« Попередня Наступна »

Розділ 7 питань до заліку

 Економічний зміст податків і основи оподаткування
Податкова політика та податкова система російської держави
Податковий кодекс Російської Федерації - основне джерело податкового права
Класичні принципи оподаткування і їх характеристика
Федеральні податки Російської Федерації
Податок на прибуток організацій. Платники податків, об'єкт оподаткування. Поняття податкового обліку.
Місце і роль податку на додану вартість у податковій системі та формуванні дохідних джерел бюджету.
Акцизи як різновид непрямих податків, їх призначення
Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб, його місце і функції в податковій системі і дохідних джерелах бюджету.
Єдиний соціальний податок. Його роль і функції в реалізації соціальної політики держави. Державні соціальні позабюджетні фонди. Платники податків, об'єкт оподаткування.
Склад і зміст регіональних податків
Податок на майно організацій.
 Платники податків, об'єкт оподаткування, податкова база, податкова ставка. Податковий та звітний періоди.
Транспортний податок. Платники податків, об'єкт оподаткування, податкова база, податкова ставка. Податковий та звітний періоди.
Податок на гральний бізнес. Платники податків, об'єкт оподаткування, податкова база, податкова ставка. Податковий та звітний періоди.
Склад і зміст місцевих податків
Податок на майно фізичних осіб. Платники податків, об'єкт оподаткування, податкова база, податкова ставка. Податковий та звітний періоди.
Умови застосування спеціальних податкових режимів
Поняття податкового планування в ринковій економіці.
Види податкового планування та їх характеристика.
Класифікація, принципи і види податкового планування.
Методи податкового планування та їх характеристика.
Податкове навантаження, методи розрахунку і прийоми оптимізації.
Інформаційне забезпечення податкового планування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Розділ 7 питань до заліку

 1. ЗМІСТ КУРС
  № п / п Розділ дисципліни Лекції, годину Практичні заняття, годину Лабораторний практикум, годину 1 Розділ 1. Гроші 10 лютим 2 Розділ 2. Кредит 4 3 РОЗДІЛ 3. Банки 2
 2. ЗМІСТ
  Розділ 1. Сутність і роль фінансів, грошей і кредиту Тема 1. Гроші і грошовий обіг ................................ ....... 4 Питання для самоперевірки ....................................... .............. 15 Словник .................................. ............................................ 16 Список рекомендованої літератури .. ........................................ 17 Тема 2. Сутність кредиту, його форми і види .............................. 18 Питання для самоперевірки ............... ...................................... 24 Словник .......... .................................................. .................. 25 Список
 3. Практичні заняття
  № п / п № розділу дисципліни Найменування практичних занять 1 Розділ I. Гроші. Роль грошей у відтворювальному процесі. 2 Розділ 3. Банки. Комерційні банки і їх
 4. КОАЛІЦІЙНИЙ ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОС з повною інформацією
  У другому розділі на прикладі різних моделей стимулювання досліджуються коаліційні взаємодії в детермінованих ОС. Розглядається стимулювання в віялової ОС (розділ 2.1), в ОС з розподіленим контролем (розділ 2.2), а також завдання формування складу віялової ОС (розділ
 5. 4. МЕХАНІЗМИ розподіл ресурсів між фірмами
  У цьому розділі розглядаються моделі і методи розподілу ресурсу фонду між фірмами. Основний акцент робиться на вивченні ролі невизначеності щодо майбутніх результатів реалізації проектів інноваційного розвитку (розділ 4.1) та дослідженні механізмів змішаного фінансування (розділ
 6. Моделі і методи управління портфелями проектів
  У цій главі формулюються і вирішуються теоретичні завдання управління портфелями проектів, сформульовані в першому розділі. У тому числі, розділ 2.1 включає моделі та методи (механізми) оцінки ефективності проектів, розділ 2.2 - моделі та методи формування портфеля проектів; розділ 2.3 - моделі і методи планування процесу реалізації портфеля проектів; розділ 2.4 - моделі та методи
 7. Розрахунок показника забезпеченості власними про ^ еотнимі засобами
  I Власні оборотні кошти = власний капітал; (СЇС- ^) + довгострокові зобов'язання (ДО) - 1 розділ активу Власні оборотні кошти = 2 розділ активу балансу + 3 розділ активу балансу - 2 розділ пасиву балансу.
 8. Розділ I Предмет і розділи політичної та громадської економі
  Розділ I Предмет і розділи політичної та громадської
 9. Місцеві податки і межштатной субсидії
  На міській землі зазвичай вирощують податки. Чарльз Дадлі Уорнер У даній главі йдеться про доходи місцевого бюджету, місцеві податки і субсидіях з вищих бюджетів. Коли орган влади вводить податок, у людей, які зобов'язані за законом платити його, з'являється спокуса якось піти від сплати податку. Поступаючи так, вони перекладають податок на когось іншого. Тут необхідно відповісти на головне
 10. 3. МЕХАНІЗМИ САМОСТІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ
  У цьому розділі розглядаються моделі прийняття фірмами рішень про розмір власних інвестицій у проекти інноваційного розвитку. У тому числі - статична модель, в рамках якої вирішується завдання вибору розміру інвестованих коштів при фіксованих і відомих фірмі інвестиціях з боку фонду (розділ 3.1); динамічна модель, в якій фірма приймає рішення про динаміку інвестицій,