Головна
« Попередня Наступна »

3. Витрати по здійсненню підприємницької діяльності

 . Вони враховуються окремо від інших витрат організації. До них належать витрати, пов'язані із закупівлею сировини і матеріалів (при виробництві продукції та наданні послуг), витрати на оплату праці персоналу, який бере участь у здійсненні даної діяльності, сплату єдиного соціального податку в державні позабюджетні фонди, витрати для здійснення розрахунків з кредиторами, на рекламу , транспортні витрати і т. д.
Порядок оподаткування некомерційних організацій аналогічний порядку, що застосовується щодо комерційних організацій. Однак він має ряд особливостей, пов'язаних з тим, що некомерційні організації не ставлять в якості основної мети отримання прибутку, а їх підприємницька діяльність повинна слугувати досягненню цілей, заради яких створена некомерційна організація.
Склад податків, сплачуваних некомерційними організаціями, залежить від того, чи здійснюють вони підприємницьку діяльність чи ні. Якщо організація не займається підприємницькою діяльністю, то вона проте сплачує податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний податок, податок на майно, транспортний податок. При здійсненні підприємницької діяльності некомерційна організація, так само як і комерційна, сплачує всі податки, передбачені податковим законодавством. Зокрема, крім податків, сплачуваних при здійсненні основної діяльності, сплачується податок на прибуток організацій, податок на додану вартість та інші регіональні і місцеві податки.

Податок на прибуток організацій сплачується некомерційними організаціями, що здійснюють підприємницьку діяльність, в порядку, встановленому для комерційних організацій. При оподаткуванні податком на додану вартість некомерційних організацій застосовується загальний порядок, однак не підлягають оподаткуванню конкретні операції з реалізації та виконання робіт стосовно до окремим організаціям. Зокрема, звільнені від сплати податку операції, пов'язані з проведенням ремонтно-реставраційних робіт з відновлення культових будівель та споруд, що знаходяться в користуванні релігійних організацій; реалізація паїв в пайових фондах кооперативів і пайових інвестиційних фондах; реалізація предметів релігійного призначення, вироблених і реалізованих релігійними організаціями в рамках релігійної діяльності; реалізація товарів, робіт, послуг, вироблених громадськими організаціями інвалідів, та ін.
У деяких некомерційних організаціях (наприклад, споживчих кооперативах) після сплати податків у бюджети і бюджети державних позабюджетних фондів, доходи, отримані від підприємницької діяльності, можуть бути нап-равлена ??на створення різних фондів. Споживчі кооперативи мають право формувати неподільний фонд, фонд розвитку споживчої кооперації і резервний фонд.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3. Витрати по здійсненню підприємницької діяльності

