Головна
« Попередня Наступна »

Розподіл годин за видами і тем навчальної роботи


Заочна форма навчання (МК)

Назви розділів

Всього годин по навч-ному планом

Види навчальних занять

Самостійна робота

Аудиторні заняття, у тому числі
Лекції Практ. заняття Лабор. роботи
1. Грошовий обіг 25 2 1 - 22
2. Фінансова система 25 2 1 - 22
3. Державні фінанси 30 2 2 - 26
4. Кредитна система 30 2 2 - 26
5. Фінанси підприємств і організацій 50 4 2 - 44
РАЗОМ: 160 12 8 - 140

Заочна форма навчання (МН)

Назви розділів

Всього годин по навч-ному планом

Види навчальних занять

Самостійна робота

Аудиторні заняття, у тому числі
Лекції Практ. заняття Лабор. роботи
1. Грошовий обіг 25 2 1 - 22
2. Фінансова система 25 2 1 - 22
3. Державні фінанси 30 2 2 - 26
4. Кредитна система 30 2 2 - 26
5. Фінанси підприємств і організацій 40 4 2 - 34
РАЗОМ: 150 12 8 - 130

Заочна форма навчання (НЕ)

Назви розділів

Всього годин по навч-ному планом

Види навчальних занять

Самостійна робота

Аудиторні заняття, у тому числі
Лекції Практ.
 заняття
Лабор. роботи
1. Грошовий обіг 35 4 1 - 30
2. Фінансова система 33 4 1 - 28
3. Державні фінанси 44 4 2 - 38
4. Кредитна система 42 4 2 - 36
5. Фінанси підприємств і організацій 46 4 2 - 40
РАЗОМ: 200 20 8 - 172

Заочна форма навчання (НЕ)

Назви розділів

Всього годин по навч-ному планом

Види навчальних занять

Самостійна робота

Аудиторні заняття, у тому числі
Лекції Практ. заняття Лабор. роботи
1. Грошовий обіг 15 2 1 - 12
2. Фінансова система 17 2 1 - 14
3. Державні фінанси 20 4 2 - 14
4. Кредитна система 22 4 2 - 16
5. Фінанси підприємств і організацій 26 4 2 - 20
РАЗОМ: 100 16 8 - 76
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Розподіл годин за видами і тем навчальної роботи

 1. РОЗПОДІЛ годин практичних занять ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ
  Розподіл годин практичної роботи студентів здійснюється відповідно до таблиці 1. Таблиця 1 - Розподіл годин для практичних занять за темами дисципліни № п / п Найменування теми Кількість годин 1 2 3 1 Система Федерального казначейства та її функціонування 2 2 Правове забезпечення діяльності територіальних органів Федерального казначейства 2 Березня
 2. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ
  Найменування тем Види занять Всього годин лекції практичні заняття 1. Сутність і зміст фінансового менеджменту 1 - 1 2. Основні положення фінансового аналізу 2 4 6 3. Концепція тимчасової вартості грошей 2 5 березня 4. Основи прийняття інвестиційних рішень 2 4 6 5. Ціна і структура капіталу 2 4 6 6. Довгострокове фінансове планування 1 січня +2 7. Дивідендна політика
 3. Мазурова Людмила Петрівна, Крумлікова Світлана Юріївна. Касове виконання бюджетів Російської Федерації: методичні вказівки до практичних занятіям- Кемерово: КузГТУ, 2012, 2012
 4. II. Обсяг дисципліни і види навчальних заняти
  Вид навчальної роботи Обсяг годин за формами навчання Очне Заочне фахівець фахівець №№ семестрів 5,6 6,7 Всього годин 273 273 Лекції 94 34 Практичні заняття 44 - Самостійна робота 135239 Підсумкова форма контролю іспит
 5. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Маркетинг (МК)
  Вид навчальної роботи Кількість годин за заочною формою навчання № курсу 3 Аудиторні заняття: 20 Лекції 12 Практичні заняття 8 Лабораторні заняття - Самостійна робота 140 Всього годин на дисципліну 160 Вид поточного контролю Контрольна робота Вид проміжного контролю іспит Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Менеджмент
 6. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2 011. - 106 с., 2 011
 7. Сковородкіна1 Л. В .. Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2 011. - 137 с., 2 011
 8. Бобильова А. С .. Ф І Н А Н С И. Навчально-методичний комплекс. 2008, 2 008
 9. Тестові завдання за темами
  Тестові завдання з
 10. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (РОЗПОДІЛ ГОДИН)
  Найменування розділів і тем Очна форма навчання Заочна форма навчання Кількість годин Кількість годин для учнів на базі середньої освіти Кількість годин для учнів на базі середньо спеціальної освіти Кількість годин для учнів на базі вищої освіти Лек ції Прак- тіче- ські заняття Само- стоятель- ная робота Лек ції Само- стоятель- ная робота Лек
 11. Вступ
  Мета дисципліни «Гроші, кредит, банки» - дати студентам знання теоретичних і практичних основ грошового обігу, кредитного та банківської справи. Гроші, кредит і банки є основними атрибутами економіки. Вони функціонують у єдиному безупинному процесі виробництва і розподілу, які нерозривно пов'язані і залежать від стану економіки в цілому. Аналіз теоретичних і практичних
 12. ЗМІСТ
  С. Введення 4 Цілі і завдання дисципліни 5 Навчальний план 5 Лекційні заняття 6 Семінарські заняття 6 Самостійна робота та форми контролю знань 7 Вимоги до освоєння дисципліни 8 Бібліографічний список 9 Пропоновані реферати і доповіді до тем дисципліни 12
 13. Вступ
  Банки є центром фінансово-кредитної системи. Стійкість фінансово-кредитної системи - найважливіша умова розвитку економіки. Процес ринкових перетворень почався саме з реформування банківської системи і до теперішнього часу в цьому напрямку досягнуті певні позитивні результати. Однак суперечності макроекономічного характеру і брак досвіду роботи в нових
 14. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 15. ЗМІСТ
  ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ .. 5 РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ. 5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ .. 6 КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ .. 7 Тема 1. Сутність і зміст фінансового менеджменту. 7 Тема 2. Основні положення фінансового аналізу. 14 Тема 3. Концепція тимчасової вартості грошей. 33 Тема 4. Основи прийняття інвестиційних рішень ... 40 Тема 5.
 16. Час роботи ринків
  Функціонування валютних ринків не припиняється пі на хвилину. Свою роботу в календарній добі вони починають па Далекому Сході, у Новій Зеландії, проходячи послідовно всі часові пояси. Відлік часових поясів традиційно ведеться від нульового меридіана, що проходить через Гринвіч. Залежно від сезону час в різних фінансових центрах буде відрізнятися від світового часу GMT (табл. 2).
 17. Ронова Г. Н., Ронова Л. А .. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: Учебно- методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 240 с., 2 008
 18. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА види навчальної роботи
  Вид навчальної роботи Всього годин Курс - III Загальна трудомісткість дисципліни 130 Аудиторні заняття 20 Лекції 16 Практичні занятті 4 Лабораторний практикум Самостійна робота 110 Контрольна робота 1 Вид підсумкового контролю
 19. ПЕРЕДМОВА
  Навчальний посібник «Фінанси і кредит» підготовлено колективом викладачів кафедри «Фінанси, грошовий обіг і кредит» Державного університету управління. Необхідність написання даного навчального посібника обумовлена ??новою спеціальністю «Фінанси і кредит», по якій кафедра готує майбутніх фахівців. Роль фінансово-кредитних важелів управління з удосконаленням ринкових