Головна
« Попередня Наступна »

Розмежування витрат і доходів

 - Поділ витрат і доходів між ланками бюджетної системи, яке передбачає законодавче закріплення за бюджетами різного рівня на постійній основі конкретних видів витрат і доходів у повному розмірі або частково.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Розмежування витрат і доходів

 1. Принцип розмежування доходів і видатків між отдельнимібюджетамі
  означає закріплення відповідних видів доходів (повністю або частково) і повноважень щодо здійснення видатків за відповідними суб'єктами
 2. 5.8 Принципи Б. системи (ст. 28, БК):
  Єдність Б. системи (єдина система бухобліку. Порядку витрат ,.) Самостійність бюджетів Збалансованість Розмежування доходів і видатків за рівнями Б. системи Повнота відображення доходів і витрат Загальне покриття витрат бюджету доходами (Д = Р) Еф-ть та економність використання Б. ср -в Гласність (всі документи публікуються) Достовірність Б. (показники відображають реальну ситуацію)
 3. Висновки
  Головне в розумінні проблем бюджетного федералізму, що вони не обмежуються сферою міжбюджетних відносин, а природним чином пронизують всю бюджетну систему країни. Тому основний напрямок вдосконалення діючої моделі бюджетного федералізму в Росії знаходиться в руслі взаємозв'язків інтересів Федерації і її суб'єктів, заснованих на забезпеченні умов саморозвитку регіонів. У
 4. Розмежування витрат і доходів
  це таке їхній поділ між ланками бюджетної системи, яке передбачає законодавче закріплення за бюджетами різного рівня на постійній основі конкретних видів витрат і доходів у повному розмірі або частково. Базовою умовою розмежування витрат і доходів між рівнями бюджетної системи є розмежування повноважень між органами влади різних рівнів та органами місцевого
 5. Генеральні і приватні.
  Бюджет, який охоплює загальну діяльність підприємства, на-ни опиняються генеральним (загальним). Його мета - об'єднати і підсумовувати кошториси та плани різних підрозділів підприємства, звані приватними бюджетами. Система бюджетів підприємства заснована на наступних принципах: єдності бюджетної системи; розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи; самостійності бюджетів; повноти
 6. Головне завдання розподілу і кооперації праці
  здійснення доцільною спеціалізації і на цій базі визначення статусу кожного фахівця, його ролі, а також ролі і значущості окремих груп працівників у процесі управління, т. е. суворого розмежування сфери їх компетенції, прав і відповідальності, розмежування основних і допоміжних функцій працівників. Найбільш раціонально кооперація праці будується на бригадної основі, створенні
 7. принцип відносної автономності доходів бюджету кожного рівня
  В умовах розвитку бюджетного федералізму особливої ??актуальності набуває принцип відносної автономності доходів бюджету кожного рівня. Базується на чіткому, встановленому на тривалий термін розмежування повноважень в області доходів і видатків між федерацією, її суб'єктами та органами місцевого самоврядування. Відповідно до закріплених за бюджетом конкретного рівня витратами повинні
 8. 30. Бюджетний федералізм: поняття, моделі.
  Бюджетний федералізм- це відносини між федеральними органами влади і органами влади суб'єктів федерації на основі поєднання принципів централізму і децентралізму з приводу формування та реалізації бюджетної політики держави, розмежування податково-бюджетних повноважень, витрат і доходів, їх розподілу і перерозподілу в бюджетній системі при високому ступені самостійності
 9. 30. Бюджетний федералізм: поняття, моделі.
  Бюджетний федералізм- це відносини між федеральними органами влади і органами влади суб'єктів федерації на основі поєднання принципів централізму і децентралізму з приводу формування та реалізації бюджетної політики держави, розмежування податково-бюджетних повноважень, витрат і доходів, їх розподілу і перерозподілу в бюджетній системі при високому ступені самостійності
 10. Відносність н принцип розмежування
  Отже, принцип відносності управління Макіавеллі говорить: вибір засобів співвідноситься з ситуацією, оцінка результату - із засобами, нарешті, всі разом - мета, кошти, ситуація - повинні співвідноситися між собою. Численні страти не можна виправдати з точки зору вищих принципів, але це необхідно зробити з точки зору цілей або конкретної ситуації. Стало бути, з принципом відносності
 11. Глава 1. Поняття банківського рахунку, його розмежування з іншими поняттями, що позначаються з використанням терміну «рахунок».
  Глава 1. Поняття банківського рахунку, його розмежування з іншими поняттями, що позначаються з використанням терміну
 12. Міжбюджетні відносини
  - Це сукупність відносин всередині бюджетної системи держави, що включає в якості основних функціональних елементів розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи, розподіл доходів між рівнями бюджетної системи і перерозподіл коштів між бюджетами різних рівнів та
 13. Контрольні питання
  Дайте визначення бюджетного фонду. Яке його економічний зміст? Які ланки і види бюджетів включаються в бюджетну систему РФ? Як реалізуються на практиці принципи бюджетної системи РФ? Назвіть основні принципи організації системи доходів бюджету. Яким чином можуть бути класифіковані доходи бюджету? Які групи доходів включаються до доходів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів
 14. Оцінка ризику
  розгляд всіх умов, які определяюткоеффіціент ризику на базі отриманих в необхідному складі, розмежування, визначення категорій ризику, відповідних величині передбачуваної його