Головна
« Попередня Наступна »

Витрати територіальних фондів обов'язкового медичного страхування

 пов'язані з фінансуванням територіальної програми обов'язкового медичного страхування, включаючи витрати на ведення справи страхових медичних організацій, виконання управлінських функцій територіальними фондами (філіями), на формування нормованого страхового запасу; а також на фінансування окремих заходів в галузі охорони здоров'я.
Основним напрямком видатків територіальних фондів обов'язкового медичного страхування є витрати на фінансування територіальної програми обов'язкового медичного страхування (до 92% загальної суми витрат).
 Територіальна програма обов'язкового медичного страхування розробляється відповідно до базової програмою, утверж-
денной Урядом Російської Федерації у складі Програми державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною допомогою. Надання коштів з територіальних фондів обов'язкового медичного страхування страховим медичним організаціям здійснюється на основі диференційованих подушним нормативів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Витрати територіальних фондів обов'язкового медичного страхування

 1. Управлінські витрати
  окремих територіальних фондів обов'язкового медичного страхування та їх філій можуть бути вище, ніж в інших суб'єктах Російської Федерації, якщо дирекції фондів безпосередньо виконують функції страховиків. До складу видатків територіальних фондів обов'язкового медичного страхування входять витрати на фінансування окремих заходів в галузі охорони здоров'я. Разом з тим ряд
 2. Надходження єдиного соціального податку
  є основним видом доходів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування (наприклад, у 2004 р - 96,8% загальної суми доходів). Порядок розрахунку сум єдиного соціального податку, що зараховується до Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування, аналогічний порядку, що застосовується для Пенсійного фонду Російської Федерації. З 2005 р основна ставка єдиного соціального податку,
 3. 15.5. Фонди обов'язкового медичного страхування в Російській Федерації, їх формування та використання
  Фонди обов'язкового медичного страхування - грошові фонди, призначені для фінансування гарантованої державою медичної допомоги населенню. У відповідності зі ст. 1 Закону Російської Федерації від 28.06.1991 № 1499-1 «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації» обов'язкове медичне страхування - це складова частина державного соціального страхування, яка
 4. 5.3. Фонди обов'язкового медичного страхування
  Фонди обов'язкового медичного страхування призначені для акумулювання фінансових коштів і забезпечення стабільності державної системи обов'язкового медичного обслуговування. Обов'язкове медичне страхованіе- складова частина державного соціального страхування, забезпечує всім громадянам Російської Федерації рівні можливості в отриманні медичної і лікарської
 5. Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування
  - Один з видів позабюджетних фондів; створені з метою виконання закону РФ "Про медичне страхування громадян у Російській Федерації" для реалізації державної політики у сфері обов'язкового медичного страхування громадян як складової частини державного соціального страхування. Правовий режим цих фондів визначено Положенням про федеральний фонді обов'язкового медичного страхування
 6. Доходи і витрати територіальних фондів обов'язкового медичного страхування.
  Доходи територіальних фондів формуються за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку (основна ставка податку з 2005 р змінена з 3,4% до 2%); відрахування від єдиного податку за спеціальними режимами оподаткування; надходжень з територіальних бюджетів як страхових внесків за непрацююче населення; доходів від розміщення тимчасово вільних грошових коштів і нормованого
 7. Питання 10.3. Цілі і завдання фондів обов'язкового медичного страхування РФ
  Існують Федеральний фонд і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування. Вони призначені для покриття витрат і витрат по медичному обслуговуванню населення. Кошти фонду спрямовуються на фінансування таких витрат: Апарати органів управління; Міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв'язки; Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 8. Нормований страховий запас територіального фонду обяза-тельного медичного страхування
  - Місячний запас коштів на оплату медичної допомоги в обсязі територіальної програми обов'язкового медичного страхування.
 9. Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування.
  Обов'язкове медичне страхування є частиною державного соціального страхування і покликане забезпечити громадянам РФ рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги, що надається за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в обсягах і на умовах, відповідних програмам обов'язкового медичного страхування. Основні завдання ФМС: забезпечення
