Головна
« Попередня Наступна »

Витратні зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень

 - Обумовлені законом, іншим нормативним правовим актом, договором або угодою обов'язки Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень надати фізичним або юридичним особам, органам державної влади, органам місцевого саомуправленія, іноземним державам, міжнародним організаціям, і іншим суб'єктам міжнародного права кошти відповідного бюджету.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Витратні зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень

 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
  - Перелік внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень на черговий фінансовий рік за видами запозичень, загальний обсяг запозичень, що спрямовуються на покриття дефіциту бюджету та погашення державних, муніципальних боргових
 2. 4.4. Державні і муніципальні позики
  Державні і муніципальні позики - це грошові ресурси, залучені для покриття дефіциту відповідного бюджету від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій на підставі укладених договорів, за якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти як позичальників або
 3. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта РФ, муніципального боргу
  1. Законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет, правовим актом органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет на черговий фінансовий рік повинен бути встановлено верхню межу боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу із зазначенням у тому числі граничного обсягу зобов'язань за державним або муніципальним гарантіям. 2. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта
 4. Бюджет суб'єкта Російської Федерації (регіональний бюджет)
  - Форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного суб'єкта Російської
 5. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  1. Державний борг суб'єкта Російської Федерації - сукупність боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації. 2. Державний борг суб'єкта Російської Федерації повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у власності суб'єкта Російської Федерації майном, що є скарбницю суб'єкта Російської Федерації. 3. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації
 6. 11.1. Поняття БО і БС
  Бюджетний устрій - організовані принципи побудови БС, її структура і взаємозв'язок об'єднаних у ній бюджетів. Бюджетна система - сукупність усіх бюджетів, що діють на території країни. Бюджетна система України складається з бюджетів наступних рівнів: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети
 7. Консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації
  Бюджет суб'єкта Російської Федерації і звід бюджетів муніципальних утворень, що знаходяться на його території, складають консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145
 8. Державний борг Російської Федерації: зміст, форми і динаміка розвитку
  Обсяг непогашених боргових зобов'язань держави називається державним боргом. Загальне поняття державного боргу Російської Федерації, його склад, принципи управління та порядок обслуговування законодавчо закріплені в Бюджетному кодексі Російської Федерації. У державний борг Російської Федерації входять боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними
 9. Питання для самоперевірки
  Яким чином в Росії реалізуються основні принципи бюджетного Феді ралізма? У чому полягає розбіжність рівнів бюджетної та податкової систем Російської Федерації? Назвіть цілі «вертикального» та «горизонтального» бюджетного виравнівп ня. Наведіть приклади форм їх реалізації. Які причини виникнення проблем власної бюджетної забезпечений ності у муніципальних утворень?
 10. Міжмуніципальне співробітництво
  1. З метою організації взаємодії органів місцевого самоврядування, вираження і захисту загальних інтересів муніципальних утворень в кожному суб'єкті Російської Федерації утворюється рада муніципальних утворень суб'єкта Російської Федерації. 2. З метою організації взаємодії муніципальних утворень, рад муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації, вираження і захисту