« Попередня Наступна »

Резерв відбулися, але незаявлених збитків

 формується для фінансування виплат по тим страхових подіях, які відбулися в період дії договору страхування, але про які не було відомо ні страхувальнику, ні страхової організації. Така ситуація можлива, зокрема, при страхуванні відповідальності - наприклад, наслідки помилки архітектора або невірного діагнозу лікаря, професійна відповідальність яких застрахована, можуть проявитися через значний проміжок часу і привести до необхідності виплат.
 Отже, цей резерв, на відміну від попереднього, призначений для фінансування виконання зобов'язань за договорами, термін дії яких закінчився. Оскільки виникнення таких ситуацій має імовірнісний характер, обсяг резерву визначається методами актуарної математики на основі накопичених статистичних даних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Резерв відбулися, але незаявлених збитків

 1. 10.3 Джерела коштів та напрями їх використання
  Джерела коштів: Основні власні кошти - КК min КК = 30 млн. Руб. К = 1 - для основних видів К = 2 - для страхування життя (60 млн. Руб.) К = 3 - для перестрахування Страхові ср-ва або внески страхувальників (мобільні ср-ва) Доходи від страхової діяльності Кошти з бюджету (по соц . і мед. страху) Напрямки використання ср-в: Виплати страхових відшкодувань і сум, для чого
 2. Витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності
  поділяються на дві групи - витрати, пов'язані з несенням страхових зобов'язань (страхові виплати, відрахування в резерви, передача частини премій перестраховику і т. п.), і витрати на ведення справи (витрати страховика на укладення, ведення та виконання договорів страхування). Основним видом доходів страхової організації є страхова премія, яка являє собою плату за страхову
 3. Політичний ризик
  зміна вартості іноземних інвестицій, що відбулося через дії політичних чинників, які включають в себе самі різні прояви, починаючи від питань оподаткування і закінчуючи можливістю
 4. Відхилення торгівлі
  - Переорієнтація місцевих споживачів з закупівлі товару у ефективнішого внеінтегра- ционного джерела поставки на менш ефективний внут- ріінтеграціонний джерело, що відбулася в результаті усунення імпортних мит у рамках митного
 5. Нерозподілений прибуток
  - Накопичується сума прибутку, що залишається в розпорядженні банку після виплати дивідендів, податків, відрахувань у резервні фонди. До складу власного капіталу банку включаються і банківські резерви, які складаються з резервів на випадок непередбачених обставин; резервів на виплату дивідендів і резервів на покриття втрат від непогашених позик або лізингових
 6. «Кожен і будь збиток»
  загальноприйняте поняття в міжнародній страховій практиці. Умова договору страхування, що означає, що відшкодуванню підлягає кожен і будь-який збиток, що виник в результаті одного страхового випадку або серії таких випадків, що сталися внаслідок одного катастрофічної події (стихійного
 7. 1. надлишкових резервів.
  Термінологічна замітка: величина, на яку фактичні резерви банку перевищують його обов'язкові резерви, представляє банківські надлишкові резерви. Тобто: надлишкові резерви = фактичні резерви обов'язкові резерви. В даному випадку Фактичні рез СрвИ (тис. Дол.) ПО Обов'язкові резерви (тис. Дол.) 20 Надлишкові резерви (тис. Дол.) 90 Єдино надійний спосіб визначення хати-точних
 8. Питання 57. Страхові резерви і шляхи підвищення надійності їх використання страховими компаніями.
  За останній рік російський страховий ринок зазнав суттєвих змін. Збільшився охоплення споживачів традиційними страховими послугами, суттєво розширився їхній спектр, що також відбилося на обсязі страхових резервів. Страхові компанії стають помітними фінансовими структурами. Пропорційно зростанню ресурсів збільшується і відповідальність за їх використання. Проблема використання
 9. Етап 2. Виявлення внутрішніх резервів і можливостей економії матеріально-технічних ресурсів.
  За даними проведеного аналізу виявляються і оцінюються всі потенційні внутрішні резерви підприємства. Прикладами таких резервів є: зайві запаси товарно-матеріальних цінностей; вільні площі будівель і територій; неиспользуемое або незавантажене обладнання; незатребувана дебіторська заборгованість; неефективні капітальні вкладення; наднормативні витрати на утримання
 10. Етапи роботи з резервом.
  Аналіз потреби в резерві. До початку процедури формування резерву повинні бути виконані наступні роботи: прогноз зміни структури апарату; вдосконалення просування працівників по службі; 3 Визначення ступеня забезпеченості резервом номенклатурних посад; 4) визначення ступеня насиченості резерву по кожній посаді чи групі однакових посад (скільки кандидатур з