Головна
« Попередня Наступна »

Витрати по виконанню програм і заходів

 здійснюваних за рахунок цільових надходжень і бюджетних асигнувань. У цю групу включаються витрати, безпосередньо пов'язані з реалізацією фінансованих програм і заходів. Витрати можна розділити на дві групи: прямі і непрямі. До прямих відносяться витрати, безпосередньо пов'язані з використанням коштів за основними напрямками діяльності, які визначені в програмі чи статуті некомерційної організації. Наприклад, кошти по цільовим надходженням, отриманим за договорами гранту, можуть бути використані на про-
ведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, навчання, лікування та інші цілі, передбачені договором гранту.
 До непрямих відносяться витрати на відрядження, пов'язані з виконанням програми, оплата міжміських переговорів, витрати по забезпеченню програм засобами оргтехніки, канцелярськими товарами, плата за оренду приміщень та автотранспорту і т. Д.
Кошти, отримані некомерційною організацією у формі бюджетних асигнувань, повинні бути використані безпосередньо на ті цілі, які передбачені в програмі. Бюджетні кошти, використані не за призначенням, підлягають стягненню до бюджету, з якого було вироблено фінансування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Витрати по виконанню програм і заходів

 1. Витрати територіальних фондів обов'язкового медичного страхування
  пов'язані з фінансуванням територіальної програми обов'язкового медичного страхування, включаючи витрати на ведення справи страхових медичних організацій, виконання управлінських функцій територіальними фондами (філіями), на формування нормованого страхового запасу; а також на фінансування окремих заходів в галузі охорони здоров'я. Основним напрямком витрат
 2. 4. Склад витрат некомерційної організації.
  Функціонування некомерційної організації пов'язане із здійсненням певних витрат. Їх можна поділити на такі види: витрати по виконанню основної статутної діяльності (адміністративно-господарські витрати та витрати по виконанню програм і заходів, на які отримані кошти цільових надходжень); витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю; засоби,
 3. Програма
  - Це розроблюваний і реалізовується комплекс завдань і заходів (заходів), що мають певний зміст і спрямованих на досягнення кінцевої мети. Соціальні програми - один з видів програм, які бувають економічними, виробничими, науково-технічними, організаційно-управлінськими, комплексними. За рівнем розробки та реалізації програми бувають президентськими, федеральними,
 4. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  1 Назвіть цілі та завдання планування виробничої програми. Назвіть етапи процесу планування виробничої програми. Відзначте основні завдання аналізу виконання плану виробництва і реалізації продукції. Назвіть основні показники, за якими аналізується виконання виробничої програми. Розкрийте зміст аналізу портфеля замовлень Розкрийте суть методики розрахунку
 5. Вступ
  Практична робота орієнтована на студентів, які навчаються за Єдиної програмою підготовки арбітражних керуючих. У рамках роботи розігрується роль тимчасового керуючого на основі документів, підготовлених з матеріалів реально проведеної процедури, відпрацьовуються всі основні заходи від призначення і до засідання Арбітражного Суду про результати. Мета заняття: отримання знань, умінь
 6. Інструкція по запуску програми на виконання
  Щоб запустити встановлену навчального курсу відкрийте меню Пуск і в підменю Програми виберіть пункт «Розробка бізнес-плану». При запуску навчального курсу на виконання з'являється екран Зміст, який являє собою меню комп'ютерної навчальної програми (Зміст. Список розділів і підрозділів курсу). Увійшовши в курс після перерви і натиснувши кнопку Продовжити на панелі управління курсом в
 7. Етап 8. Оформлення основних пропозицій за результатами виконаних попередніх етапів роботи у вигляді "бізнес-плану реструктуризації".
  На даному етапі програма і бізнес-план оформляються у вигляді єдиного документа, проводиться їх остаточне узгодження з керівництвом підприємства і затверджуються графік реалізації програми та відповідальні за це посадові особи. За підсумками цього етапу роботи формується оформлений остаточний варіант програми реструктуризації підприємства. Заключним етапом даної роботи є процеси
 8. Активні програми
  - Активними програмами називаються програми, ініційовані структурою у власних інтересах. Активні програми спрямовані, як правило, на завоювання нових секторів
 9. 4. Функціональна та економічна класифікація видатків бюджету
  Державні витрати - це грошові витрати, які здійснюються за рахунок фінансових ресурсів, перебувають у розпорядженні держави і пов'язані з виконанням державою своїх функцій. Державні витрати призначені забезпечувати вирішення важливих і масштабних державних завдань: фінансування пріоритетних заходів, пов'язаних з прискоренням розвитку основних галузей економіки,
 10. 3.1.2. Цілі впровадження автоматизованих систем управління портфелями проектів
  Цілями впровадження автоматизованих систем управління портфелями проектів є: Підвищення якості та оперативності прийняття рішен-ний з планування та контролю проектів, програм та портфелів проектів; Створення єдиного інформаційного простору, що забезпечує ефективний розподіл управлінської інформації в процесі підготовки та реалізації проектів, програм та портфелів проектів;
 11. Програма внутрішнього відповідності фінансової установи (на прикладі США)
  Ефективна програма внутрішнього відповідності має істотне значення для здатності фінансової установи виконувати правила і норми Закону про банківську таємницю і для забезпечення такого положення, при якому ця установа не буде залучено в протизаконні дії. Як мінімум, програма внутрішнього відповідності повинна включати в себе заходи внутрішнього контролю для забезпечення
 12. Рівень 1: Проектний офіс
  Офіси даного типу зазвичай створюються для підтримки окремих масштабних і складних проектів. Вони орієнтовані на один єдиний проект, який є настільки складним, що вимагає ведення декількох календарно-мережевих графіків окремих підпроектів, що входять до його складу, які згодом повинні бути інтегровані в єдиний графік програми. За проектами такого типу може працювати