 10. Територіальний державний позабюджетний фонд
  фонд грошових коштів, утворений поза бюджетів суб'єктів Російської Федерації і призначений для реалізації окремих іконстітуціонних прав громадян (зокрема, на охорону здоров'я та: фмедіцінскую допомога) (ст. 13 БК РФ). V Доходи територіальних фондів обов'язкового медичного страхування формуються за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку, відрахувань від податків за спеціальними
 11. 13.3 Фонд обов'язкового медичного страхування
  Фонд медичного страхування створений відповідно до Закону Російської Федерації від 28 червня 1991 року № 1499-1 і призначений для акумулювання фінансових коштів і забезпечення стабільності державної системи обов'язкового медичного обслуговування. Обов'язкове медичне страхування - складова частина державного соціального страхування, забезпечує всім громадянам РФ рівні
 12. Яка сутність Фонду обов'язкового медичного страхування?
  Медичне страхування в Російській Федерацій здійснюється в обов'язковій і добровільній формах. Обов'язкове медичне страхування виступає як складова частина державної соціальної підтримки населення. Фонд обов'язкового медичного страхування є самостійним державним некомерційним фінансово-кредитною установою, що здійснює свою діяльність на правах
 13. 46. ??Характеристика ТФОМС
  Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування (ФФОМС) - один з державних позабюджетних фондів, створений для фінансування медичного обслуговування громадян Росії. Створено 24 лютого 1993 постановою Верховної Ради РФ № 4 543-I. Діяльність фонду регулюється Бюджетним кодексом Російської Федерації і федеральним законом «Про обов'язкове медичне страхування громадян
 14. 45. Механізм функціонування фонду обов'язкового медичного страхування.
  Освічений відповідно до Законом РРФСР «Про обов'язкове медичне страхування громадян РСФСР» (від 28 червня 1991 г.). Обов'язкове медичне страхування - складова частина державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам РФ рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги за рахунок обов'язкового медичного страхування. Для реалізації політики в області
 15. 45. Механізм функціонування фонду обов'язкового медичного страхування.
  Освічений відповідно до Законом РРФСР «Про обов'язкове медичне страхування громадян РСФСР» (від 28 червня 1991 г.). Обов'язкове медичне страхування - складова частина державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам РФ рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги за рахунок обов'язкового медичного страхування. Для реалізації політики в області
 16. 7.2.3. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
  Фінансові кошти Фонду формуються за рахунок: страхових внесків роботодавців у вигляді відрахувань від соціального податку внесків територіальних фондів обов'язкового медичного страхування на реалізацію спільних програм, що виконуються на договірних засадах асигнувань з федерального бюджету на виконання республіканських програм обов'язкового медичного страхування доходів від
 17. Основні завдання та функції Фонду обов'язкового медичного страхування
  Основними завданнями Фонду обов'язкового медичного страхування є: 'забезпечення передбачених законодавством заходів щодо загальності обов'язкового медичного страхування громадян; -підтримка фінансової стійкості системи обов'язкового медичного обслуговування; участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони здоров'я населення та
 18. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ФОНД ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
  - Самостійне державне некомерційне фінансово кредитна установа, що реалізує державну політику у сфері обов'язкового медичного страхування як складової частини державного соціального страхування, що забезпечує фінансову стійкість системи обов'язкового медичного страхування. Фонд виконує такі функції: акумулює фінансові кошти на обов'язкове
 19. Контрольні питання
  Вкажіть фінансові механізми, що відповідають двом моделям соціального захисту. Що таке соціальне страхування? Перерахуйте принципи соціального страхування. Перерахуйте, які державні позабюджетні фонди функціонують в даний час в Російській Федерації? Які правові акти регулюють діяльність державних позабюджетних фондів в Російській Федерації? Назвіть основні види
 20. 7.2.4. Територіальні фонди обов'язкового медичного страхування
  Джерелами доходів територіального фонду є: страхові внески роботодавців у вигляді відрахувань від соціального податку страхові платежі на непрацююче населення з бюджетів суб'єктів РФ доходи від використання тимчасово вільних фінансових коштів фонду нормовані страхові запаси фінансових коштів територіального фонду фінансові кошти, що стягуються зі страхувальників,