Головна
« Попередня Наступна »

Розвиток інтерактивних навчальних середовищ на базі телекомунікаційної мережі

 . Розвиватися в цьому напрямку інструментальні засоби і прикладні програми повинні підтримувати інтерактивну і групову роботу і дистанційний доступ до навчальних матеріалів і допомоги.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Розвиток інтерактивних навчальних середовищ на базі телекомунікаційної мережі

 1. Використання супутникового зв'язку в процесі дистанційного навчання.
  Супутникова технологія є дуже перспективною для реалізації принципу інтерактивності. Зараз усвідомлена необхідність проведення спеціальних досліджень освітнього потенціалу супутникового зв'язку. Поєднання телекомунікаційної мережі, супутникового зв'язку та інших телекомунікаційних технологій. 4 Стимулювання активності учня в навчальному процесі, що передбачає: Примітка
 2. Розвиток інтерактивності освітнього середовища
  , Основними шляхами якого є: Розвиток методів інформаційного ресурсу на базі технологій гіпертексту, гіпермедіа, мультимедіа та ін. Примітка [О. П.139]: Ка до досягається інтерактивність навчання в інноваційному освіті? 120 Дослідження методів навчання, що використовуються в реальній педагогічній практиці, показують, що викладачі часто вже не стільки наставляють і контролюють
 3. Інтегровані навчальні пакети
  (ІОП) для розробки і доставки інноваційних курсів на базі Web технології. Серед популярних ІОП можна відзначити такі, як пакет WebCT (призначений для побудови карт навчальних курсів, для спільного використання інформаційних ресурсів, проведення конференцій, тестування і оцінювання), пакет Interactive Learning Network (пропонує інструментальні засоби оцінювання навчання, створення
 4. Методи самонавчання.
  Якщо в традиційній освітній системі самонавчання відбувалося шляхом читання книг, то нові технології призвели до розвитку безлічі таких методів, при яких навчаний взаємодіє з освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача та інших учнів. Для самонавчання на базі сучасних технологій характерний мультимедіа підхід, при якому освітні ресурси
 5. Асинхронні комп'ютерні конференції.
  В даний час активно розробляються інструментальні засоби на базі Web технологій для проведення асинхронних комп'ютерних навчальних конференцій, такі як W3 Interactive Talk (WIT), WebBoard, Big Mouth Lion, NetForms, NetForum та інші. Ці інструментальні засоби дозволяють здійснювати сортування та архівування послань, віддалене управління дискусією, структурування форуму і
 6. Педагогічні методи
  , Для яких характерне активна взаємодія між усіма учасниками навчального процесу. Значення цих методів і інтенсивність їх використання істотно зростає з розвитком навчальних телекомунікаційних технологій. Інтерактивні взаємодії між самими які навчаються, а не тільки між викладачем і учнями, стають важливим джерелом отримання знань. Розвиток цих методів
 7. Вплив державних витрат на коефіцієнти ділової активності
  Коефіцієнти ділової активності розраховуються як співвідношення виручки від реалізації до валюти активу підприємства (оборотність активів), або до окремих складовим частинам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості, оборотність матеріально-виробничих запасів, власного капіталу, фондовіддача основних засобів і т. д.): ВР
 8. Технологія електронної пошти
  все ширше використовується для підтримки навчальних взаємодій як між викладачем і навчаються, так і між самими які навчаються. Розрізняються модеровані і немодеровані, відкриті і закриті поштові конференції (див. Схему 6). Причому до закритих комп'ютерним конференціями (т. Е. Конференціями, участь в яких не є загальнодоступним) відносяться не лише платні, а й безкоштовні
 9. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (РОЗПОДІЛ ГОДИН)
  Найменування розділів і тем Очна форма навчання Заочна форма навчання Кількість годин Кількість годин для учнів на базі середньої освіти Кількість годин для учнів на базі середньо спеціальної освіти Кількість годин для учнів на базі вищої освіти Лек ції Прак- тіче- ські заняття Само- стоятель- ная робота Лек ції Само- стоятель- ная робота Лек
 10. Оптимальне поєднання активних дій учня з автоматизованим управлінням навчальним процесом.
  Найбільш відповідальний момент при розвитку інноваційного освітнього середовища - це правильно розподілити пізнавальну активність між учнем і навчальною програмою (системою). Очевидно, що програма, оскільки вона є навчальною, а не просто інформує, повинна виявляти певну активність щодо того, яка інформація повинна бути представлена ??обучаемому в даний момент,