« Попередня Наступна »

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків

 формується для виплат за договорами, за якими страхова подія сталася протягом терміну страхування, але з об'єктивних причин виплата не була здійснена в тому ж звітному періоді. У резерв зараховується сума збитку на підставі заяви страхувальника.
 Обсяг резерву на звітну дату показує суму неврегульованих зобов'язань страхової організації і збільшується на 3% для фінансування витрат з врегулювання збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків

 1. 10.3 Джерела коштів та напрями їх використання
  Джерела коштів: Основні власні кошти - КК min КК = 30 млн. Руб. К = 1 - для основних видів К = 2 - для страхування життя (60 млн. Руб.) К = 3 - для перестрахування Страхові ср-ва або внески страхувальників (мобільні ср-ва) Доходи від страхової діяльності Кошти з бюджету (по соц . і мед. страху) Напрямки використання ср-в: Виплати страхових відшкодувань і сум, для чого
 2. Резерви страхові
  Фонди, утворені страховими організаціями, для забезпечення гарантій виплат страхового відшкодування і страхових сум. До Р. с. відносяться, наприклад, резерви внесків по страхуванню життя і пенсій, різні запасні фонди, фонди майбутніх платежів і неоплачених збитків, резерви на сталися, але не заявлені збитки і
 3. Заява
  - Документ, що містить прохання або пропозицію особи (осіб), адресований посадовій особі або організації. Заява повинна мати такі реквізити: назва виду документа, дату, адресу (кому), текст, підпис. Деякі форми заяв можуть бути уніфіковані і представлені у вигляді бланків, наприклад, заяву про звільнення (Додаток 12). Особиста заява працівника про прийом пишеться, як
 4. Витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності
  поділяються на дві групи - витрати, пов'язані з несенням страхових зобов'язань (страхові виплати, відрахування в резерви, передача частини премій перестраховику і т. п.), і витрати на ведення справи (витрати страховика на укладення, ведення та виконання договорів страхування). Основним видом доходів страхової організації є страхова премія, яка являє собою плату за страхову
 5. Підстава для прийняття рішення
  Підставою, як правило, є письмова заява пайовика. Теоретично підставою може служити і усну заяву, однак, так як наша Конституція передбачає право громадян вільно вступати (і не вступати) в об'єднання, краще заручитися письмовим доказом того, що вступ був
 6. Конкурсний кредитор
  кредитор, який до моменту відкриття конкурсного виробництва має обгрунтовані майнові домагання до оказавшемуся банкрутом боржника. К. к. Має право подати заяву про початок конкурсного процесу, але не зобов'язаний брати участь у процесі. Кредитор, що не подав відповідну заяву до суду з конкурсних справах, не враховується при розподілі конкурсної
 7. ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО КОНЦЕПЦІЇ
  Слід зауважити, публікація зразків заяви про концепції - річ досить небезпечна Зразок ніколи не підходить (і не повинен підходити) конкретній фінансовій установі Кожен банк - унікальне поєднання менеджменту, персоналу, власників і факторів ринку По суті, важливо не сама заява, а процес його розробки Наявність заяви просто підтверджує реальність процесу розробки концепції
 8. Нерозподілений прибуток
  - Накопичується сума прибутку, що залишається в розпорядженні банку після виплати дивідендів, податків, відрахувань у резервні фонди. До складу власного капіталу банку включаються і банківські резерви, які складаються з резервів на випадок непередбачених обставин; резервів на виплату дивідендів і резервів на покриття втрат від непогашених позик або лізингових
 9. Структура первісної інформації, одержуваної кредитним бюро.
  Первісна інформація представлена ??наступними групами даних: ідентифікаційні дані про клієнта (основні персональні дані, адреса, дані про зайнятість і т. Д.); інформація про кредитний рахунку; інформація про кредитну історію; інформація про поточний (на конкретну дату) стан рахунку. Джерелами інформації є заява иа кредит і документи, що відображають регулярність і правильність
 10. 1. надлишкових резервів.
  Термінологічна замітка: величина, на яку фактичні резерви банку перевищують його обов'язкові резерви, представляє банківські надлишкові резерви. Тобто: надлишкові резерви = фактичні резерви обов'язкові резерви. В даному випадку Фактичні рез СрвИ (тис. Дол.) ПО Обов'язкові резерви (тис. Дол.) 20 Надлишкові резерви (тис. Дол.) 90 Єдино надійний спосіб визначення хати-точних
 11. Тести
  Платниками державного мита визнаються: а) організації; б) фізичні особи; в) організації та індивідуальні підприємці; г) організації та фізичні особи. Який порядок сплати державного мита при зверненні до судів загальної юрисдикції, якщо позивач звільнений від його сплати? а) державне мито сплачується позивачем у меншій сумі; б) державне мито сплачується
 12. ДЕРЖАВНЕ МИТО
  - Встановлений законом РФ "Про державне мито" обов'язковий на всій території РФ платіж, що стягується за вчинення юридично значущих дій або видачу документів уповноваженими на те органами або посадовими особами. Платниками Г. п. Є особи, які звертаються за здійсненням юридично значимих дій або видачею документів. Якщо за здійсненням юридично значущої дії або
 13. Етап 2. Виявлення внутрішніх резервів і можливостей економії матеріально-технічних ресурсів.
  За даними проведеного аналізу виявляються і оцінюються всі потенційні внутрішні резерви підприємства. Прикладами таких резервів є: зайві запаси товарно-матеріальних цінностей; вільні площі будівель і територій; неиспользуемое або незавантажене обладнання; незатребувана дебіторська заборгованість; неефективні капітальні вкладення; наднормативні витрати на утримання
 14. Етапи роботи з резервом.
  Аналіз потреби в резерві. До початку процедури формування резерву повинні бути виконані наступні роботи: прогноз зміни структури апарату; вдосконалення просування працівників по службі; 3 Визначення ступеня забезпеченості резервом номенклатурних посад; 4) визначення ступеня насиченості резерву по кожній посаді чи групі однакових посад (скільки кандидатур з
 15. Стаття 25. Погашеніерегістраціонной запису про іпотеку
  Реєстраційний запис про іпотеку погашається на підставі заяви законного власника заставної, спільної заяви заставника й заставоутримувача або на підставі рішення суду, арбітражного суду або третейського суду про припинення іпотеки. При погашенні реєстраційної записи про іпотеку у зв'язку з припиненням іпотеки заставна анулюється в порядку, встановленому цим
 16. 3. Основи страхової діяльності.
  Відповідно до Закону РФ «Про організацію страхової на в Російській Федерації» основою фінансової стійкості страховиків є наявність сплаченого статутного капіталу, страхових резервів, а також система перестрахування. Страхові резерви створюються шляхом акумулювання страхових премій. У названому Законі передбачаються правові засади створення страхових резервів; резервів