 1. Підприємницький ресурс (підприємницький потенціал, підприємницькі здібності, підприємництво
  здатність до ефективної організації взаємодії таких економічних ресурсів, як праця, земля, капітал, знання для здійснення господарської діяльності. Цей ресурс реалізується у сфері менеджменту, т. Е. При управлінні діяльністю фірм і організацій. До складу підприємницького ресурсу входять його носії (підприємці), інфраструктура (ринкові інститути), етика і
 2. 5.1. Підприємницька ідея і її вибір
  Починаючий підприємець повинен володіти насамперед ідеєю, яку можна характеризувати як підприємницьку, засновану на інновації або включає в себе інноваційний момент. Наявність реальної для здійснення підприємницької ідеї - основний фактор підприємницької діяльності. Дійсно, можна мати капітал і все необхідне для виробництва, але таке володіння може бути
 3. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК БЮДЖЕТНИХ ТА ІНШИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
  - Сплачується даними організаціями з наявних доходів від підприємницької діяльності. Об'єкт оподаткування - суми перевищення доходів над витратами, порядок обчислення яких аналогічний порядку, встановленому для обчислення оподатковуваного прибутку підприємства. При обчисленні оподатковуваного прибутку (суми перевищення доходів над витратами) бюджетних установ і організацій не
 4. Єдиний податок на поставлений ДОХІД
  - Єдиний податок для певних видів діяльності у відповідності з Федеральним законом "Про єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності". Платниками єдиного податку є юридичні особи та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у сферах, зазначених у ст. 3
 5. Облік витрат КС
  Фінансування адміністративно-господарських витрат може здійснюватися за рахунок трьох основних джерел: цільових внесків пайовиків, відрахувань від доходів пайовиків, отриманих від використання особистих заощаджень, відрахувань з чистого прибутку від операцій КС з власними і позиковими засобами. Вибір одного або декількох способів і послідовність використання джерел фінансування
 6. Командитне товариство (товариство на вірі)
  товариство, об'єднання двох або більше осіб (учасників) для здійснення підприємницької діяльності, в якому разом з учасниками (повними товаришами), відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном, є один або декілька учасників-вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та
 7. 2.6. Управління фінансовими ризиками. Класифікація фінансових ризиків
   В умовах ринкової економіки будь-яка підприємницька діяльність пов'язана з ризиком. Під підприємницьким ризиком розуміють «ймовірність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення діяльності» [27. С. 20-21]. Підприємницький ризик характеризується двома основними моментами:
 8. Вітчизняна підприємницька фірма
  це организацион-но-правова форма підприємницької діяльності громадян (фізичних осіб), підприємств і організацій (юридичних осіб). Механізм діяльності підприємницьких фірм в РФ та інших державах регулюється відповідними законами. Наприклад, у Росії - Законом РФ "Про введення частини першої Цивільного кодек-са Російської
 9. ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький капітал.
  ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький
 10. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ
  Якщо метою підприємницької діяльності виступає витяг підприємницького доходу (прибутку), то засобом досягнення її служить виробництво товару, яке являє собою процес створення нової споживчої вартості чи ускладнення, поліпшення вже існуючої. Організатор виробництва, таким чином, повинен знати, як організувати таке виробництво, і бути в змозі
 11. 1.3. Держава як суб'єкт підприємницького процесу
  Роль держави як суб'єкта підприємницького процесу може бути різною в залежності від суспільних умов, ситуації, що складається в сфері ділової активності, і тих цілей, які ставить перед собою держава. У залежності від конкретної ситуації держава може бути: гальмом розвитку підприємництва (створює вкрай несприятливу обстановку для розвитку
 12. Нав'язуваний споживачеві інтерес підприємця
  підсумок, ре-зультат підприємницького рішення з виявлення неусвідомленого інтересу споживача. В основному така підприємницька активність пов'язана з вирішенням (і готовністю) підприємця виробляти нові товари, не традиційні для споживчого ринку. Підприємницька діяльність, пов'язана з безпосереднім виробництвом товарів, може носити традиціоналістський характер
 13. Аналіз виконання кошторису доходів і витрат за рахунок коштів від підприємницької й інший приносить дохід діяльності.
  Необхідно проаналізувати виконання кошторису доходів і витрат за рахунок коштів від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності в порядку, аналогічному аналізу бюджетної
 14. Накладні витрати
  постійні витрати, пов'язані з веденням підприємницької
 15. Підприємницький дохід
  - Сукупність всіх видів доходів, одержаних від підприємницької діяльності індивідуальних
 16. Первісна вартість
  вартість придбання. (1) гроші, сплачені за придбання титулу власності на нерухомість до передачі права за заставною; (2) витрати компанії на забезпечення підприємницької діяльності, переважно витрати на комісійні агентам і
 17. 4. Склад витрат некомерційної організації.
  Функціонування некомерційної організації пов'язане із здійсненням певних витрат. Їх можна поділити на такі види: витрати по виконанню основної статутної діяльності (адміністративно-господарські витрати та витрати по виконанню програм і заходів, на які отримані кошти цільових надходжень); витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю; засоби,
 18. 4.2. Продуктивна і посередницька підприємницька діяльність
  Підприємництво як форма ініціативної діяльності, спрямованої на одержання прибутку (підприємницького доходу), передбачає здійснення: безпосередніх продуктивних функцій, т. Е. Виробництво товару (продукту) або надання послуги (наприклад, машинобудівна фірма, туристська компанія, інжинірингова фірма або конструкторське бюро); посередницьких функцій, т. е. надання