Головна
« Попередня Наступна »

2.5. Регламент взаємодії учасників інвестиційного процесу при формуванні інвестиційної програми

 Розробки та затвердження проекту.
Власне проектні документи:
інвестиційна пропозиція,
обгрунтування інвестицій або ТЕО,
бізнес план,
паспорт інвестиційного проекту,
паспорт інвестиційної програми,
план проекту (для проектів, затверджених у складі програми).
Особливо важливе значення в інвестиційній практиці компанії має організація налагодженої та ефективної системи взаємодії при формуванні та реалізації інвестиційної програми.

В якості можливого вирішення такої проблеми наводиться приклад встановлення регламентів діяльності в цій галузі.
Регламент взаємодії учасників інвестиційного процесу при формуванні інвестиційної програми
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2.5. Регламент взаємодії учасників інвестиційного процесу при формуванні інвестиційної програми

 1. Загальні положення. Терміни та визначення.
  Цей Регламент встановлює порядок взаємодії учасників інвестиційного процесу при формуванні Інвестиційної програми ВАТ "XXX". У розвиток цього Регламенту можуть затверджуватися інші регламенти, положення чи інші документи, що деталізують порядок взаємодії учасників інвестиційного процесу. У Регламенті застосовуються такі терміни та
 2. 5.1. Положення про Інвестиційному Комітеті компанії
  Загальні положення Інвестиційний Комітет ВАТ "XXX" (далі - Інвестиційний Комітет) є постійно діючим колегіальним органом ВАТ "XXX" (далі - Компанія), що здійснює функцію управління інвестиційним процесом Компанії. Інвестиційний Комітет здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення, Регламентом взаємодії учасників інвестиційного процесу Компанії
 3. 5.5. Положення про використання Інвестиційного резерву 1. Загальні положення
  Це Положення встановлює порядок використання Інвестиційного резерву, що є складовою частиною Інвестиційного бюджету Компанії, сформованого та затвердженого відповідно до "Регламентом взаємодії учасників інвестиційного процесу з формування Інвестиційної програми ВАТ" XXX ". У Положенні використовуються терміни та визначення, передбачені вищезазначеною Регламентом.
 4. 5.3. Положення про Експертну Раду по інвестиційним проектам
  1. Загальні положення Експертна Рада по інвестиційним проектам (далі - Експертна Рада) є постійно діючим колегіальним органом ВАТ "XXX" (далі - Компанія), що здійснює експертизу Інвестиційних заявок і проектів з погляду ефективності запропонованих технологічних рішень і доцільності досягнення заявлених завдань. У складі Експертної Ради формується Робоча
 5. Реєстр інвестиційних проектів
  - Перелік Інвестиційних проектів, схвалених Експертною радою та Інвестиційним комітетом відповідно до цього Регламенту. Реєстр інвестиційних проектів є базою для формування Інвестиційної програми. Відповідальним за ведення Реєстру інвестиційних проектів є Департамент інвестиційної
 6. Ведення Реєстру інвестиційних проектів
  ДР відповідає за ведення Реєстру інвестиційних проектів Компанії. Підставою для включення Інвестиційного проекту до Реєстру інвестиційних проектів Компанії є позитивне рішення Інвестиційного комітету, відбите в протоколі засідання Інвестиційного комітету. По кожному інвестиційному проекті, включеному до Реєстру проектів, ДР оформляє Паспорт інвестиційного проекту (формат -
 7. Додаток 1 до Положення про Експертну Раду по інвестиційним проектам
  5.4. Регламент роботи Експертної Ради та Робочої групи по інвестиційним проектам Цей Регламент встановлює порядок роботи Експертної Ради по інвестиційним проектам ВАТ "XXX" (далі - Експертна Рада) та Робочої групи Експертної Ради (далі - Робоча група). Регламент підготовлений відповідно до Положення про Експертну Раду по інвестиційним проектам ВАТ
 8. Керівник проекту
