2. Розрахунок рентабельності продажів (продукції)
  Рентабельність продажів = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / виручка від реалізації -
 3. Розрахунок рентабельності інвестицій
  Рентабельність інвестицій = прибуток, (до сплати податку) / валюта балансу - величина короткострокових зобов'язань -
 4. 9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
  Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансові результати. 2. Елементи операційних витрат. 3. Розрахунок показників прибутковості акцій. На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку з цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним показником
 5. 81. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Формула Дюпона.
  Показники рентабельності характеризують ефективність діяльності підприємства. Ефективність - величина завжди відносна. Найважливішими показниками рентабельності є: Рентабельність продажів = комерційна маржа. Рентабельність СК - це орієнтир для вкладення в підприємство зовнішніх інвестицій, тобто для зовнішніх інвесторів. Вони дивляться на те, яка рентабельність СК, від чого залежить
 6. Економічна рентабельність (ЕР)
  Економічна рентабельність - це співвідношення фінансового результату із засобом його досягненнями. ЕР = НРЕІ / Активи х 100% (3.1) В якості фінансового результату виступає нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ), а в якості засоби його досягнення - величина активів у формі оборотного і основного капіталу. Достатній рівень економічної рентабельності свідчить про
 7. Розрахунок рентабельності поточних активів
  Рентабельність поточних активів = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / середня величина поточних активів -
 8. Розрахунок рентабельності власного капіталу
  Рентабельність власного капіталу = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / величина власного капіталу -
 9. Розрахунок рентабельності позикових коштів
  Рентабельність позикових коштів = відсоток за користування кредитами / сума кредитів -
 10. Коефіцієнт рентабельності
  Коефіцієнт рентабельності являє собою відношення загальної поточної вартості майбутніх приток грошових коштів до первісної інвестиції (ТС / І). Цей коефіцієнт використовується як засіб розташування проектів в порядку спадання їх привабливості. Якщо коефіцієнт рентабельності більше 1, тоді вам слід прийняти даний проект. Коефіцієнт рентабельності має перевагу в
 11. 10.3. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
  Факторний аналіз рентабельності активів може бути проведений з використанням методу ланцюгових підстановок на основі вищезгаданих моделей факторних систем. Розглянемо, наприклад, методику визначення на рентабельність активів таких факторів, як зміна коефіцієнта оборотності активів і рентабельності продажів по моделі:. При цьому використовуємо різновид методу ланцюгових підстановок для
 12. 3.11.3. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів
  Показники рентабельності підприємства та продукції взаємопов'язані. Цей взаємозв'язок може бути проілюстрована наступною формулою: Робра. акт. - Пчист, / АЦСР - (Пчист / Срп) (Срп / АцСР), т. Е. Робра. акт. - РРП Коб. де АцСР - середня величина оборотних активів, руб., Коб, - коефіцієнт оборотності оборотних активів. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, можна визначити ступінь впливу таких
 13. Маржа прибутку, дохідна маржа.
  Показником, що характеризує стабільне зростання і ефективність використання ресурсів банку, є рентабельність активів: Чистий прибуток. . , Рентабельність активів = | (4.1 /) Активи Використовуючи факторний аналіз (послідовне вивчення впливу кількісних, якісних і структурних факто-рів), рентабельність активів {рис. 19) можна записати як Рентабельність активів - = Дохідна маржа -
 14. Метод визначення рентабельності на основі простої норми прибутку.
  У вітчизняній літературі цей критерій найчастіше іменується показником розрахункової рентабельності капітальних вкладень. Основу методу визначення простий норми прибутку (Simple rate of return) становить чиста сукупна прибуток, одержуваний за весь період реалізації бізнес- проекту, а також приваблюваний обсяг інвестицій (капітальних вкладень). Для розрахунків використовується формула: Pp = ^ Т, (19) де
 15. Рентабельність
  Рентабельність на відміну від прибутку підприємства, яка б показала ефект підприємницької діяльності, характеризує ефективність цієї діяльності. Рентабельність - відносний показник, що відображає ступінь прибутковості підприємства. У ринковій економіці існує система показників рентабельності. Рентабельність продукції можна розрахувати як по всій реалізованої продукції, так і по
 16. Моделювання показників прибутковості і рентабельності
  Моделювання показника рентабельності капіталу підприємства забезпечує створення пятифакторную моделі рентабельності, що включає в себе всі п'ять показників інтенсифікації використання виробничих ресурсів: PSUM A. Г. п Л7 1 січня - (+ +) P = P * N = N = N_ = NNN до N до FEFEFENNNNNN Ця модель дозволяє виділити п'ять факторів інтенсифікації: U / N- оплатоемкость продукції,