  - Співробітник Компанії, що здійснює загальне керівництво в ході реалізації Інвестиційного проекту і забезпечує взаємодію учасників інвестиційного процесу в рамках проекту. Керівник проекту призначається Президентом компанії для Виділених інвестиційних проектів, визнаних пріоритетними і стратегічно
 9. Зміст
  Введення 3 Глава 1. Теоретичні основи формування поняття 11 Комерсант інвестиційної діяльності банківської системи § 1. Банківська система РФ - становлення, розвиток, об'єктивна 11 необхідність інвестиційної спрямованості ® § 2. Інвестиційне взаємодія банківської системи з 34 реальним сектором Глава 2. Інвестиційні ресурси кредитування 66 підприємницьких проектів § 1.
 10. Інвестиційний комітет
  - Постійно діючий дорадчий колегіальний орган Компанії, відповідальний за управління процесом інвестування і підготовку рішень з питань формування Інвестиційної програми і Інвестиційного бюджету для подальшого затвердження Правлінням Компанії. Інвестиційний комітет діє на підставі Положення про Інвестиційному
 11. Порядок прийняття рішень Інвестиційним Комітетом
  Порядок скликання та проведення засідань Інвестиційного Комітету встановлюється Регламентом роботи Інвестиційного Комітету Компанії. Кворум для проведення засідання Інвестиційного Комітету становить (стільки-то) з (числа) обраних членів Інвестиційного Комітету. Члени Інвестиційного Комітету повинні бути присутніми на засіданнях особисто. У разі неможливості особистої присутності на засіданні
 12. 2. Порядок прийняття рішення про виділення коштів з Інвестиційного резерву
  Кошти з Інвестиційного резерву можуть бути виділені тільки для фінансування Інвестиційних проектів, включених до Реєстру інвестиційних проектів Компанії. До запиту про виділення коштів повинен додаватися документ, що містить обґрунтування необхідності використання Інвестиційного резерву. Документ може бути складений у форматі техніко-економічного обґрунтування, обґрунтування інвестицій,
 13. 2.1. Основні проблеми інвестиційної діяльності
  У практиці бізнесу основні проблеми інвестиційної діяльності досить розповсюджені і типові. В цілому їх можна згрупувати наступним чином: Відсутність єдиної методики розрахунку проектів. Використовуються різні формати представлення даних, припущення, допущення і т. П. Це особливо актуально при залученні зовнішніх (сторонніх) виконавців. Відсутність регламентів. Немає чітко
 14. Інвестиційний резерв
  - Ліміт коштів, передбачений Інвестиційним Бюджетом для компенсації відхилень за обсягами фінансування, що виявляються в процесі реалізації Інвестиційної програми, або для фінансування Інвестиційних проектів, які не включені раніше в Інвестиційну програму і бюджет Компанії. Порядок використання Інвестиційного резерву визначено у Положенні про Інвестиційному
 15. 11.2. Контроль над інвестиційним бюджетом, економічний та фінансовий моніторинг
  Інвестиційний контроль включає в себе збір та аналіз інформації про хід реалізації інвестиційної програми (проектів). Моніторинг включає оцінку наслідків відхилень, аналіз доцільності продовження проекту в первісному форматі, розробку процедур реагування на відхилення. Економічний моніторинг контролює збереження економічної ефективності продовження проекту в колишньому
 16. Етапи оцінки інвестиційного проекту
  Ланцюги та призначення інвестиційної програми Аналіз витрат Оцінка ефективності Стратегія фінансування Напрями інвестиційної діяльності на підприємстві Бізнес-план Структура Зміст Рис. 26. Особливості інвестиційного проекту Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є: оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 17. 5.2. Регламент діяльності Інвестиційного Комітету компанії
  Цей Регламент встановлює порядок роботи Інвестиційного Комітету ВАТ "XXX" (далі - Інвестиційний Комітет). Регламент підготовлений відповідно до Положення про Інвестиційному Комітеті ВАТ "XXX". 1. Порядок планування засідань і формування порядку денного засідань Інвестиційного Комітету Засідання Інвестиційного Комітету проводяться на рідше одного разу на місяць. Графік засідань